Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

ÚZKOROZCHODNÁ POVAŽSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA V PRIBYLINE

Úzkorozchodné železnice predstavujú z historického hľadiska významný míľnik v rozvoji železničnej dopravy na Slovensku. Ako úzkorozchodná železnica je označovaná železnica s rozchodom menším ako 1 435 mm. Tieto trate boli budované v minulosti predovšetkým pre priemyselné, banské a lesné využitie.  Z histórie Považskej lesnej železnice Na lesnej správe v Liptovskom Hrádku sa ročne ťažilo okolo 50-tisíc m3 dreva. Pôvodne sa drevo splavovalo ako plte alebo po kusoch. Plavením bolo drevo značne poškodené a nasiaknuté vodou. Také drevo bolo možné spracovať až po niekoľkomesačnom sušení. Vtedajšia d... viac

SOCIÁLNA LEGISLATÍVA – DIGITÁLNY TACHOGRAF II. GENERÁCIE

Záznamové zariadenie v cestnej doprave, čiže tachograf, je zariadenie pevne spojené s motorovým vozidlom, ktoré indikuje a zaznamenáva okamžitú rýchlosť, prejdenú vzdialenosť motorového vozidla a pracovné činnosti vodiča 1 a 2 za súčasného merania času. Tachograf je kľúčovým prvkom na zabezpečenie bezpečnosti v cestnej premávke a podlieha pravidelnej kontrole. Kontrola tachografov sa v Slovenskej republike riadi podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave schváleného Národnou radou Slovenskej republiky a podľa zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii a... viac

Významné postavenie ÚDPT je v oblasti dopravy, pôšt, logistiky a stavebníctva pri aproximácií právnych noriem EÚ v SR

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky (ÚDPT SR), predtým Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, vznikla v júli 1996  ako združenie presadzujúce záujmy svojich členov pri rokovaniach so štátnymi, regionálnymi odborovými orgánmi a organizáciami pri riešení hospodárskych a sociálnych problémov. Počas doterajšieho pôsobenia prešla  organizácia rôznymi zmenami, aby v konečnom dôsledku posilnila svoje postavenie hlavne na medzinárodnej a národnej úrovni. Došlo i k zmene názvu na Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Členskú... viac

Editoriál 4/2019

Vážení čitatelia, milí priatelia, Skôr ako sa pustíte do čítania, prezerania, listovania nášho magazínu, dovoľte, aby sme vám pripravili pohodu k dobrej káve. Myšlienky na letné dni už určite máte a v duchu hľadáte svoju destináciu na dovolenku. My vás teraz prevedieme európskymi destináciami odbornosti od Francúzska cez Spojené kráľovstvo, Fínsko do Poľska a Česka.  Pri príprave nášho magazínu sme boli ešte v období prichádzajúcej jari. Na jar všetko v prírode ožíva a prebúdza sa do nového života. K novým nápadom sme prichádzali aj my. Hľadáme novú cestu, zaujímavosti, ktoré sa už stali alebo... viac

TRIBOTECHNIKA OSOBNÝCH AUTOMOBILOV

Vzhľadom na súčasné dostupné informácie je predpoklad, že nastane pokles výroby klasických spaľovacích motorov a prudko narastie výroba elektrických vozidiel, automobilov. Podľa jedného možno agresívneho scenára je predpoklad, že v roku 2050 bude až 95 % všetkých vozidiel, automobilov na elektrický pohon. Všetko je možné a tento predpokladaný vývoj možno očakávať. Z toho a možno aj z ďalších dôvodov, požiadaviek nastupuje nová technológia mazania, tribotechnika osobných automobilov. Elektrické vozidlá (EV) budú klásť iné, nové požiadavky na mazivá a prevádzkové kvapaliny. Treba uviesť, že sa z... viac

JCB EXPERIENCE DAY

Spoločnosť TERRASTROJ patrí už viac ako 28 rokov k popredným dodávateľom stavebnej a manipulačnej techniky na Slovensku. V polovici mája spoločnosť TERRASTROJ, spol. s r. o., zorganizovala pre svojich zákazníkov, obchodných partnerov a fanúšikov značky JCB prezentáciu pod názvom JCB eXperience day, ktorá sa konala v kameňolome spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., vo Vígľaši. Napriek daždivému počasiu pri prípravách sa počasie počas akcie umúdrilo a bolo nádherne slnečno, čo tiež prispelo k hojnej účasti okolo 300 návštevníkov. Počas celého dňa prebiehal pestrý a bohatý sprievodný progra... viac

Modernizácia pohonu pásového dopravníka v triediacej veži

Pásové dopravníky patria  kvôli svojej jednoduchosti a výkonnosti k najrozšírenejším dopravným priemyselným systémom pre kontinuálnu prepravu materiálu rôznej fragmentácie [1], [2]. Zaradzujeme ich k veľmi obľúbeným a účinným dopravným systémom pri kontinuálnej preprave sypkého materiálu predovšetkým na krátke a stredné vzdialenosti [3]. Kľúčovým prvkom každého pásového dopravníka je samotný dopravný pás, bez ohľadu na konštrukciu a jeho pohon. Napriek tomu, že princíp pásovej dopravy je jednoduchý, samotná konštrukcia pásového dopravníka s ohľadom na množstvo rotujúcich komponentov je v... viac

Recyklace stavebního a demoličního odpadu v mezinárodním měřítku

Příspěvek se zabývá recyklací stavebních a demoličních odpadů a následným využitím při výrobě stavebních hmot a dílců. Příspěvek ukazuje mezinárodní aplikaci patentované technologie pro výrobu betonu se 100% náhradou přírodního kameniva kamenivem recyklovaným.       Společnost ERC-TECH a.s. přináší řešení pro problematiku využití stavebních a demoličních odpadů. Know-how společnosti zahrnuje přípravu recyklovaného kameniva ze stavebních a demoličních odpadů a dále navázanou výrobu betonu nebo betonových prefabrikátů s využitím pouze recyklovaného kameniva.      Využití řešení společnosti ERC-T... viac

130 rokov výroby cementu na Slovensku

Začiatky výroby portlandského cementu v Ladcoch sú spojené s menom viedenského  bankára a veľkostatkára Adolfa Schenka. Ten sa v roku 1889 rozhodol postaviť v tejto dedinke na Považí novú cementáreň. Reagoval na prudký rozmach priemyslu vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku a snažil sa pri tom využiť výskyt kvalitného vápenca na svojom pozemku. V tomto roku oslavuje cementáreň v Ladcoch svoje 130. narodeniny. O jej minulosti i dnešných zámeroch sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom Ing. Antonom Barcíkom. Firmu riadi štvrť storočia a historicky je už jej 17. generálnym  riaditeľom.     Za 130 roko... viac

RECYKLOVANÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY PRO STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

    Od začátku roku 2019 je řešen výzkumný projekt technologické agentury TAČR pod stejným názvem jako je název příspěvku s označením TH04030342. Tento tříletý výzkumný projekt se zaměřuje na rozšíření použitelnosti recyklovaných stavebních materiálů (RSM) v dopravních a inženýrských stavbách. Jedná se především o využití směsného stavebního recyklátu, používaného k úpravě a sanacím podloží vozovek pozemních komunikací. Uplatněním tohoto materiálu na základě výsledků výše zmíněného výzkumného projektu bude podpořen prodej kvalitních stavebních recyklátů a snížení ceny výkupu stavebně demoliční... viac