Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Kalendár akcií / Events Calendar

Jak asi víte, každý rok jsme organizovali konferenci s tématem recyklace stavebních a demoličních odpadů – poslední – 24. ročník byl v dubnu 2019. Konání jubilejního 25. ročníku v roce 2020 bohužel zhatila koronavirová pandemie a s ohledem na ni také neplánujeme žádnou prezenční akci ani v roce 2021. V mezidobí se však v oblasti recyklace stavebních a demoličních odpadů udála spousta změn, které se odráží v této činnosti. Proto jsme se rozhodli zorganizovat zkrácenou on-line konferenci s názvem

„Cirkulární ekonomika ve stavebnictví – recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů v roce 2021“ 

On-line konference je zdarma.  Vyplnění přihlášky v Google je nezbytné, abychom Vám mohli mailem, který tam uvedete, před konferencí zaslat pokyny a adresu připojení. 

Registraci je nezbytné provést do 18. května 2021. Konference proběhne v prostředí MS Teams.

Pozvánka s pokyny,  je dostupná na www.arsm.cz

PROGRAM KONFERENCE

13:00 – 13:05 Zahájení konference

13:05 – 13:25 doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. – Analýza recyklace SDO v ČR a předpokládaný vývoj s ohledem na novou legislativu

13:25 – 13:45 Ing. Pavla Kulhánková – Aktivity MPO pro podporu využívání recyklovaných SDO

13:45 – 14:05 Ing. Ondřej Moflár - Nový zákon o odpadech z pohledu provozovatele recyklačních středisek

14:05 – 14:25 Ing. Ladislav Bukovský - Rekodifikace stavebního práva – udržitelné využití přírodních zdrojů

14:25 – 14:45 Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. - Využitelnost recyklovaných materiálů v konstrukcích budov.

14:45 – 15:05 František Polák - Využití recyklovaného SDO pro výrobu betonů. Srovnání a využití betonů v praxi, dle know-how společnosti ERC-TECH a. s.

15:05 – 15:25 doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. – Recyklované stavební materiály pro stavby dopravní infrastruktury

15:25 – 15:45 Ing. Jan Valentin, Ph.D. - Aktuální dobrá praxe a trendy v oblasti recyklace a opětovného použití u asfaltových vozovek

15:45 – 16:00 Diskuse, závěr

Pokyny pro přihlášení:

Na konferenci je nutné se elektronicky zaregistrovat

Těšíme se na Vaši účast

Za ARSM

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

předseda ARSM

tel. +420 605 720 234


http://www.arsm.cz
Bratislava

„Vážené dámy a vážení páni,

s prihliadnutím na meniacu sa situáciu v krajine organizačný výbor Cestnej konferencie 2021 sa rozhodol začať s prípravou na jej uskutočnenie. Záujmom organizátorov je usporiadať CK 2021 prezenčne s dodržaním predpísaných hygienických opatrení. CK 2021 by sa mala uskutočniť v podobnom formáte a na rovnakom mieste (hotel Hilton v Bratislave) ako minulý rok, v dňoch 29. a 30. júna 2021.

V programe CK bude moderovaná diskusia za účasti vedúcich pracovníkov MDV SR, NDS a. s. a SSC spolu s niekoľkými blokmi odborných prednášok.

Podrobnosti o plánovanom programe, podmienkach účasti prednášateľov, poslucháčov a vystavovateľov, budú oznámené všetkým záujemcom na prelome mesiacov máj a jún 2021.“

http://www.cestnaspol.sk