ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Kalendár akcií / Events Calendar

Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, hotel Patria

Energetické zhodnocovanie odpadov ako integrálna súčasť odpadového hospodárstva a Európska hierarchia pri nakladaní s odpadmi: prevencia – opätovné využitie – recyklácia – (energetické) zhodnotenie – likvidácia. Reálna situácia a perspektívy energetického zhodnocovania odpadov.

http://www.nmc.sk