Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

AIR TRITIA – systém riadenia kvality ovzdušia miest

Problematika znečisťovania ovzdušia je špecifická svojím dosahom. Nie je možné efektívne sa jej  venovať iba v rámci striktne určených geografických hraníc jednotlivých štátov. Na Slovensko, ale najmä Česko okrem miestnych zdrojov znečisťovania zasahujú diaľkovo prenášané emisie znečisťovateľov z priemyselných aglomerácií z Poľska. Preto opatrenia zamerané na elimináciu znečistenia ovzdušia vyžadujú spoluprácu na nadnárodnej úrovni. Ak chceme efektívne riadiť kvalitu ovzdušia, nie je to možné len na národnej alebo regionálnej úrovni. Stavebná fakulta spoločne s Výskumným centrom Žilinskej univ... viac

Systematické odstraňovanie bariér už aj na Slovensku

Skôr ako podáme informáciu, ako sa rieši táto citlivá téma na Slovensku, treba priblížiť túto problematiku z celosvetového a európskeho pohľadu. Spomenieme aj históriu riešenia odstraňovania bariér a základné opatrenia a normy. Náš magazín má za cieľ pomáhať v tejto oblasti a vytvárať prostredie pre rozvoj mobility a odstraňovanie zábran, byť pri všetkých významných udalostiach, aby sme vám podávali dôležité informácie o realizáciách odstraňovania bariér na Slovensku.    Komplexné riešenie odstraňovania bariér vo svete sa začalo v roku 2012 vytvorením pravidiel medzinárodnou globálnou inštitúc... viac

Axiálne piestové regulačné čerpadlo A11VO série 41

Čoraz viac výrobcov mobilných pracovných strojov skúša konať v súlade so sprísnenými špecifikáciami pre výfukové emisie terénnych vozidiel pomocou hybridizácie. Tento trend je podporený aj pokrokom v elektronifikácii.  Axiálne piestové čerpadlo A11VO série 41 zodpovedá tomuto trendu. Vzhľadom na široký rozsah hydraulických, elektrohydraulických a plne elektronických regulácií, ako aj robustnému dizajnu môže byť použité v rôznych vysokovýkonových aplikáciách, napr. lesných strojoch, bagroch, damperov a podobne. Funkcia a benefity Vhodné na použitie v hybridných a elektronifikovaných aplik... viac

STROJ KTORÉMU MÔŽETE VERIŤ - JCB 220X

Víziou spoločnosti JCB bolo navrhnúť a skonštruovať najvyspelejšie 20-tich tonové pásové rýpadlo. Technické tímy vypočuli požiadavky zákazníkov a dotiahli každý detail tohto rýpadla svetovej triedy do konca. JCB dizajn sa opiera o kvalitné materiály pre automobilový priemysel a osvedčené komponenty. Rýpadlo 220X je preto robustné a dotiahnuté do posledných detailov. Výsledkom je stroj, ktorý nemožno prehliadnuť Po štyroch rokoch vývoja hydrauliky, elektroniky a elektrických súčastí a po tisícoch hodinách testovanie odolnosti v extrémnych podmienkach JCB postavilo stroj, ktorý je extrémne siln... viac

Európske zdroje pri modernizácii dopravy na Slovensku

Doprava a jej význam neustále rastie. Je nielen prostriedkom mobility, ale aj nástrojom na zvýšenie atraktivity územia, jeho ekonomického potenciálu a kvality života obyvateľov. Dopravná obsluha územia znamená službu jeho obyvateľom a prostriedok integrácie do vyšších územných a hospodárskych vzťahov. Kvalitná a funkčná dopravná infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov rýchleho rozvoja slovenských regiónov. Slovensko má aj vďaka minulosti veľké nedostatky v budovaní diaľničnej siete, nedostatočne modernizované železničné trate, ako aj deficity pri modernizácií verejnej osobnej dopra... viac

Stabilizačné frézy a recykléry BOMAG

Ak si zvolíte BOMAG, zvolíte kvalitu a efektívnosť. Kompaktné alebo výkonné, od 340 do 440 kW, naše stabilizačné frézy/recykléry sú perfektným riešením pre každý typ stavby. Od parkovísk a ciest, priemyselných parkov až po diaľnice, železnice a letiská – frézy a recykléry značky BOMAG sú vysokouniverzálne. Naše stroje sú vhodné na drvenie asfaltu, stabilizáciu zemín alebo recykláciu na mieste za studena. Skúsený medzinárodný tím expertov firmy BOMAG vám pomôže nájsť vhodné a efektívne riešenie vašich potrieb. Bočne výsuvný rotor (RS 500) Pre bezpečnejšiu prácu na svahoch je fréza BOMAG R... viac

Mobilné kompresory – elektrické alebo naftové?

Otázka alternatívnej energie pre stavebné stroje sa dostáva čoraz viac do popredia, predovšetkým pre zavedenie emisných noriem Stage V pre motory necestných pojazdných zariadení. Hybridná technológia alebo napájanie mobilných kompresorov z batérie nie sú pre tento typ zariadenia príliš vhodné vzhľadom na potrebný výkon motorov. Nie je tu ani možnosť dobíjania počas prevádzky tak, ako je to napríklad pri osobných automobiloch. Takže jedinou alternatívou dieselových motorov sa zdá pri mobilných kompresoroch elektrický motor. Rozhodnutie medzi voľbou elektromotora alebo naftového motora na po... viac

Stavebná skupina COLAS na Slovensku

Inžinierske stavby, a. s.  a CESTY NITRA, a. s., sú dve stavebné spoločnosti, ktoré majú spoločné (nielen) tri podstatné veci. Spája ich minulosť, ktorú tvorí vyše 65-ročná stavbárska história, v ktorej nájdete najväčšie stavebné projekty našej krajiny, prítomnosť, pretože sa spája s členstvom v medzinárodnej stavebnej skupine COLAS sídliacej vo Francúzsku, a budúcnosť, lebo čoskoro sa stanú jednou veľkou stavebnou spoločnosťou. Byť tvorcom, cítiť zadosťučinenie pri pohľade na niečo, čo ste sami vytvorili, pri zrode čoho ste stáli, je také ľudské a stavarina je jedno z najstarších ľudských pov... viac

JCB – Vždy hľadáme lepší spôsob - Príbeh JCB pokračuje aj v roku 2019

Spoločnosť JCB, popredný svetový výrobca a technologický priekopník na poli ťažkej a stavebnej mechanizácie, organizovala na začiatku júna medzinárodnú tlačovú konferenciu. Táto udalosť, ktorá sa niesla v duchu technologických inovácií a súčasného produktového portfólia, sa konala 5. 6 – 6. 6.2019 v hlavnom britskom sídle JCB pri meste Rocester. Cieľom tejto akcie bolo najmä oboznámiť širokú odbornú verejnosť o technologických novinkách a produktoch, ako aj o víziách a cieľoch spoločnosti smerom do budúcnosti. Naša redakcia týmto ďakuje za pozvanie, pričom sa teší na ďalšiu spoluprácu.  Už nie... viac

Editorial magazínu č. 3/2019 ( máj - jún )

Vážení čitatelia, milí priatelia, Skôr ako sa pustíte do čítania, prezerania, listovania nášho magazínu, dovoľte, aby sme vám pripravili pohodu k dobrej káve. Myšlienky na letné dni už určite máte a v duchu hľadáte svoju destináciu na dovolenku. My vás teraz prevedieme európskymi destináciami odbornosti od Francúzska cez Spojené kráľovstvo, Fínsko do Poľska a Česka.  Pri príprave nášho magazínu sme boli ešte v období prichádzajúcej jari. Na jar všetko v prírode ožíva a prebúdza sa do nového života. K novým nápadom sme prichádzali aj my. Hľadáme novú cestu, zaujímavosti, ktoré sa už stali alebo... viac