ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Fórum

Slovenské poľnohospodárstvo čaká pokles produkcie

Výkon slovenského poľnohospodárstva bude tento aj budúci rok klesať, pričom pesimistickejší sú v predpovediach zástupcovia podnikov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou. Pokles očakávajú riaditelia poľnohospodárskych spoločností aj pri svojich tržbách. Priemerné vyťaženie poľnohospodárskych podnikov bolo v auguste 2016 na úrovni 83 percent. Rast trhového podielu očakáva tento rok pätina firiem. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva Q3/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest. Poľnohospodárska produkcia v roku 2016... viac

Jesenný KALEIDOSKOP

Koncom septembra nitriansky medzinárodný veľtrh Lignumexpo – LES predstaví lesnícku techniku a nové poznatky z oblasti vývoja lesného hospodárstva a modernizácie drevospracujúceho priemyslu. Inovácie výrobkov a ponuka strojov známych slovenských firiem, ale aj zo zahraničia nebudú chýbať na tomto 20. ročníku výstavy. Magazín sumarizuje pripravované odborné podujatia v nadchádzajúcom jesennom období, počas ktorých máme možnosť získať nové poznatky a porozprávať sa s predstaviteľmi výrobných a vývojových spoločností. Dlhoročný významný medzinárodný strojársky veľtrh v strednej Európe MSV Brno bu... viac

Slovenské stavebníctvo v roku 2016 vzrastie o 4,7 %

Výkon slovenského stavebného sektora tento rok vzrastie priemerne o 4,7 percenta. Odlišne situáciu vidia iba veľké stavebné fi rmy, ktoré, naopak, očakávajú prepad výkonu o 1,7 percenta. Tento rok by malo dôjsť aj k rastu tržieb, a to o 5,3 percenta. Kapacity stavebných fi riem sú priemerne vyťažené na 85 percent, pričom majú zazmluvnené zákazky takmer na 7,5 mesiaca. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce. „Slovenské stavebníctvo porastie v tomto roku priemerne o 4,7... viac

Výkon poľnohospodárskeho sektora klesne v tomto roku viac, než sa čakalo

V priebehu tohto roka klesne objem poľnohospodárskej výroby priemerne o 3,9 percenta, čo je viac, ako bolo predikované na začiatku roka. Spoločne s objemom dôjde tiež k prepadu tržieb, a to o 2,2 percenta. Aktuálne sú poľnohospodárske spoločnosti vyťažené na 85 percent a majú podpísané zmluvy s odberateľmi priemerne na 12,2 mesiaca. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva Q2/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest. Objem poľnohospodárskej výroby v roku 2016 klesne priemerne o 3,9 percenta. Potvrdzujú to riaditelia... viac

Rast stavebníctva Českej republiky sa spomalí

Stavebníctvo Českej republiky síce čaká v tomto aj budúcom roku ďalší rast, tentoraz však veľmi mierny. Menší objem práce tento rok očakávajú riaditelia stavebných spoločností zaoberajúcich sa inžinierskymi stavbami. Firmám by mali stúpnuť aj tržby, pričom vyššie výnosy v roku 2016 očakávajú malé a stredné spoločnosti a firmy pozemného staviteľstva. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy českého stavebníctva Q2/2016 spracované analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou SGCP, divízia Weber.  Mierny rast stavebného sektora predpokladajú v tomto roku dve tretiny (66 percent) ria... viac

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016 − FITS ´16

Dňa 28. apríla 2016 sa v hoteli Centrum v Košiciach uskutočnil jubilejný – 10. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016 – FITS 2016. Organizátorom je Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom FITS 2016 bolo poskytnúť spoločnú platformu pre inžinierov a technikov z najrôznejších odborných oblastí pri hľadaní riešení, ako odstrániť bariéry vo využití tvorivého potenciálu slovenských vedcov a výskumníkov. V rámci tohtoročnej ústrednej témy „Znalostná ekonomika – prepojenie vedy, výskumu a praxe“ si účastníci vzhliadli nasledovné prezentácie: • Prepojeni... viac

AUTÁ PRIBÚDAJÚ V EURÓPE AKO AJ U NÁS

Každých niekoľko rokov konštatujeme oživenie aj útlm v záujme o kúpu nových automobilov. Zdá sa, že pribúdanie ľudí na planéte je sprevádzané „stabilným“ zväčšovaním potreby nových automobilov a „cyklické výkmity“ spôsobuje chuť vlastníkov automobilov o výmenu starého za nové. Tak môžeme pozorovať, že v Nemecku má 1 000 mužov v aktívnych rokoch 45 až 64 rokov viacej ako 1 000 automobilov, pričom 1 000 žien vo veku 45 až 60 rokov má priemerne viacej ako 600-650 automobilov. Celé Nemecko má však priemerne 550 automobilov na 1 000 obyvateľov. Na Slovensku z nedostatku iných údajov môžeme spočítať... viac