ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Jubilejný X. ročník konferencie - NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK 2019

Určite je veľkým prekvapením, že konferencia, ktorá je tematicky zameraná na podkladové vrstvy vozoviek, dokázala tak významne osloviť odbornú verejnosť a úspešne dovŕšila prvé desaťročie svojej existencie. Desať rokov v živote konferencie možno nie je veľa, ale je to čas na prvé bilancovanie toho, čo všetko sa podarilo dosiahnuť.  Prioritou vždy bola aktuálnosť tém a vysoká odborná spôsobilosť prednášajúcich. To sa podarilo dosiahnuť už pri prvom ročníku a udržať aj počas nasledujúcich.  Najväčším benefitom je však schopnosť či odvaha účastníkov vystúpiť so svojím názorom, obhajovať ho, ale... viac

AUTO-IMPEX otvoril na Slovensku éru jazdy na LNG s úspornými a ekologickými vozidlami IVECO

Udržateľný rozvoj dopravy vedie aj cez pohon na zemný plyn. Tomuto trendu verí a chce mu pomáhať slovenský predajca vozidiel značky Iveco, ako aj jeho zákazníci a partneri z logistickej brandže. Tí nedávno otestovali nový Stralis NP 460 v LNG verzii. Výhodou vozidiel s pohonom na zemný plyn uskladnený skvapalnením (LNG) oproti stlačenému plynu (CNG) je ich dlhší dojazd na rovnaký objem paliva. Preto sa o ne zaujímajú najmä nákladní dopravcovia jazdiaci na medzinárodných trasách. Iveco Stralis NP s 13-litrovým motorom Cursor s výkonom 460 koní (340 kW) na LNG pohon si vydobyl rešpekt u odborník... viac

Automobilový priemysel je na križovatke (kruhovom objazde)

Od ostatných dvoch kríz, ktoré sa týkali „cyklového“ priebehu ekonomického rozvoja (koncom minulého storočia ešte s fázovým posunom kontinent po kontinente, koncom minulého desaťročia už prebiehajúceho globálne), dnes je všeobecne očakávaná „práca v iných podmienkach“ prejavom začínajúcej (už prebiehajúcej) krízy jednotlivca. V automobilovom priemysle hrozí s menšími prejavmi (ale podobne) ako v iných odvetviach. V súvislosti s priebehom a východiskami pre ďalší rozvoj boli doteraz mnohé úspešné riešenia posilnením sektora strojárstva, dnes už aj elektrotechnického, energetického, hutníckeho,... viac

KUHN už štvrťstoročie na Slovensku

Spoločnosť KUHN-Slovakia, s. r. o., so sídlom v logistickom parku Senec je súčasťou rakúskej skupiny KUHN-Gruppe, ktorá strategicky pôsobí v oblasti stavebných strojov, manipulačnej techniky a výroby obrábacích strojov. Divízia stavebných strojov skupiny Kuhn, ktorej súčasťou je aj Kuhn Slovakia, s. r. o., združuje dcérske firmy v ôsmich krajinách strednej Európy. Je to Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko. Firmu KUHN-Baumaschinen založil v roku 1973 Günter Kuhn v Eugendorfe pri Salzburgu a dodnes funguje ako rodinný podnik. Jedným z najd... viac

Editorial - magazín 1/2019

  Vážení čitatelia, milí priatelia,     v tomto roku vychádza už 14. ročník dvojmesačného magazínu, ktorý opäť bude dávať širokú ponuku pre odborné články všetkých spoločností pôsobiacich v oblasti predaja techniky, mechanizácie, stavebných, cestných, dopravných a iných strojov a nových technológií.  Počas roka 2019 dochádza k niekoľkým významným zmenám v hospodárskej politike EÚ, ktorá kladie dôraz na inovácie a na zohľadňovanie energetických a environmentálnych kritérií. Priemyselná politika bude klásť osobitný dôraz na odvetvie dopravy, ktorá je na prahu novej revolúcie, keďže prudkými zmen... viac

Terminál intermodálnej prepravy v Lužiankach

Spoločnosť STRABAG, s. r. o., spoločne so Železnicami Slovenskej republiky v októbri tohto roku slávnostne otvorili nový terminál intermodálnej prepravy (TIP) Lužianky. Moderné servisné zariadenie je súčasťou strategického priemyselného parku Nitra-Sever a na hlavnú železničnú sieť je napojené jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou. Hlavným podnetom na výstavbu TIP Lužianky je rozvoj a rozširovanie priemyselného parku a s ním spojený zámer výstavby siete podobných terminálov. Investícia má prispieť k zníženiu vplyvu prepravy produkcie parku Nitra-Sever na životné prostredie a tiež k úspe... viac

EKOTECHNOLÓGIA TRITECH – využitie tehlového recyklátu v betóne

V Považskej cementárni, a. s., Ladce (PCLA) vyvinuli prelomovú ekotechnológiu TRITECH v spolupráci s rakúskym zákazníkom, ktorý recykluje stavebný a demolačný odpad (C&DW) a vyrába transportbetón. Pokrok v technológiách umožnil komplexnejší prístup k problematike recyklovania stavebného materiálu s jeho druhotným využitím vo výrobe betónu. Opätovné použitie materiálu je spôsob, ako znížiť náklady na výstavbu a zároveň viac šetriť životné prostredie. Recyklácia pomáha znižovať objem stavebného odpadu a predlžuje životnosť skládok. Staviteľom môže priniesť body aj pri LEED certifikácii. No... viac

Využitie možností GUMOVÉHO MATERIÁLU po recyklácii odpadových PNEUMATÍK

Pneumatiky sa s rozvojom automobilového priemyslu stali neoddeliteľnou súčasťou bežného života človeka. Využívame ich takmer každodenne, či už pri jazde osobným automobilom či pri jazde autobusom hromadnej dopravy, sú hojne využívané aj v leteckej doprave, ale tiež sú dôležitým článkom premávky nákladnej dopravy. V dôsledku rozvoja spoločnosti vo svete stúpa dopyt po pneumatikách a s tým úmerne súvisí aj produkcia odpadových pneumatík [1]. Odpadové pneumatiky predstavujú globálny problém a stále väčšie riziko pre životné prostredie, pretože nie sú biologicky rozložiteľné, často sú nesprá... viac

Najglobálnejší a najinovatívnejší veľtrh sveta - Bauma 2019

stavebný veľtrh Bauma 2019 bude v znamení superlatívov Rekordných viac ako 3 500 vystavovateľov z 55 krajín na ploche 614 000 m2 a očakávaných 600 000 návštevníkov počas 7 dní. To je vizitka najväčšieho svetového veľtrhu stavebných a ťažobných strojov a technologických zariadení. Veľtrh Bauma sa koná v Mníchove v trojročnom cykle. Jeho 32. ročník sa uskutoční v termíne 8. až 14. apríla 2019 a výstavisko bude praskať vo švíkoch. „Stavebný sektor zažíva boom a s ním aj veľtrh Bauma. Zohľadnili sme veľký záujem a rozšírili sme naše výstavisko na 614 000 štvorcových metrov. Naším cieľom je ponúknu... viac

Vodná stavba Veľké Kozmálovce má 30 rokov

Výstavba diela na dolnom toku rieky Hron priamo súvisí s vybudovaním elektrárne v Mochovciach v 80. rokoch 20. storočia. Hlavným účelom vodnej stavby je zabezpečenie akumulácie a dodávky vody potrebnej do technologického procesu atómovej elektrárne. Myšlienka stavať na Hrone veľkú priečnu stavbu sa rodila už dve desaťročia pred rozhodnutím o vybudovaní hate na Hrone, ktoré padlo začiatkom 80. rokov. Pri prvotnom zámere výstavby vodnej stavby bolo jej hlavným cieľom využitie dodávky vody do závlahového systému. Napokon malo toto dielo celkom iné určenie. História projektu atómovej elektrárne Mo... viac