Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Kalendár akcií / Events Calendar

Orechová Potôň

Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.

http://www.cestnaspol.sk/kalendar
Vyhne, hotel Sitno

Konferencia sa zameriava na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch.

V dňoch 8. až 10. novembra 2021 sa vo Vyhniach v hoteli Sitno uskutoční 52. konferencia vodohospodárov v priemysle, ktorej sa každoročne zúčastňuje viac ako 200 vodohospodárov z celého územia Slovenska, reprezentujúcich dodávateľov a hlavne priemyselných odberateľov vôd. Zástupcovia štátnej správy zo strany MŽP SR, SIŽP, Okresných úradov a SVP š.p. svojou aktívnou účasťou podporujú legislatívne riešenie problémov vodohospodárov v priemysle. Po predchádzajúcom jubilejnom 50. ročníku v roku 2018 a úspešnom 51. ročníku v roku 2019, chceme obnoviť pandémiou pretrhnutú tradíciu a máme ambíciu s pomocou partnerov a sponzorov udržať úroveň aj na 52. ročníku konferencie na medzinárodnej úrovni so zapojením účastníkov a prednášajúcich nielen zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj z Maďarska, Poľska a Nemecka. Pre účastníkov konferencie plánujeme aj sprostredkovanie praktických prezentácií a exkurzií zameraných na vodné hospodárstvo. Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme požiadať o partnerstvo pri organizovaní konferencie a o finančnú podporu organizovania konferencie formou sponzoringu alebo reklamnej prezentácie. Reklamná prezentácia Vašej spoločnosti by nemusela byť zameraná len na pozitívnu environmentálnu propagáciu medzi laickou a odbornou vodohospodárskou verejnosťou a taktiež medzi orgánmi štátnej vodnej správy a inšpekcie životného prostredia Slovenskej republiky, ale aj komerčne, vzhľadom na možnosť efektívne cielenej prezentácie Vašej výroby a Vašich produktov pred zástupcami väčšiny významných priemyselných podnikov v Slovenskej republike.

Konferencia bude mediálne propagovaná a jej obsah bude publikovaný nielen v zborníku príspevkov z konferencie, ale aj v elektronických médiách, v tlači a u mediálnych partnerov. Vhodnou formou bezplatnej prezentácie Vašej firmy môže byť taktiež dodanie cien do tomboly pre účastníkov spoločenského večera v rámci konferencie.

S úctou
Ing. Július Hétharši, PhD.
predseda prípravného výboru

 

http://www.vodohospodari.sk
Žilina

Odborný grarant: Prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

http://marian.drusa@uniza.sk
Česká republika, Brno - Líšeň, Areál lomu společnosti Kalcit s.r.o.

V návaznosti na stále nejasnou situaci s garancí pořádání veletrhů v září tohoto roku, bylo rozhodnuto o posunu termínu konání tohoto veletrhu ze září 2021 na červen 2022.

Věříme, že nový termín bude již bezproblémový a povede se nám akci, kterou jsme museli třikrát odložit, konečně zrealizovat.

Nový termín konání veletrhu: 13. ročník veletrhu EXPO se uskuteční 7. –9. června 2022 v areálu lomu společnosti Kalcit s.r.o. v Brně – Líšni.  Veletrh EXPO je mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví, a je naprosto unikátní akcí svého druhu v České republice. O výjimečnosti veletrhu mohou svědčit čísla z minulého ročníku EXPO Lesní lom 2018: na ploše přes 60 000 m2 se představilo a své exponáty vystavilo 134 společností. Vystavovatelé se svými exponáty přilákali více než 10 tisíc návštěvníků. Společnosti zde měli dostatek prostoru pro prezentaci strojů používaných především v lomech – bagry, rypadla, nakladače, třídiče a další, ale i pro předvádění nákladních vozidel. Vystavovatelé nešetřili pozitivními ohlasy a vyjadřovali svůj zájem zúčastnit se i dalšího ročníku. Veletrh EXPO se uskuteční tentokrát v termínu 7.–9. června 2022, kdy se po čtyřleté odmlce opět otevřou pomyslné brány veletrhu.
Místem veletrhu zůstává vápencový kamenolom Lesní lom v Brně – Líšni společnosti Kalcit s. r. o., jehož prostředí dodává celému veletrhu jedinečnost. Lesní lom díky svým etážím disponuje dostatečně rozlehlou plochou pro stánky vystavovatelů, jejich často rozměrné stroje, a především demonstrační plochy určené strojům a zařízením v provozu.
Na veletrhu EXPO Lesní lom najdete vystavovatele z následujících oborů: technika a prostředky přípravy rubaniny; těžební, nakládací a přepravní technika; stroje a zařízení pro zpracování nerostných surovin; stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů; zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů; náhradní díly a doplňky; servisní a doprovodná činnost; nákladní vozy, vozy pro speciální účely; terénní vozy; projekční práce, poradenská činnost, odborné časopisy, školy, svazy.

http://www.tezebni-unie.cz www.expolesnilom.cz
Nemecko, Mníchov, výstavisko Messe München

Veletrh bauma, světový veletrh stavebních strojů, strojů na stavební materiály, těžebních strojů, stavebních vozidel byl odložen na podzim 2022. To je výsledkem četných diskusí mezi Messe München a špičkovými zástupci průmyslu a poradním sborem. Nové datum konání veletrhu je 24. až 30. října 2022.

Bauma se měla původně konat od 4. do 10. dubna 2022. Navzdory pandemii byl stav přihlášených vystavovatelů z tohoto odvětví extrémně vysoký. V četných rozhovorech se zákazníky však bylo  zjištěno, že dubnové datum je vzhledem ke globální pandemii plné rizik a nezodpovězených otázek. Podle převládajícího názoru je v současné době obtížné posoudit, zda globálnímu cestování, které je rozhodující pro úspěch veletrhu, bude za rok do značné míry opět bráněno.

Ve spolupráci s průmyslem již byla definována nejdůležitější průmyslová témata pro baumu v r. 2022. Veletrh se zaměří na následující témata týkající se megatrendů digitalizace a udržitelnosti:

-Cesta k nulovým emisím

-Digitální staveniště

-Stavební metody a materiály zítřka

-Cesta k autonomním strojům

-Těžba - udržitelná, efektivní, spolehlivá

K české účasti: v současné době je na veletrh přihlášeno 40 firem z ČR na rekordní výstavní ploše 7 000m2. Z českých firem s největší objednanou plochou jmenujme DOOSAN BOBCAT, TATRA, ATMOS Chrást, Hydraulika Petráš, DUVAS-UNI, KOBIT, STROS a další.

Ze Slovenska je zatím přihlášeno 6 firem na ploše 150m2

Bližší informace sdělí info@expocs.cz

http://www.bauma.de