ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Elektrocentrály Atlas Copco

Na európskom trhu sa vyskytuje veľké množstvo výrobcov a dovozcov pestrej škály elektrocentrál určených pre rozličné aplikácie. Zvyčajne sa stretneme s ich triedením podľa výkonu a očakávaného spôsobu využitia. Základné rozdelenie týchto elektrocentrál môže byť na tzv. stacionárne (pokrývajú približne 80 % trhu) a tzv. mobilné (približne 20 % trhu). Triedu mobility popisuje norma ISO 8528-1:1993, podľa ktorej výrobca uvádza, či ide o elektrocentrálu s mobilitou A až E, pričom mobilné elektrocentrály spadajú do kategórie D (bez podvozku) a E (na podvozku). Stacionárne elektrocentrály patria... viac

Zametače MATHIEU menia európske mestá

Nový zametač MATHIEU MC210 je výsledkom 90 rokov vývoja a skúseností na poli čistenia. Spája štyri rôzne riešenia:  1    bežné zametanie,  2    variabilné zametanie, 3    leštenie a umývanie, 4    zimná údržba. Vo svete, kde komfort, spoľahlivosť, výkon a rešpekt k prostrediu sú dnešnými minimálnymi požiadavkami, nastavuje MATHIEU nový štandard v čistení miest…     jednoduchý a čistý dizajn...     komfortná a priestranná kabína...     používateľské a intuitívne technológie...     nekompromisný výkon... 360° výhľad Posádka kabíny novej AZURA MC 210 ocení extra vysoké predn... viac

PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE PRE CESTNÉ STAVITEĽSTVO A HOSPODÁRSTVO

Personálny rozvoj odborníkov pôsobiacich v oblasti dopravného staviteľstva je cieľom ďalšieho (celoživotného) vzdelávania v neakreditovanom vzdelávacom programe cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH). Profesijné vzdelávanie, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania, sa organizuje pre odborníkov pôsobiacich najmä pri správe, rekonštrukcii, údržbe a opravách dopravných stavieb. Celoživotné vzdelávanie je výchovné a vzdelávacie pôsobenie a učenie uskutočňované vo formálnom vzdelávaní, neformálnom vzdelávaní a nevýučbovom (informálnom) vzdelávaní zamerané na nadobudnutie a prehĺbenie vedomost... viac

ŠIROKÁ PONUKA NÁHRADNÝCH DIELOV

Spoločnosť Navilen trade, s. r. o., je špecializovaným dodávateľom náhradných dielov na zemné mechanizmy, cestné, vrtné stroje, ako aj žeriavovú, drviacu či triediacu techniku. S dlhoročným odborníkom Ing. Ivanom Ilenčíkom, riaditeľom spoločnosti, sme sa porozprávali, aby nám priblížil dnešné a aktuálne potreby s týmto sortimentom. Spoločnosť Navilen trade, s. r. o., i vy osobne ste dlhé roky známi na trhu náhradných dielov pre stavebné mechanizmy. Môžete sa nám napriek tomu trošku predstaviť? Spoločnosť Navilen trade, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu pár rokov, ja ako osoba už takmer skoro... viac

STAVEBNÁ FAKULTA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE - Študuj techniku a postav si svoju budúcnosť už dnes.

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA) sa v roku 1953 etablovala ako jedna z piatich zakladajúcich fakúlt Vysokej školy železničnej v Prahe. Presťahovanie fakulty do Žiliny jej dodalo impulz na ďalší rozvoj. Po rokoch pôsobenia na viacerých miestach v centre mesta a na Komenského ulici sa v roku 2009 fakulta presťahovala do nových priestorov v univerzitnom areáli na Veľkom diele, kde získala nové kvalitné zázemie na realizáciu vedeckovýskumnej činnosti a komplexného vyučovacieho procesu s ambíciou vychovávať odborne a kvalitne pripravených absolventov. Žilinskú univerzitu m... viac

Geosyntetika 2019

Počas dvoch dní, 7 – 8. februára 2019, sa na Žilinskej univerzite v Žiline konal 13. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá bola zameraná na používanie geosyntetických materiálov pri navrhovaní a výstavbe stavebných konštrukcií. Záštitu nad konferenciou prebrali Stavebná fakulta ŽUŽ, Slovenská pobočka Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti, Slovenská komora stavebných inžinierov, Železnice Slovenskej republiky, Slovenská cestná spoločnosť. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 80 odborníkov, ktorí sa venujú problematike spojenej s budovaním vystužovaných horninových konštrukcií, dopr... viac

POSTUPY A KONTROLA DEGRADÁCIE MAZACÍCH OLEJOV

Mazací olej je často vystavený nepredvídaným prevádzkovým podmienkam, ktoré majú  podstatný vplyv na jeho životnosť. Pre jeho kontrolu vzhľadom na to platia tri všeobecné kritériá, ktoré určujú dôvod na výmenu mazacieho oleja. Ide o degradáciu základového oleja, úbytok prísad a nečistoty v mazacom oleji. Pozornosť bude zameraná najmä na hydraulické a turbínové oleje, ale aj na ďalšie mazacie oleje. Výrobcovia mazacích olejov v súčasnosti používajú základové oleje skupiny II. a III. podľa API a vhodnú kombináciu prísad. Tieto oleje majú omnoho lepšiu oxidačnú stabilitu pri ich hodnotení p... viac

Založenie mostných opôr pomocou technológie vystuženej zeminy

Mostné opory z vystuženej zeminy nie sú príliš frekventovaným riešením, ak hovoríme o riešení bez ďalších podporných prvkov úložného prahu, najčastejšie teda pilót. Napriek tomu sa v posledných pätnástich rokoch podarilo niekoľko mostných opôr čisto z vystuženej zeminy realizovať. Posledným a zatiaľ technicky najzložitejším objektom boli mostné opory diaľničných mostov na Slovensku na stavbe D1 v úseku Jánovce – Jablonov. Ide o tri mostné objekty – dva jednopólové (SO 211-00a, SO 211-00b) a jeden viacpólový (SO 216). Jednopólové objekty sú súčasťou okružnej križovatky na krížení D1 s ces... viac

AMMANN oslavuje 150. výročie

Spoločnosť Ammann pri svojom okrúhlom výročí zdvojnásobuje úsilie v oblasti technológie a udržateľnosti – dvoch hnacích síl, ktoré stoja za prvými 150 rokmi úspešnosti. „Spoločnosť Ammann, rovnako ako zvyšok sveta, zaznamenala za posledných 150 rokov veľa zmien,“ povedal generálny riaditeľ Hans-Christian Schneider, priamy potomok Jakoba Ammanna, ktorý spoločnosť založil v roku 1869. „Čo sa však nezmenilo, je náš záväzok poskytovať zákazníkom výrobky predstavujúce riešenie.“ Tieto riešenia tradične zahŕňajú použitie technológie. „Všetky naše výrobky, od najľahších hutniacich strojov až po najvä... viac

Recyklace stavebních a demoličních odpadů v České republice

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je v ČR na relativně vysoké úrovni. I když jsou statistická data popisující tuto činnost za poslední roky vcelku optimistická, je nezbytné za nimi vidět i celou řadu vážných nevyřešených problémů. Recyklací SDO a využíváním recyklátů ve stavebnictví se zabývá i tradiční konference RECYCLING. Letošní 24. ročník RECYCLING 2019 se bude konat opět v dubnu v Brně (více na www.arsm.cz) Recyklace stavebních a demoličních odpadů (SDO) se v ČR objevila v širší míře již před ca 25 roky. Období posledních několika let lze v tomto odvětví charakterizovat rel... viac