ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Všetko sa začalo v roku 1996, keď Kees Hoogendoorn, pôvodne díler drvičov HARTL v Holandsku a Belgicku, vyrobil mobilný hrubotriedič, ktorý dovtedy nikto nevyrábal. Tak sa pôvodne z predajcu stal popredný svetový výrobca mobilných triedičov KEESTRACK.  Po prvotnom obrovskom úspechu hrubotriediča sa pán Kees Hoogendoorn rozhodol ísť vlastnou cestou. V čase, keď väčšina výrobcov začala premiestňovať svoju výrobu do Číny, respektíve Ázie, sa KEESTRACK vydal cestou založenia nového výrobného závodu v Českej republike, v Šternberku. Tu sa od roku 2001 vyrábajú triediče a od roku 2004 aj odrazové dr... viac

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v aktuálnom období sa snaží naša spoločnosť vyhovieť požiadavkám stálych, ale aj nových zákazníkov pre ich plnú spokojnosť. Počas posledných rokov sme na trhu stavebných strojov a mechanizácie sme dosiahli slušné postavenie aj vďaka týmto prioritám. Spoločnosť MaS Technik, ponúka široké spektrum komplexných služieb a produktov vrátane nájmov strojov pre stavebníctvo a vysokozdvižných vozíkov pre manipuláciu s materiálmi.  Na výber poskytujeme ekonomické riešenia s vynikajúcim pomerom cena/kvalita. Pre náročných zákazníkov ponúkame špičkové stroje... viac

Spoločnosť METALPORT, s.r.o., je slovenská strojárska, výrobno-obchodná spoločnosť, ktorej hlavným výrobným programom je vývoj, výroba, predaj a servis prídavných zariadení pre zemné a stavebné stroje. Vznik spoločnosti sa dátuje do roku 1999 a za ten čas si spoločnosť vybudovala zvučné meno na domácom aj zahraničnom trhu. Svoje portfolio produktov vyrába na ploche 4 000 m2 a expeduje do 20 krajín Európy. Vlastné vývojové a konštrukčné oddelenie využívajúce najnovšie 3D CAD/CAM programové vybavenie a investíciee do moderných CNC technológií podporuje výrobu vysokokvalitných výrobko... viac

Hitachi je celosvetovým lídrom medzi výrobcami v oblasti rýpadiel, ktoré sú nasadzované v baniach a kameňolomoch. Výkonné minirýpadlá sú perfektné stroje na rýchle a úsporné práce na staveniskách so stiesnenými priestorovými pomermi. Kolesové rýpadlá sú univerzálne rýpadlá pri stavbe ciest a hlbinnom dobývaní. Ich enormná sila, pevnosť a pohyblivosť umožňujú efektívnu prácu takmer pri všetkých podmienkach použitia.  V priebehu uplynulého roka bol na európsky trh postupne uvádzaný najnovší rad strojov Z Axis-6 a ZW-6 od firmy Hitachi. Stredné, veľké pásové a kolesové rýpadlá a stredný rad koles... viac

Dnešný najväčší výrobca kompaktných drvičov, spoločnosť RUBBLE MASTER vznikla v roku 1991 z nápadu Ing. Geralda Hanischeho, ktorý chcel umožniť čo najväčšiemu okruhu používateľov inovačnú „recykláciu na mieste“ pomocou kompaktného mobilného odrazového drviča.  Tomuto konceptu zostala dodnes verná celá RM produktová paleta, od najmenšieho kontajner-mobilného stroja RUBBLE MASTER RM60 s 12,5 t prepravnou hmotnosťou a výkonom do 50 t/h, RM70GO „citycruscher“ s transportnou hmotnosťou 19,5 tony a výkonom 150 t/h až k profesionálnym strojom: RUBBLE MASTER RM90GO s výkonom až 200 t/h, prepravná hmot... viac

Spoločnosť AUTO-IMPEX, spol. s r. o., predstavuje nový rad vozidiel IVECO pre stavebnú logistiku a mestské služby. Stralis X-WAY je špeciálne navrhnutý pre výjazdy spojené s dopravnou a so stavebnou logistikou, poskytuje výbornú mobilitu a stabilitu v teréne. Predstavujeme ideálne vozidlo na všetky cesty, ktoré je zároveň skvelým pomocníkom v komunálnych a špeciálnych službách. IVECO Stralis X-Way predstavili v polovici minulého roku počas slávnostného ceremoniálu usporiadaného vo výrobnom závode značky IVECO v španielskom Madride v súvislosti s prevzatím zlatého ocenenia v rámci auditu... viac

Za udalosť jesene na slovenskom trhu so stavebnými strojmi môžeme určite označiť získanie výhradního zastúpenia renomovaného japonského výrobcu stavebnej techniky Hitachi spoločnosťou MANNET. Samozrejme, v tejto oblasti MANNET nie je žiadny neznámy pojem, pretože spoločnosť si svoj kredit vybudovala hlavne ako zástupca najväčšieho výrobcu teleskopických manipulátorov Manitou, kvalitou ponúkaných služieb a perfektným servisom. MANNET ponúka aj šmykom riadené a kompaktné kĺbové nakladače Gehl a patrí k najväčším predajcom traktorov Zetor na Slovensku. Je určite logickým krokom, že japonský výrob... viac

Nástroj Milwaukee pokračuje v rozširovaní svojej škály výrobkov uvedením nového radu výkonných kladív s nízkou hmotnosťou a vibráciami. Nové kladivo K 2500 HAMMER DELIVERS 64 J BLOW ENERGY (EPTA) je určené na najnáročnejšie demolačné aplikácie, pričom udržiava vibrácie na nízkej úrovni 4,9 m/s2.  Táto hodnota vibrácií je jedna z najmenších meraných v triede hmotnosti 25 kg, čo umožňuje používateľovi pracovať viac ako 8 hodín denne. Nové kladivá na rozbíjanie sú ideálne pre širokú škálu aplikácií, ako je demolácia ciest a chodníkov, rezanie asfaltu, rozbíjanie zákopov, kopanie cez hlinu... viac

DAVON, s. r. o., je rýdzo česká spoločnosť, ktorá sa už dvadsaťtri rokov zaoberá vývojom a výrobou zariadení pre ťažobný, stavebný a spracovateľský priemysel (metalurgia, spracovanie dreva, prekladanie sypkých zmesí a polotovarov). Za toto obdobie si vybudovala stabilné postavenie nielen na tuzemskom trhu, ale vďaka spolupráci s globálnymi spoločnosťami má inštalované svoje zariadenia na všetkých kontinentoch sveta. Je výrazne proexportne orientovanou firmou so stabilným zázemím, s profesionálnym tímom pracovníkov a konkurencieschopnými produktmi. Univerzálne rozbíjacie zariadenie – GILO... viac

Vysoká produktivita a úspora paliva V závislosti od zaťaženia si môžu operátori pohodlne vybrať medzi 6 pracovnými režimami, ktoré sú navrhnuté tak, aby zodpovedali rýchlosti motora, dodávke čerpadla a tlaku v systéme. Prioritou môže byť buď rýchlosť, vyššia produktivita, alebo spotreba paliva pre ľahšie aplikácie. Výkonnosť a ekológia PW98MR-10 je vybavený motorom, ktorý spĺňa predpisy EÚ etapy IIIB. Spolu s vyspelým hydraulickým systémom tento elektronicky ovládaný motor s priamym viacstupňovým vstrekovaním paliva dosahuje vynikajúcu úroveň produktivity. Dramaticky znížené emisie N... viac

Pri zdolávaní pozemných lesných požiarov v neprístupných terénoch zohráva mobilná hasičská technika dôležitú úlohu. V súčasnosti je v takýchto podmienkach nedostatočné zastúpenie techniky, ktorá by spĺňala svojím vyhotovením lesotechnické a protipožiarne požiadavky na zabezpečenie dostatočného hasenia uvedených požiarov. Zameraním tohto príspevku je oboznámenie odbornej verejnosti s vývojom hasičskej nadstavby pre bázový stroj – lesný kolesový ťahač, čím sa využije jeho univerzálnosť. Lesné kolesové ťahače rôznych typových vyhotovení patria k najviac zastúpeným strojom v lesníckej prevádzke, z... viac

Úspory, šetrenie sú pojmy, ktoré v posledním období rezonujú na všetkých úrovniach nášho hospodárstva. Ide o úspory materiálov, financií, energetických zdrojov, úspory pri realizácií technológií a v neposlednom rade je to aj úspora a zhodnocovanie  poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Tomuto trendu zodpovedá aj používanie vystužovania cestného telesa.  Výstavba cestných komunikácií sa dostáva u nás do čoraz zložitejších terénnych podmienok, tým je to zložitejšie aj z hľadiska navrhovania. Treba vziať do úvahy zložité geologické pomery, potrebu ochrany životného prostredia, ale aj nutnos... viac

Dňa 26. októbra sa na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, konal už v poradí tretí ročník súťaže Grand Prix, spojený s Dňom otvorených dverí na fakulte. Cieľom tejto súťaže je poukázať na fakt, že aj strojárina dokáže byť inšpiratívna a moderná. Preto sme sa rozhodli účastníkom ukázať rôznorodosť strojáriny a to, že ju dokážu využiť všade okolo nás. Chceme stredoškolákom ukázať, že ísť študovať na Strojnícku fakultu nie je strašiakom, ale naopak, že práve štúdium na našej fakulte im môže priniesť istotu dobre platného a žiadaného zamestnania a uplatnenia už i počas štúdia. Princíp tejto súťaž... viac

Štúdia sa zaoberá termickou analýzou brzdového systému pracovného stroja vyššej výkonovej kategórie. Stručne opisuje experimentálne merania na skúšobnom zariadení. Výsledky merania sú uplatniteľné pri cyklicky pracujúcich poľnohospodárskych a stavebných strojoch. Proces brzdenia Objektom analýzy je lamelová brzda pracovného stroja, umiestnená v náboji kolesa, obr. 1. Brzdový mechanizmus sa ovláda pomocou hydraulických prvkov. Pri procese brzdenia sa mení pohybová energia prostredníctvom trenia na teplo. Teplo vzniknuté pri brzdení sa po ukončení brzdenia odvádza olejom prúdiacim medzi uv... viac

V dňoch 22. až 24. septembra 2017 sa tím študentov FME Racing Team zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zúčastnil na podujatí Shell Eco-marathon Türkiye v Istanbule. Bolo to kvalifikačné podujatie na celoeurópsku súťaž Shell Eco-marathon Europe. Súťažný tím tvoria študenti Ústavu dopravnej techniky a konštruovania, pričom zahŕňa študentov zo všetkých troch stupňov štúdia. Podstatou súťaže Shell Ecomarathon je navrhnúť vozidlo, ktoré bude mať najvyšší dojazd na jeden liter paliva. Súťaž je rozdelená do 3 kategórií podľa druhu pohonu: pohon spaľovacím motorom, ele... viac

Recyklácia stavebných materiálov je dôležitý nástroj na zachovanie udržateľného rozvoja a možný kompromis medzi ekonomickým rastom a ochranou životného prostredia. V súčasnosti treba riešiť otázku úspory energetických prírodných a surovinových zdrojov. Klasické prírodné zdroje sa čoraz viac zmenšujú a, naopak, skládky s priemyselným odpadom sa zväčšujú, zaberajú pôdu a ničia životné prostredie. Je nevyhnutné zaoberať sa problematikou úspory prírodného stavebného materiálu pri výstavbe a rekonštrukcií cestnej siete a nahrádzať ho druhotným odpadom. Pri návrhu hydraulicky stmelených zmesí je mož... viac

Výroba a spracovanie asfaltových zmesí je jednou z činnosti s potenciálom na zníženie negatívneho vplyvu na životne prostredie, pri súčasnom zlepšení efektívnosti pre ich producentov. To bol jeden z dôvodov, prečo Agentúra na podporu výskumu a vývoja podporila projekt, s názvom „Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životne prostredie“, predložený spoločnosťou VUIS – CESTY, spol. s r. o. Informácie o projekte  Ciele projektu Projekt bol zameraný na overenie možnosti uplatnenia nízkoteplotných asfaltových zmesi (NAZ) v našich podmienkach. V r... viac

Strojárstvo je jedným z najvýznamnejších odvetví na Slovensku. Táto výroba odjakživa patrila k nosným pilierom slovenského hospodárstva. Naša krajina je i automobilovou veľmocou o čom svedčí viac ako milión vozidiel vyrobených práve u nás. Je to remeslo, pri ktorom premieňame svoje plány do konkrétnych výrobkov, strojov a technológií. Pod rukami šikovných strojárov vznikajú reálne výrobky niekedy až umeleckých tvarov a v stotinovej presnosti. A na konci to všetko do seba pekne zapadne. Strojári patria k najdôležitejším pracovníkom na svete. Sú zodpovední takmer za všetko, čo nám život uľahčuje... viac

Ústav dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy je špecializovaným pracoviskom aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. Na pracoviskách ústavu sa postupne buduje sofistikovaná ,,výskumná infraštruktúra“ na uskutočňovanie priemyselného výskumu v príslušných odboroch, najmä v oblasti mobilných pracovných strojov, automobilov a iných dopravných strojov a zariadení. Pri r... viac

Kvalita konštrukcií vozoviek v mestskej aglomerácii Bratislava Kvalita konštrukcií vozoviek po zimnom období zásadne mení svoje vlastnosti. Vplývajú na to klimatické podmienky, chemické posypové materiály používané v zimnom období a rad iných činiteľov, ktoré znížia kvalitatívne parametre vozoviek až na neúnosnú mieru. Ovplyvnia kvalitu, prevádzkovú spôsobilosť vozoviek a často sa dostanú až na hranicu bezpečnosti cestnej premávky. Bratislavské mestské komunikácie sú príkladom toho, ako sa zanedbala elementárna údržba, stavebná údržba a často sa použili aj nevhodné technológie údržby. Pozitívn... viac

Rok 2018 by mohol priniesť podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika významný posun v riešení závažných tém, ktoré dlhodobo trápia podnikateľov v slovenskom stavebníctve. Bude to prínos nielen pre stavbárov, ale predovšetkým pre štát ako významného investora aj celú ekonomiku krajiny. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa naďalej bude usilovať o prinášanie konštruktívnych návrhov a vecnú diskusiu s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy, ako aj so sociálnymi partnermi o zlepšovaní. Viac nám osobne odpovedal prezident ZSPS. Aký vývoj očakávate v sloven... viac

Fekálne vozidlo, ľudovo hovnocuc alebo tiež fekál, je vozidlo, ktoré sa používa všade tam, kde neexistuje kanalizácia na odvoz splaškov zo žúmp a septikov, zväčša na dedinách alebo v extraviláne. Hovnocuc je tlaková nádrž vybavená sacím čerpadlom, ktoré vytvára v nádrži podtlak. Čerpaná zmes sa do nádrže nasáva rozdielom atmosférického tlaku a podtlaku v nádrži. Nevyhnutnou súčasťou je poistný ventil. Fekálna nádrž býva najčastejšie ako nadstavba nákladných vozidiel, ale taktiež môže byť samostatne ťahaná za traktorom alebo iným vozidlom. Hovnocucom sa označujú nielen vozidlá na čerpanie splaš... viac

Dňa 25. januára 2018 sa vo vedeckej kaviarni v Centre vedecko-technických informácií SR diskutovalo na tému odpad, v spojení s prednáškou významného vedca, strojára-konštruktéra a uznávaného odborníka v oblasti výskumu a vývoja progresívnych technológií zhodnocovania odpadu, prof. Ing. Ľubomírom Šoošom, PhD., dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Vo svojej prednáške pod názvom Odpad ako zisk sa zameral hlavne na organický odpad a možnosti jeho optimálneho zhodnocovania tak, aby jeho spracovatelia ekonomicky profitovali a zároveň sa správali ekologicky k životnému prostrediu. Spomenul v... viac

(JEDNOTLIVEC, RODINA, VÝROBCA, ŠTÁT) Auto je veľmi výdatne „zapojené“ do našich počtov, keď analyzujeme prínosy a straty jeho vlastníctva. Návyk na každodenné využívanie pohotovej dopravy, keď stále žijeme v dobe potrieb vybaviť mnoho – priamo na mieste – v určitom čase, ale i byť zväčša vo firme, práci, inštitúcii, je závislý od našej fyzickej prítomnosti. Administratíva je často roztrúsená, miesta služieb sa budujú postupne a nepredvídateľne (čo, kde a kedy pribudne). Tak sa stalo, že menšie i väčšie mestá neplánovite rozvíjali a upravujú parkoviská, verejnú dopravu i prístupnosť škôl, ambul... viac

(zákon č. 124/2006 Z. z. a vyhl. MPSVR č. 356/2007 Z. z.) Stavebné stroje a zariadenia (ďalej SSaZ) tvoria neodmysliteľnú súčasť technických prostriedkov, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na tvorbe HDP SR. Ide o veľké množstvo strojných základných prostriedkov rôznych druhov a konštrukcií s rôznou, často veľkou nadobúdacou hodnotou. Z uvedenej charakteristiky jednoznačne vyplývajú vysoké nároky na odbornú spôsobilosť obsluhy SSaZ (strojníkov) s ohľadom na bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu prevádzku týchto prostriedkov. I. Stručná história prípravy obsluhy SSaZ Z dôvodu mo... viac

Technici v hovorovej reči a v technickej praxi mnohokrát používajú nesprávne technické výrazy a názvoslovie. Niektoré výrazy nie sú v rozpore so spisovnou slovenčinou, ale skôr by sa mali používať v literárnej komunikácii ako v technickej komunikácií. Technici – strojníci by sa mali vyjadrovať správne a používať technické výrazy, ktoré sú v súlade so Slovenskými technickými normami (STN). V úvode každá technická norma uvádza názvoslovia, správne technické výrazy a pojmy, ktoré by sme mali rešpektovať a správne ich vedieť používať. Preto spomeniem len niektoré, ktorými sa najčastejšie stretávam... viac

Riaditelia stavebných spoločností predpokladajú aspoň na najbližšie dva roky pozitívny vývoj v stavebníctve. Ich predikcie na rok 2018 poukazujú na priaznivejšiu situáciu v segmente inžinierskeho staviteľstva, najmä v oblasti stagnujúcich diaľničných projektov, keď firmy budú môcť konečne naplno uplatniť svoj potenciál.  Na druhej strane sa očakáva situácia, že nejedna spoločnosť nebude schopná pružne reagovať na rastúci dopyt po stavebných prácach v dôsledku nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. Zároveň spoločnosti poukazujú na zvyšujúci sa nárast cien stavebných materiálov v roku 2018,... viac

Na planéte pribúdajú obyvatelia – globálne zdroje sú v „pohybe“. Pribúdajúci obyvatelia na kontinentoch (Európa, Ázia) budú potrebovať prerozdelenie zdrojov a foriem energií. Rastúca koncentrácia obyvateľstva v mestách (aj v stagnujúcich krajinách) prináša zvýšený pohyb za prácou. Verejným záujmom je ponuka práce pre práceschopných, ale možnosť pohybu je pre všetkých obyvateľov – pracujúcich, juniorov i seniorov. Školy, výrobné závody i nemocnice potrebujú fungovať pre ľudí. Keď vypadne elektrický prúd, naskakujú záložné zdroje, automobily premiestňujú vodu, potraviny, tovary i ľudí na miesta... viac

Spoločnosť eMining AG, ktorú spoločne vytvorili spoločnosti Kuhn Schweiz AG a Lithium Storage GmbH, získala ocenenie European eMove360° s eDumperom. Je to najväčšie svetové elektrické vozidlo s nenaloženou hmotnosťou 45 ton a celkovou hmotnosťou 110 ton. EMining AG konvertuje konvenčne (naftou) poháňané stroje pre ťažobný priemysel na elektrický pohon a predáva ich na celom svete. EMining AG tým pomáha svojim zákazníkom dosiahnuť cieľ „bezuhlíkového dobývania“. Prvý 110-tonový eDumper objednala firma Ciments Vigier SA. Elektrický damper zo Švajčiarska, ktorý bol navrhnutý a postavený v priebeh... viac

V septembri počas medzinárodného veľtrhu Matexpo v Belgicku, ktorý je tretím najväčším veľtrhom v Európe zameraným na stavebnú techniku, Keestrack predstavil motorový naftovo-eletrický drvič B3e, hybridný variant úspešného modelu nasadzovaného na staveniskách a recyklačných dvoroch. Všetky špecifické výhody 30-tonového pásového stroja ostali zachované, prevádzkovatelia s prihliadnutím na rozpočet môžu teraz profitovať z nižších nákladov na údržbu a zo zefektívnenia nákladov na prevádzku. Drvič má kompaktné prepravné rozmery, nízku prepravnú hmotnosť a moderné čeľuste (šírka 1 000 x 600 mm). Ke... viac

V dňoch 12. a 13. marca sa uskutočnila každoročná udalosť JCB Press Launch 2018. V anglickom Rocestri priamo v centrale spoločnosti JCB sme spolu s ostatnými novinármi z celého sveta mali možnosť ako prví vidieť a odskúšať najnovšie inovácie a produkty spoločnosti. Ako obvykle nabitý program s kopou nových informácií a prezentaciío novinkách, vylepšeniach a dynamické ukážky nam nedali ani na chvíľu vydychnúť. Začneme predstavením S generátorov JCB Power System. Spoločnosť JCB Power Systems bude používať kombináciu technológie riadenia tuhých častíc novej generácie, ktorá bude obsahovať dieselo... viac

13. – 14. marec 2018, Bratislava, SR Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy – v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky Bratislava a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zorganizovali 14. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy v dňoch 13. – 14. marca 2018 v Bratislave.  Fórum koľajovej dopravy tradične ponúklo priestor na nové informácie, diskusiu a výmenu odborných názorov a skúseností v oblasti rozvoja, investícií a noviniek v železničnej a mestskej koľajovej doprave, ako aj možnosť... viac

27. – 28. marec 2018, Bratislava, Slovenská republika Eurofondy v cestnej doprave, výstavba a údržba cestnej siete, doprava v mestách a obciach, informačné modelovanie stavieb. O týchto a ďalších témach diskutovalo viac ako 260 odborníkov z celého Slovenska.   Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 27. a 28. marca 2018 v hoteli Holiday Inn v Bratislave významné odborné podujatie Cestnú konferenciu 2018. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku... viac

8. – 12. apríl 2018, Brno, Česká republika Poľnohospodárska a lesnícka technika pre udržateľné hospodárenie na najväčšom veľtrhu v strednej Európe Počas piatich dní navštívilo brnianske výstavisko viac ako 110 000 návštevníkov. Od 8. do 12. apríla 2018 prebiehal v Brne Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky TECHAGRO, Medzinárodný lesnícky a poľovnícky veľtrh SILVA REGINA a Veľtrh obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve a lesníctve BIOMASA. Na všetkých veľtrhoch sa zúčastnilo 724 firiem z 37 krajín na ploche 87 000 štvorcových metrov, ktoré boli úplne vypredané.  Vo webovej ap... viac

Strojnícka fakulta STU v Bratislave v mesiacoch december 2017 – február 2018 organizovala už jedenásty ročník Strojárskej olympiády, štvrtý ročník Grand Prix a ďalšie akcie podporujúce základnú ideu podujatia Študuj strojarinu.  Projekt Strojárska olympiáda vznikol s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami.Súťaže sú určené všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, overiť si svoje vedomosti, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako inšpiráciu... viac

7. – 9. február 2018, Podbanské, SR Spočiatku to vyzeralo, že zima opäť raz skomplikuje účastníkom konferencie cestu do Tatier, ale nakoniec to vzdala, a tak všetci bezpečne prišli. A že ich bolo! Úroveň odbornej konferencie sa nedá merať počtom účastníkov, no aj tak vyše 200 účastníkov je naozaj skvelý úspech. Krásne, ale nie podstatné. Oveľa dôležitejšia bola excelentná úroveň odborných prednášok! Prenášajúci zvládli svoju úlohu lídrov v odbore na výbornú. Bolo zrejmé, že venovali príprave svojich prezentácií veľa svojho vzácneho času! Zvoliť správnu tému a zostaviť program, ktorý osloví odb... viac

Veľtrh INTERMAT je miesto, kde sa na obrovskej ploche 375 000 m2v apríli 2018 znovu stretne viac ako 1 500 svetových výrobcov stavebných strojov, zariadení, techniky a stavebných materiálov. Medzi 200-tisíc očakávanými odbornými návštevníkmi budú tradične investori, stavebné firmy, projektové kancelárie architekti, predajcovia a prenajímatelia strojov, veľkoobchodní predajcovia stavebných hmôt, prevádzkovatelia baní a lomov, finančné inštitúcie a iné.  INTERMAT opäť ponúkne vysokú úroveň kreativity a usporiadanie výnimočných udalostí, smerujúcich k prezentácií profesií i jednotlivých firiem. V... viac

Dvadsaťpäť rokov – málo či veľa? Myslím, že ak sa to týka „života“ odbornej konferencie, je to vskutku úctyhodné číslo. O to viac, ak je jej zameranie také úzke ako v tomto prípade. Úplne prvou konferenciou týkajúcou sa tejto špecifickej oblasti stavebníctva v bývalom Československu bola v roku 1978 konferencia Hydroizolácie a úpravy vozoviek mostov v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Tým sa v období pred rokom 1989 vytvorila jedna z nemnohých možností, ako si vymeniť navzájom svoje skúsenosti na celoštátnej, resp. medzinárodnej úrovni. Dá sa konštatovať, že táto osveta význ... viac

V dňoch 14. až 16. 11.2017 sa konal v Nízkych Tatrách, v Hoteli Grand**** Jasná, už XXII. seminár venovaný práci a životu inžiniera Ivana Poliačka. Témy do nekonečna obmieňať nie je možné a často je dôležitejšie vrátiť sa k takej, ktorá rezonuje v odbornej verejnosti. Práve súčasné obdobie ponúka tém veľmi veľa. No a organizátori sa rozhodli pre obnovu cestných komunikácií, aj keď táto téma už bola na programe v roku 2013. Ukazuje sa, že o hospodárení s cestnou sieťou sa viac „filozofuje“, ako sa realizuje. Prostriedky na opravu, obnovu a rekonštrukcie ciest sú malé a správca má ťažkú úlohu po... viac

Po dlhých 16 rokoch sa EXPO, medzinárodný demonštračný veľtrh strojov a zariadení pre ťažobný priemysel, úpravnícky priemysel a stavebníctvo, vracia do Lesného lomu v Brne-Líšni, ktorého majiteľom je spoločnosť Kalcit, s. r. o. Už 12. ročník sa uskutoční 19. až 21. júna 2018, po dvojročnom intervale, tak ako sú vystavovatelia aj návštevníci zvyknutí. Lesný lom leží približne 1 km severovýchodne od severného okraja sídliska v mestskej časti Brno-Líšeň. Ide o etážový kameňolom, kde sa ťažia tmavosivé až čiernosivé vápence macošského a líšenského súvrstvia. Prístup do lomu je po 700 m dlhej asfal... viac

Na vozovkách, na ktorých sa očakáva veľké dopravné zaťaženie alebo treba zabezpečiť ich dlhšiu životnosť, je vhodný cementobetónový kryt (CBK). Okrem vozoviek na rýchlostných cestách a diaľniciach možno tento kryt použiť na konštrukcie pohybových plôch letísk, terminálov, parkovísk pre ťažké vozidlá a iných spevnených dopravných plôch. Pre svoju vysokú požiarnu odolnosť sú vhodné aj na vozovky v tuneloch. V porovnaní s asfaltovými vozovkami je hlavnou výhodou CBK jeho tuhosť (prenáša zaťaženie do podložia veľkou plochou, nedochádza k vyjazdeniu koľají), nižšie nároky na údržbu (CBK vydrží okol... viac

V tribotechnickej praxi sa často stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú často zo subjektívnych, ale aj objektívnych dôvodov, teda často ide najmä o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechniky a mazacích služieb. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná na spoľahlivosť strojov a zariadení, a to napriek tomu, že sa pravidelne konajú odborné podujatia, školenia a počet certifikovaných tribotechnikov neustále narastá.  V minulosti platila smernica pre zavádzanie techniky mazania, resp. bol... viac

Ešte pred 10 rokmi technológia recyklácie na mieste za studena na území Slovenska nebola bežnou praxou. Pomaly po krátkych pokusných úsekoch sa odborná verejnosť zoznamovala s výhodami a úskaliami tejto technológie.Vykonali sa potrebné kroky na nastavenie legislatívy, pokusné úseky sa vyhodnotili ako vyhovujúce a pomalými krokmi sa technológia uviedla do praxe. Dnes ešte nemožno tvrdiť, že táto technológia prežíva vrchol, ale je zaradená v systéme a začína sa aplikovať na komunikácie aj I. triedy. Veď cieľom je dosiahnutie čo najlepšieho výsledku, preto sa musia využiť všetky dostupné prostrie... viac

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU (SSTT), člen ZSVTS, sa venuje vzdelávaniu ľudí, ktorí majú stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárstvo, chémia, ekológia, stavebníctvo, automobilizmus, ropný a petrochemický priemysel, ale aj ekonómia, biológia, zdravotníctvo atď. Vzdelávanie sa začalo v 70. rokoch minulého storočia, keď naša terajšia SSTT bola začlenená do ČSVTS. V tejto činnosti nepretržite pokračuje, iba sa zmenili niektoré formy a vylepšovala sa úroveň a zameranie školení. Vzdelávanie prebiehalo formou školenia – kurzov, ktorých dĺžka sa menila podľa... viac

Všeobecne Na trase cestnej komunikácie sa okrem iných objektov vyskytnú múry.Navrhujú sa všade tam, kde sa nemôže vybudovať zemné teleso s klasickými sklonmi svahov vo výkope, v násype, ale aj v prípade odrezov. Realizujú sa v miestach, kde je nutné obmedziť šírku zemného telesa pre zložité terénne alebo geologické podmienky. Sú to zabezpečovacie objekty, silové konštrukcie zachytávajúce zaťaženia od horninového masívu pozemné konštrukcie. Sú to stabilizujúce konštrukcie zachytávajúce účinky zosuvov, terénnych poklesov, kinematicky porušených zemných blokov.  Stabilitnýúčinok týchto konštrukci... viac

Technológia úpravy zemín v podloží nielen vozoviek je jednou z metód na zvýšenie únosnosti, pevnosti a odolnosti zemín proti zvýšenej vlhkosti a mrazu. Úpravu zemín delíme podľa použitia stavebnej mechanizácie na povrchovú a hĺbkovú a podľa pridania typu spojiva na mechanickú a chemickú. O aplikácii hĺbkovej úpravy zemín sa uvažuje skôr pre zlepšenie podložia zemných telies, ako sú násypy a svahy zárezov atď. Povrchová úprava zemín je plne využiteľná pri úprave podložia pod násypom i v záreze, pri budovaní násypu postupným upravovaním po vrstvách, zemnej pláne pod vozovkou, podlahou, železničn... viac

Dvojokruhové axiálne piestové čerpadlo s funkciou uzávierky diferenciálu Kompatibilita s mobilnou elektronikou BODAS Široký rozsah aplikačných možností Najnižšie inštalačné priestorové požiadavky  Krátky čas na vývoj a jednoduché prispôsobenie pohonov pre rôzne aplikácie sú dôležitou požiadavkou výrobcov mobilných strojov. Nevyhnutné je aj ďalšie zvýšenie účinnosti hydrostatických pohonov kombináciou hydrauliky a elektroniky. Čerpadlo A30VG spĺňa tieto požiadavky prostredníctvom kompatibility s celým rozsahom produktov mobilnej elektroniky BODAS spolu  s osvedčeným štandardn... viac

V súčasnosti patria hydraulické oleje a kvapaliny medzi mazivá, ktoré sa vo veľkom množstve používajú v rôznych prevodových systémoch, mobilných a stacionárnych strojoch a agregátoch, ktoré sa používajú v stavebníctve, ako sú stavebné stroje a mechanizmy, bagre, žeriavy, nákladné automobily a pod. Možno konštatovať, že niet oblasti v ľudskej činnosti a v národnom hospodárstve, kde by sa neaplikovali hydraulické oleje a kvapaliny. Hydraulika alebo hydraulický pohon je systém založený na tlakovej energii a fyzikálnej nestlačiteľnosti kvapaliny. Tento pohon patrí medzi najvýkonnejšie a najp... viac

Kompaktný dizajn Vysoká odolnosť Jednoduchá konfigurácia Špecifické zákaznícke vyhotovenia Vylepšená rotačná charakteristika Tichý chod a bezpečná prevádzka Požiadavky moderných aplikácií žeriavov vzhľadom na opakované zdvíhanie a spúšťanie veľkých záťaží sú jasne definované: hlavnou podmienkou výrobcov strojov sú vlastnosti ako prispôsobivosť a citlivosť pohybu a polohovania veľkých záťaží, ale tiež maximálna produktivita a vysoká úroveň bezpečnosti pre obsluhu a celé pracovné prostredie.  Nový rad pohonov lanových navijakov od spoločnosti Rexroth spĺňa všetky tieto p... viac

V tribotechnickej praxi sa stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú zo subjektívnych, ale aj objektívnych dôvodov, teda často ide o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechniky, mazacích služieb, ale aj z nesprávnych postupov a spôsobov kontroly stavu mazív v prevádzke. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná hlavne na zabezpečenie spoľahlivosti strojov a zariadení. Tento stav vyplýva možno aj z toho, že ide o odbornú činnosť, ktorá si vyžaduje okrem teoretických poznatkov určitú profesi... viac

V štandardných dieselových motoroch prakticky nie je možné používať neupravený repkový olej. Medzi najzávažnejšie dôvody patrí teplotná nestabilita repkového oleja, zanášanie motora nánosmi, vyššie emisie tuhých látok, je agresívny k tesniacim materiálom.  Repkový olej sa vyznačuje za studena veľkou viskozitou, ktorá v zimnom období môže byť až 40-krát vyššia ako pri nafte. Prejavuje sa to zvýšeným opotrebovaním až znefunkčnením palivovej sústavy motora. Závislosť viskozity repkového oleja je uvedená na obr. 1.  Na znečisťovaní motora sa zúčastňuje predovšetkým zložka repkového oleja gly... viac