ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Editoriál

EDITORIAL 6 2017 MSaM ( november – december)

Riaditelia stavebných spoločností predpokladajú aspoň na najbližšie dva roky pozitívny vývoj v stavebníctve. Ich predikcie na rok 2018 poukazujú na priaznivejšiu situáciu v segmente inžinierskeho staviteľstva, najmä v oblasti stagnujúcich diaľničných projektov, keď firmy budú môcť konečne naplno uplatniť svoj potenciál.  Na druhej strane sa očakáva situácia, že nejedna spoločnosť nebude schopná pružne reagovať na rastúci dopyt po stavebných prácach v dôsledku nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. Zároveň spoločnosti poukazujú na zvyšujúci sa nárast cien stavebných materiálov v roku 2018,... viac

POSTUPNE SA BLÍŽIME K NEZNÁMYM (ale) NEVYHNUTNÝM RIEŠENIAM

Na planéte pribúdajú obyvatelia – globálne zdroje sú v „pohybe“. Pribúdajúci obyvatelia na kontinentoch (Európa, Ázia) budú potrebovať prerozdelenie zdrojov a foriem energií. Rastúca koncentrácia obyvateľstva v mestách (aj v stagnujúcich krajinách) prináša zvýšený pohyb za prácou. Verejným záujmom je ponuka práce pre práceschopných, ale možnosť pohybu je pre všetkých obyvateľov – pracujúcich, juniorov i seniorov. Školy, výrobné závody i nemocnice potrebujú fungovať pre ľudí. Keď vypadne elektrický prúd, naskakujú záložné zdroje, automobily premiestňujú vodu, potraviny, tovary i ľudí na miesta... viac

AUTO BUDE STROJ? POČÍTAČ? ALEBO ROBOT?

Mnoho noviniek za jedno desaťročie je slabý výrok o období 2005 až 2015. Veď ešte pred desiatimi rokmi málokto tušil rýchly rozvoj výroby automobilov v strednej Európe! Nárast o 300 % sme ešte „neabsorbovali“ a už vyrábame veľké osobné automobily s celohliníkovými samonosnými karosériami! Ešte sme nedodiskutovali správnu cestu rozvoja infr aštruktúry pre e-mobilitu alebo pre alternatívne palivo (vodík) a už sme v diskusii o realizácii automobilu s „autopilotom“ (resp. nezávislým riadením „počítačom“...). Ešte sme neoptimalizovali vzťah robot – človek (na jednej linke susedia) a už máme oprávne... viac