Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Konštrukcie

Starý most v novom šate

V decembri v roku 2013 sa do oceľových konštrukcií Starého mosta prvýkrát pustili stavebné stroje, aby tento najstarší most cez Dunaj zmenili na modernú viacúčelovú komunikáciu. Celé dielo trvalo dva roky a cieľom fotografa Miroslava Pokorného bolo zachytiť všetky najzaujímavejšie momenty z priebehu rekonštrukcie, resp. výstavby najnovšieho a súčasne „Starého“ bratislavského mosta. Miroslav Pokorný, ktorý sa vďaka svojej profesii geodeta dostal na stavbu nového Starého mosta, spojil svoju prácu so záľubou, čoho výsledkom sú fascinujúce zábery spojenia dvoch brehov Bratislavy. Opísal nám viacer... viac

NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK

NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK Konštrukcia vozovky je zložená z krytu a podkladových vrstiev. Podkladové vrstvy môžu byť dve: horná a spodná. Ďalšou vrstvou konštrukcie vozovky, ktorá sa nemusí vždy navrhovať, je ochranná vrstva. Ochranná vrstva je v podstate súčasťou podkladového systému. Je postavená na konštrukčnej pláni. Funkciou podkladových vrstiev je preniesť zaťaženie od náprav vozidiel a redukovať napätia na úroveň prípustnú pre namáhanie podložia. Ochranná vrstva má v konštrukcii plniť viacero funkcií: filtračnú, zabraňuje premiešaniu zeminy (m... viac

Odolný ľahký kontajner (na šrot a abrazívny materiál)

Trnavská firma Winfa, s. r. o., navrhla a v kooperácii vyrobila abroll kontajner kompletne z materiálu Hardox 450. Použitá oterovzdorná a súčasne vysokopevnostná oceľ umožňuje skonštruovať ľahší a súčasne odolnejší kontajner. Za štandardné ťažké kontajnery väčšinou považujeme variant s objemom 30 až 40 m³, s hmotnosťou cca 2 700 až 3 100 kg, pričom kontajner je vyrobený z oceľových plechov akosti S235, respektíve S355, s hrúbkou dna 5 mm a 3 mm bočnej steny a čela. Za odolnosť kontajnera považujeme jeho životnosť. Existujú v podstate 3 základné deštrukčné mechanizmy kontajnera. Plastická defor... viac

Fiat 126 polski

Počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu na výstavisku Agrokomplex v Nitre prebiehal i 3. ročník prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít technického zamerania – TECHFÓRUM. Účasť Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave bola zabezpečená vďaka realizácii projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax. Bola to príležitosť na prezentáciu najmä vzdelávacích aktivít fakulty, ale aj príležitosť na využitie priestoru prezentácie projektov fakulty. Výrazným oživením prezentácie MTF bol hlavne exponát práce študenta 2. ročníka Petra Getlera. Predstavuje... viac