Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Fórum

Čo by malo byť bezpečne PREPOJENÉ (SIEŤ SLUŽIEB)

Relatívne veľa sa u nás diskutuje v súvislosti s automobilmi o cenách a poplatkoch, o zabezpečení automobilu proti ukradnutiu/vykradnutiu, o bezpečnosti v premávke (tých, čo sú vnútri, i tých čo sú vonku – povedzme chodec v meste). Ešte málo je predmetom diskusií mnoho pripravovaných úprav vo vybavení automobilu z hľadiska intenzívnejšieho využitia služieb virtuálne dostupných. Vybral som si osem významnejších skupín, ktoré sú už čiastočne v nejakej forme v počítačoch automobilov, ale systémovo budú sieťové možnosti využívať hlavne po roku 2020. Bráni tomu často rozdielna infraštruktúra v jedn... viac

EDITORIAL 6 2016 MSaM ( november – december)

Elektronika zastáva čoraz dôležitejšiu úlohu v mobilnej hydraulike.Obsluha stavebných, lesných, manipulačných a poľnohospodárskych strojov a cestných vozidiel si vyžaduje veľký rozsah aplikácií, ktoré riešia funkcie pojazdu a riadenie týchto strojov. V našej pravidelnej rubrike Hydraulika predstavujeme zaujímavý nový systém BODAS pre mobilnú elektroniku. O výhodách a možnostiach konfigurácie tohto modulárneho softvérového aplikačného systému sa dozviete na str. 32 Magazín ďalej publikuje poznatky z odborných podujatí, ktoré sa konali v rôznych tematických okruhoch stavebníctva, vhodné pre použ... viac

Editorial 5/2016 MSaM

Rozšírené spektrum skladovaného tovaru v logistických centrách sa dnes už nedá účinne prevádzkovať bez moderného riadiaceho systému. V technickom svete, najmä u nás, rastie potreba prispôsobenia sa stavu vývoja, modernizácie starších, hoci fungujúcich systémov. Čoraz častejšie rezonuje otázka ergonómie, činného využívania energie, znižovania CO2, jednoducho únosnosť životného prostredia. Prepojenie skladového a výrobného riadiaceho systému, resp. skladového a dopravného systému bez flexibilného riadiaceho systému je už nepredstaviteľné. Za posledné desaťročie nesmierne vzrástol význam softvéru... viac

Stavebné firmy očakávajú ďalší rast produkcie, vyťaženie ich kapacít je na osemročnom maxime

Výkon slovenského stavebníctva porastie priemerne o 3,6 percenta v tomto a o 3,1 percenta v budúcom roku. Tržby pritom porastú iba o niečo málo rýchlejšie než samotný sektor. Veľké rozdiely v očakávanom vývoji však panujú medzi firmami v závislosti od ich veľkosti a zamerania. Kapacity stavebných firiem sú naplnené na 91 percent, čo je najviac od roku 2008. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce. Stavebný sektor, podľa najnovšieho výskumu, v roku 2016 porastie, a to p... viac

Slovenské poľnohospodárstvo čaká pokles produkcie

Výkon slovenského poľnohospodárstva bude tento aj budúci rok klesať, pričom pesimistickejší sú v predpovediach zástupcovia podnikov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou. Pokles očakávajú riaditelia poľnohospodárskych spoločností aj pri svojich tržbách. Priemerné vyťaženie poľnohospodárskych podnikov bolo v auguste 2016 na úrovni 83 percent. Rast trhového podielu očakáva tento rok pätina firiem. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva Q3/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest. Poľnohospodárska produkcia v roku 2016... viac

Jesenný KALEIDOSKOP

Koncom septembra nitriansky medzinárodný veľtrh Lignumexpo – LES predstaví lesnícku techniku a nové poznatky z oblasti vývoja lesného hospodárstva a modernizácie drevospracujúceho priemyslu. Inovácie výrobkov a ponuka strojov známych slovenských firiem, ale aj zo zahraničia nebudú chýbať na tomto 20. ročníku výstavy. Magazín sumarizuje pripravované odborné podujatia v nadchádzajúcom jesennom období, počas ktorých máme možnosť získať nové poznatky a porozprávať sa s predstaviteľmi výrobných a vývojových spoločností. Dlhoročný významný medzinárodný strojársky veľtrh v strednej Európe MSV Brno bu... viac

AUTO BUDE STROJ? POČÍTAČ? ALEBO ROBOT?

Mnoho noviniek za jedno desaťročie je slabý výrok o období 2005 až 2015. Veď ešte pred desiatimi rokmi málokto tušil rýchly rozvoj výroby automobilov v strednej Európe! Nárast o 300 % sme ešte „neabsorbovali“ a už vyrábame veľké osobné automobily s celohliníkovými samonosnými karosériami! Ešte sme nedodiskutovali správnu cestu rozvoja infr aštruktúry pre e-mobilitu alebo pre alternatívne palivo (vodík) a už sme v diskusii o realizácii automobilu s „autopilotom“ (resp. nezávislým riadením „počítačom“...). Ešte sme neoptimalizovali vzťah robot – človek (na jednej linke susedia) a už máme oprávne... viac

Slovenské stavebníctvo v roku 2016 vzrastie o 4,7 %

Výkon slovenského stavebného sektora tento rok vzrastie priemerne o 4,7 percenta. Odlišne situáciu vidia iba veľké stavebné fi rmy, ktoré, naopak, očakávajú prepad výkonu o 1,7 percenta. Tento rok by malo dôjsť aj k rastu tržieb, a to o 5,3 percenta. Kapacity stavebných fi riem sú priemerne vyťažené na 85 percent, pričom majú zazmluvnené zákazky takmer na 7,5 mesiaca. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce. „Slovenské stavebníctvo porastie v tomto roku priemerne o 4,7... viac

Výkon poľnohospodárskeho sektora klesne v tomto roku viac, než sa čakalo

V priebehu tohto roka klesne objem poľnohospodárskej výroby priemerne o 3,9 percenta, čo je viac, ako bolo predikované na začiatku roka. Spoločne s objemom dôjde tiež k prepadu tržieb, a to o 2,2 percenta. Aktuálne sú poľnohospodárske spoločnosti vyťažené na 85 percent a majú podpísané zmluvy s odberateľmi priemerne na 12,2 mesiaca. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva Q2/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest. Objem poľnohospodárskej výroby v roku 2016 klesne priemerne o 3,9 percenta. Potvrdzujú to riaditelia... viac

Rast stavebníctva Českej republiky sa spomalí

Stavebníctvo Českej republiky síce čaká v tomto aj budúcom roku ďalší rast, tentoraz však veľmi mierny. Menší objem práce tento rok očakávajú riaditelia stavebných spoločností zaoberajúcich sa inžinierskymi stavbami. Firmám by mali stúpnuť aj tržby, pričom vyššie výnosy v roku 2016 očakávajú malé a stredné spoločnosti a firmy pozemného staviteľstva. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy českého stavebníctva Q2/2016 spracované analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou SGCP, divízia Weber.  Mierny rast stavebného sektora predpokladajú v tomto roku dve tretiny (66 percent) ria... viac