Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Konštrukcie

Vystužovanie cestného telesa

Úspory, šetrenie sú pojmy, ktoré v posledním období rezonujú na všetkých úrovniach nášho hospodárstva. Ide o úspory materiálov, financií, energetických zdrojov, úspory pri realizácií technológií a v neposlednom rade je to aj úspora a zhodnocovanie  poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Tomuto trendu zodpovedá aj používanie vystužovania cestného telesa.  Výstavba cestných komunikácií sa dostáva u nás do čoraz zložitejších terénnych podmienok, tým je to zložitejšie aj z hľadiska navrhovania. Treba vziať do úvahy zložité geologické pomery, potrebu ochrany životného prostredia, ale aj nutnos... viac

Využitie recyklátov do konštrukcií vozoviek

Recyklácia stavebných materiálov je dôležitý nástroj na zachovanie udržateľného rozvoja a možný kompromis medzi ekonomickým rastom a ochranou životného prostredia. V súčasnosti treba riešiť otázku úspory energetických prírodných a surovinových zdrojov. Klasické prírodné zdroje sa čoraz viac zmenšujú a, naopak, skládky s priemyselným odpadom sa zväčšujú, zaberajú pôdu a ničia životné prostredie. Je nevyhnutné zaoberať sa problematikou úspory prírodného stavebného materiálu pri výstavbe a rekonštrukcií cestnej siete a nahrádzať ho druhotným odpadom. Pri návrhu hydraulicky stmelených zmesí je mož... viac

Predstavenie projektu Obchvat Bratislavy – D4R7

Projekt D4R7 je jedným z najväčších infraštruktúrnych projektov Slovenska za posledné obdobie, ktorý je realizovaný formou verejno-súkromného partnerstva (PPP.) Cieľom projektu je vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska, v celkovej dĺžke viac ako 59 km. Schéma zahŕňa 27-kilometrový úsek diaľnice D4 a 32 kilometrov rýchlostnej cesty R7. Projekt a investícia tohto rozsahu do infraštruktúry na Slovensku predpokladajú pozitívny stimul pre cely stavebný sektor i širokú sieť dodávateľov. Výstavba bude preb... viac

Kvalita konštrukcií vozoviek v mestskej aglomerácii Bratislava

Kvalita konštrukcií vozoviek v mestskej aglomerácii Bratislava Kvalita konštrukcií vozoviek po zimnom období zásadne mení svoje vlastnosti. Vplývajú na to klimatické podmienky, chemické posypové materiály používané v zimnom období a rad iných činiteľov, ktoré znížia kvalitatívne parametre vozoviek až na neúnosnú mieru. Ovplyvnia kvalitu, prevádzkovú spôsobilosť vozoviek a často sa dostanú až na hranicu bezpečnosti cestnej premávky. Bratislavské mestské komunikácie sú príkladom toho, ako sa zanedbala elementárna údržba, stavebná údržba a často sa použili aj nevhodné technológie údržby. Pozitívn... viac

Systém hospodárenia s mostami

S mostami v zásade súvisia štyri hlavné činnosti, a to výskum, projektovanie, výstavba a nakoniec správa, údržba i rekonštrukcie. Na rozvoji teórie a výskumu sa podieľajú kvalifikovaní špecialisti, fundovaní odborníci vo svojom odbore. Máme skúsených projektantov, ktorí dokázali pripraviť realizáciu aj tých najnáročnejších mostných stavieb. Mosty stavajú renomované a špecializované podniky s osvedčenými technicko-organizačnými pracovníkmi. Do dokončenia sú teda mostné objekty v starostlivosti erudovaných odborníkov. Výsledkom ich spoločnej práce sú často pozoruhodné diela v súlade so svetovým... viac

Vytvárame nový priestor na starom

Čitatelia magazínu, zaoberali ste sa niekedy otázkou, čo je jednoduchšie – budovať alebo búrať? Predpokladám, že väčšina z nás zodpovie, že búrať. Ale nie je to tak vždy. O tom nás presvedčil rozhovor s konateľom spoločnosti GAVKUM SK. V oblasti demolácie pôsobí Ing. Bohdan Gál už dlhých 40 rokov, počas ktorých nepochybne získal mnohé skúsenosti. S výberom vhodnej technológie či nasadením správnej mechanizácie.   Komplexné dodanie demolácie Spoločnosť GAVKUM SK je schopná vlastnými technickými prostriedkami a vedomosťami zabezpečiť komplexné služby v dodaní demolácie a recyklácie. Poskytujeme... viac

Stabilný partner, na ktorého sa môžete v každej situácii spoľahnúť

Po viac ako desiatich rokoch fungovania spoločnosti a poskytovania stavebných prác si môžeme povedať, že sme každú jednu zákazku ukončili a odovzdali k plnej spokojnosti objednávateľa. S narastajúcimi skúsenosťami sme sa zaoberali čoraz náročnejšími stavbami, aby sme napredovali a vedeli poskytovať komplexné stavebné služby pre ešte náročnejšieho zákazníka. Na úvod rozhovoru uviedol konateľ spoločnosti GEOSTAV Detva, s.r.o. pán Martin Sedliak. Začiatky produkcie stavebnej výroby Rozhodnutie o vzniku GEOSTAV DETVA, s. r. o., padlo z dôvodu potreby, resp. priestoru na trhu. A predovšetkým nášho... viac

Staviame a realizujeme projekty od ich základového výkopu až po finálne odovzdanie stavby

Vykonávanie zemných prác s poskytovaním technickej podpory pre zadávateľa stavby je určite jednou z devíz stavebnej spoločnosti ASSYX. Dlhoročné skúsenosti a pôsobenie v stavebnom sektore nám priblížili konatelia spoločnosti Ing. Varchola a Ing. Horňák. História spoločnosti Za vznikom stavebnej spoločnosti Assyx v roku 1999 stálo odhodlanie zakladateľov spoločnosti robiť veci inak, podľa seba, a vybudovať firmu, ktorá si získa stabilné miesto na trhu. Za tie roky si spoločnosť vďaka férovému a korektnému vystupovaniu získala pevné postavenie v segmente pozemného staviteľstva. Zákazníci aj... viac

TS CONSTRUCT

Stavebná spoločnosť TS Construct, s. r. o., vznikla v roku 2013 z dlhoročného priateľstva dvoch konateľov spojením ich skúseností získaných doma i v zahraničí. Stavebnú činnosť spoločnosť začala výkopovými prácami, pozemnými a terénnymi úpravami, pre ktoré bolo treba pomerne nákladné zaobstaranie dostačujúcej stavebnej mechanizácie. História spoločnosti Náročné začiatky vyžadujúce si určitú orientáciu na trhu so stavebnými strojmi, ale aj hlbšie technologické poznatky pomaly prinášali spoločnosti TS Construct, s. r. o., vytúžené ovocie. S neustálym kreovaním spoločnosti na trhu sa postupne roz... viac

NAUTILUS s.r.o. - POD VODOU SME DOMA

Spoločnosť NAUTILUS, spol. s r. o., sa špecializuje na náročné zemné práce spojené s vodou. Jej dlhoročné skúsenosti a prepojenie činností v poskytovaných službách, ako je potápačská škola a realizácia stavebných úprav dáva spoločnosti jedinečnosť. Preto sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti Ivanom Zámečníkom aby nám priblížil svoje skúsenosti, trošku bilancoval a prezradil, ako ďalej po 20 rokoch. Pán Zámečník, na začiatok sa nedá nespomenúť, že v oblasti nadobúdania stavebnej mechanizácie pôsobíte už od revolúcie. Pre etablované firmy na trhu ste známou tvárou, s ktorou sa spájajú aj n... viac