Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Výskum

Danfoss prináša maximálnu efektivitu

Danfoss Power Solutions vyrába hydraulické systémy pre široké portfólio mobilných pracovných strojov, ako sú rýpadlá, kombajny, nakladače, traktory, buldozéry či asfaltové frézy. Z Považskej Bystrice dnes zásobuje európskych zákazníkov stredotlakovými produktmi ešte flexibilnejšie a výrazný potenciál má slovenský závod aj v oblasti vývoja. Hydraulika z Považia V rámci sériovej výroby sa v považskobystrickom závode montujú proporcionálne rozvádzače PVG a stredotlakové (do 350 barov) axiálne piestové čerpadlá Série 45 a motory L/K obchodnej jednotky Medium Power. Tieto produkty putujú priamo fin... viac

Vývojové smery diagnostických systémov zariadení RELAZ

Výskum a vývoj rekuperačných lanových zariadení RELAZ sa začal realizovať v roku 2006 na Technickej univerzite vo Zvolene. Pôvodcovia vynálezov v oblasti rekuperačnych lanových zariadení sú doc. Ing. Vladimír ŠTOLLMANN, CSc. PhD.; Ing. Štefan ILČÍK, PhD.; doc. Ing. Jozef SUCHOMEL, CSc. Koncepčné technické riešenia rekuperačných lanových zariadení sú priemyselnoprávne chránené prostredníctvom viacerých patentov. V rámci výskumnej činnosti v oblasti technickej diagnostiky a spoľahlivosti v oblasti zariadení RELAZ prebieha spolupráca medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Iževskou štátnou tech... viac

Danfoss Telematics Solutions premieňajú informácie na zisk

Dnešný svet funguje na základe dát. Sú všade. Prúdia medzi našimi počítačmi, tabletmi, smartfónmi, čoraz viac ovplyvňujú prevádzku osobných automobilov či nákladných vozididiel. Technológie sa vyvíjajú a aby majitelia väčších, ale i menších firiem prevádzkujúcich mobilné pracovné stroje, ako sú rýpadlá, nakladače, traktory, buldozéry a asfaltovacie stroje, držali krok s dobou, využívajú na riadenie svojej flotily prenos dát. Telematika im umožňuje zvýšiť efektivitu a životnosť strojov, hlásiť ich polohu či spôsob použitia – dosiahnuť konkurenčnú výhodu a v končenom dôsledku aj vyšší zisk.Spolo... viac

Spoľahlivosť zložitých technických systémov

Súčasťou zariadení RELAZ sú aj lesnícke rekuperačné lanové zariadenia. Lesnícke lanovky typu RELAZ predstavujú energeticky úsporné a ekologicky šetrné technické riešenia, ktoré sú vybavené trakčným akumulátorom energie a pracujú aj ako hybridné zariadenia. Otázky ekológie a ekonomiky sa pri nich systémovo riešia už vo fáze výskumu a vývoja. Výskum rekuperačných lanových zariadení sa začal v roku 2006 na Technickej univerzite vo Zvolene a  výskum aktuálne pokračuje v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0931/13 so zameraním na základný výskum nových princípov lanových vozíkov pre systém zariadení... viac

Danfoss Power Solutions – silný partner v mobilnej hydraulike

Spolocnost Danfoss Power Solutions a. s. patrí medzi najväčších investorov a najúspešnejších exportérov v slovenskom strojárskom priemysle. Hydraulické komponenty najvyššej kvality odchádzajú z považskobystrického závodu do celého sveta. Za úspechom stojí silná základňa odborne zdatných zamestnancov a expertov, ktorí participujú aj na významných medzinárodných projektoch.Danfoss prináša energeticky účinné riešenia V rámci globálnej štruktúry patrí Danfoss Power Solutions medzi štyri obchodné segmenty dánskej skupiny Danfoss. Jeho začlenenie v roku 2013 umocnila okrem historického pozadia a vla... viac