Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Mobilita

Moderné priestory na najvyššej úrovni - KUHN - SLOVAKIA s.r.o.

Nová firemná pobočka KUHN-Slovakia pre Košický a Prešovský kraj sa rozprestiera v priemyselnej zóne Haniska pri Prešove na celkovej ploche viac ako 5 000 m2. Úžitková plocha, na ktorej sa nachádzajú kancelárske priestory a dielne so skladmi náhradných dielcov, zaberá približne 600 m2, pričom prevádzková hala na opravy stavebných strojov má rozlohu asi 400 m2 a dvojposchodová administratívna budova rozlohu okolo 200 m2. Servisné a dielenské haly s rozlohou 325 m2 sú vybavené najmodernejšou dielenskou technikou. K stavbe prináleží priestranný sklad náhradných dielcov a vonkajšia umyváreň. Dielen... viac

Vďaka eurofondom vzniknú strediská údržby vlakov

Železničná doprava na Slovensku začala písať svoju históriu už pred viac ako 180 rokmi, keď bol sprevádzkovaný prvý úsek konskej železnice medzi Bratislavou a Trnavou. Prakticky od tohto štartu až do začiatku druhej svetovej vojny boli železnice na našom území na špičke v kvalite poskytovaných služieb v osobnej a nákladnej doprave a okrem špičkových koľajových vozidiel aj dopravná infraštruktúra a súvisiace servisné služby boli zárukou poskytovania kvalitných služieb cestujúcim a firmám.  Po druhej svetovej vojne sa v ČSR železnice preorientovali na podporu ťažkého priemyslu a osobná železničn... viac

Prešovský a Košický kraj - V prímestskej doprave začne platiť zónová tarifa a virtuálne karty - IDS východ

Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj prichádzajú s novinkou, ktorá zrýchli cestovanie v prímestskej autobusovej doprave a uľahčí nákup lístkov cestujúcim. Od leta budú môcť za lístok zaplatiť virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Oproti hotovosti pôjde o výrazne výhodnejšiu platbu.    Cestujúci budú môcť po novom platiť v autobusoch prímestskej dopravy virtuálnou dopravnou kartou. Novinku zavedie od leta Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci integrovaného dopravného systému. „Ak chceme pritiahnuť ľudí do verejnej dopravy, musíme im ponúknuť... viac

Balík mobility a inteligentné tachografy

Viaceré členské štáty EÚ zaviedli vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy, ktoré viedli k právnej neistote a vysokej administratívnej záťaži, čo výrazným spôsobom prispelo k zníženiu konkurencieschopnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy z iných členských štátov EÚ.  Základom týchto vnútroštátnych opatrení bola smernica pre oblasť vysielania pracovníkov a pravidlá týkajúce sa administratívnych požiadaviek vysielania pracovníkov, ktoré však neboli vhodné pre oblasť cestnej dopravy, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou mobil... viac

Mobilita v legislatívnych návrhoch Európskej komisie – balík opatrení v oblastí mobility

Doprava predstavuje vážny problém klímy v Európe. Pretože súčasný stav riešení v oblasti mobility nie je možnosťou pre budúcnosť, európske železnice vítajú včasné prijatie stratégie EÚ pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, ktorej cieľom je pomôcť odvetviu dopravy pohotovo reagovať na prebiehajúcu a akcelerujúcu klimatickú krízu a využiť príležitosti moderných a efektívnych technológií. Stratégia priznáva železnici významnú úlohu pri prechode na mobilitu s nulovými emisiami a pri plnení cieľov ekologickej dohody EÚ. V stratégiách EÚ v oblasti dopravy vrátane bielej knihy o doprave z roku 2011... viac

Trenčín chce zlepšiť podmienky na udržateľnú mobilitu

Centrum mesta Trenčín je atypické. Z jednej strany ho obopína lesopark a hradné bralo a z druhej Váh. Medzi riekou a bralom je pomerne úzky priestor. Vedie tadiaľ železničná trať aj hlavná cesta I/61. Tá patrí k najzaťaženejším na Slovensku. V súčasnosti po nej prejde takmer 40-tisíc áut denne. Trenčín má riešenie. Pán primátor, z hľadiska intenzity dopravy a záťaže na životné prostredie má Trenčín veľký problém. Aké máte možnosti?  Jedným z riešení, ktoré by mohlo čiastočne cestu I/61 odľahčiť, by bol juhovýchodný obchvat. Toto riešenie je však problematické v tom, že na rozdiel od iných obch... viac

Banskobystrická župa pokračuje v historicky najväčšej rekonštrukcii ciest

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje v historicky najväčšej rekonštrukcii cestnej siete na svojom území. Do konca tohto kalendárneho roka budú môcť motoristi v tomto regióne využívať celkovo 559,753 kilometra zrekonštruovaných ciest, do ktorých išlo z vlastného rozpočtu župy viac ako 57,4 milióna eur. „Kvalitné cesty sú jedným zo základných predpokladov rozvoja kraja. Bez vyhovujúcej cestnej siete je náročné prilákať investorov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta a dajú tak ľuďom možnosť nájsť si prácu bez potreby sťahovať sa. Naším cieľom bolo a stále je vytvoriť z kraja dob... viac

Možnosti vodnej dopravy vo vybraných regiónoch Slovenska

História vodnej dopravy na Slovensku História vodnej dopravy siaha až do mladšej doby kamennej. Napriek tomu si vzhľadom na hospodárnosť, nízke náklady a ekologický charakter zachováva aj v súčasnosti významné miesto v dopravnom systéme. Pre Slovensko s jeho vnútrozemskou geografickou polohou mala prvoradý význam riečna doprava. Kľúčové postavenie v rozvoji vodnej dopravy v podmienkach Slovenska mal, pochopiteľne, Dunaj, jedna z najväčších riek v Európe, spájajúca západnú, strednú a juhovýchodnú Európu a zároveň umožňujúca prístup k Čiernemu moru. V dejinách vodnej dopravy však zohrali určitú... viac

Plán obnovy SR v železničnej doprave

Investície na realizáciu projektov z fondov EÚ na modernizáciu dopravnej infraštruktúry v železničnej doprave z OP Integrovaná infraštruktúra na Slovensku Vážený pán generálny riaditeľ, môžete nadviazať na náš rozhovor so štátnym tajomníkom Ing. Jaroslavom Kmeťom a bližšie špecifikovať realizáciu stratégie a cieľov projektov v železničnej doprave?  Rozvoj a obnova železničnej infraštruktúry sú potrebné pre udržateľný ekonomický rozvoj slovenskej ekonomiky. Cieľom je stav železničnej infraštruktúry, ktorý umožňuje rýchlu, pravidelnú a bezpečnú prepravu osôb a spoľahlivú prepravu tovarov. Na to... viac

Efektívna parkovacia politika ovplyvňuje dynamickú dopravu a kvalitu verejného priestoru

 Celkový počet evidovaných vozidiel na Slovensku od roku 1983 vzrástol z necelých 1,3 milióna na súčasných viac ako 3,3 milióna. Dôsledkom toho sa na cestách významne zvýšila intenzita dopravy a v uliciach miest vznikajú nové požiadavky na riešenie statickej dopravy. Absencia regulácie parkovania v urbanizovaných prostrediach tento problém ďalej zhoršuje. Parkujúce automobily zaberajú verejný priestor, ktorý by mohol byť využitý na iné ako na dopravné účely. Ako riešenie sa javí efektívna mestská parkovacia politika, ktorá dokáže nielen ovplyvňovať dynamickú dopravu, ale aj významne prispieť k... viac