Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Električkový unikát TATRA T3 už viac jako pol storočia v Bratislave


Článok sa zaoberá električkou Tatra T3 ako unikátom medzi električkami. V krátkosti opisuje jej históriu, technické parametre, zastúpenie a súčasný stav vo vozovom parku bratislavského mestského dopravcu (dodané vozidlá do roku 1989). V článku sú uvedené základné informácie o tejto električke, od jej konštrukcie podvozkov, informácie o trakčnom a riadiacom obvode, brzdách, motorgenerátore či zrýchľovači. Táto stále sa objavujúca električka na linkách v bratislavskom dopravnom systéme je zárukou kvality a vysokej spoľahlivosti týchto vozidiel. 


Obr.1 Pohľady na električku Tatra T3. (IMHD.SK, 2017)

TatraT3 – typ električky vyrábaný v rokoch 1962 až 1997, ktorýje výnimočný počtom vyrobených kusov, a to takmer 14 000 vozidiel. Do Bratislavy bolo dodaných do roku 1989 celkovo 188 kusov vozidiel T3, a to typovo T3, T3SU, T3SUCS. Dizajnérom električiekT3 bol český priemyselný návrhár a grafik František Kardaus. Hlavným konštruktérom T3 bol Antonín Honzík.

Elektrickú výzbroj konštrukčne viedol Vladimír Zouhar. Rozdiel oprotielektričkám značkyT2 (predchodkyňa T3) bol predovšetkým v znížení hmotnosti, a to vďaka sklolaminátovému obloženiu konštrukcie. Vzhľadbol takisto odlišný – na čele vozidla sa objavili dve svetlá, boli odkryté podvozky a koženkové sedadlá boli nahradené ergonomickými sedadlami z laminátu, čo bolo vo svojej dobe veľmi pokrokové riešenie. 

TatraT3 nemala vo svojej ére konkurenciu a ani v súčasnosti na ňu veľavodičov električiek a fanúšikov električkovej dopravy nedá dopustiť.


TAB.1 TECHNICKÉ PARAMETRE ELEKTRIČKY TYPU T3 PRE BRATISLAVU

Technický parameter
Hodnota
dĺžka (bez spriahadiel)
14 000 mm
šírka
2500 mm
výška skrine
3 014 mm
hmotnosť
16000 kg
obsaditeľnosť
110– 162 osôb (podľa výrobnej série)
maximálna rýchlosť
65 km/h
rozchod koľají
1 000 mm

 

Technicképarametre T3

Električka typu T3 vyrábaná podnikom dopravného strojárenstva ČKD Praha, konkrétne závodomTatra Smíchov, so svojím prvým prototypom vyrobeným v roku 1960 a následnou výrobou v rokoch 1962 – 1989 (1997), sa vyznačovala týmito technickými parametrami, konkrétne pre mesto Bratislava tab. 1.


S týmito parametrami, predovšetkým vďaka inému rozchodu koľají, ktorý je v Bratislave 1 000 milimetrov, oproti normálnemu rozchodu 1 435 milimetrov alebo širokému rozchodu 1 524 mm, boli tieto električky dodané do veľkého počtu miest v Európe aj Ázii. Veď vyše 2 000 týchto vozidiel za obdobie ich výroby nakúpilo ruské hlavné mesto Moskva. Kombinovateľnosť podvozkov pre rôzne rozchodykoľají, jednoduchosť, praktickosť a inovácia týchto vozidielspravili z tejto električky vo svojej ére svetový unikát.


KonštrukciaT3

Samotná konštrukcia električky Tatra T3 je tvorená dvomi podvozkami. Obidva podvozky sú hnacie (trakčné). Trakčný podvozok električky sa skladá z rámu, dvoch trakčných motorov, čeľusťových bŕzd, brzdičov, kardanového hriadeľa, dvoch rozvodoviek, súkolia, koľajnicových bŕzd, pružiacej a tlmiacej jednotky, kolísky a podľa typu podvozka aj z úchytov hadíc pre pieskovače, ktoré sú dôležité pre presné dávkovanie piesku pod koleso na zabezpečenie lepšej adhézie (priľnavosti) vozidla.


Obr.2 Podvozokelektričky Tatra T3


Brzdy

V električke sa nachádzajú tieto druhy bŕzd:

I.Elektrodynamické –ide o brzdy prevádzkové a ich účinok je zabezpečený elektromotormi. Táto brzda funguje pri rýchlosti vyššej ako 5 km∙h-1.

II.Čeľusťové brzdy– ide o brzdy parkovacie. Celkovo má električka štyri takéto brzdy, a to dve na každom podvozku. Tieto brzdy sú ovládané brzdičmi. Brzdič je cievka s elektromagnetickým jadrom napätia 24 V. Keďje privedené napätie do brzdiča, čeľusťová brzda sa otvorí, keď tam nie je napätie,

brzdaje zatvorená.

III.Koľajnicové brzdy– ide o brzdy núdzové. Elektromagnet (trámec), ktorý tvorí tútobrzdu, v prípade použitia dosadá na koľajnicu a vybudí magnetické pole, ktoré trámec pritiahne ku koľajnici. Tieto brzdy sa niekedy nazývajú„magnetky“.


Trakčnýa riadiaci obvod električky

Trakčný obvod električky Tatra T3 je napájaný napätím 600 V z trakčného vedenia (ztroleje). Riadiaci obvod je obvod napätia 24 V a slúži nanapájanie spotrebičov električky aj na riadenie obvodu, ktorý má napätie 600 V. Samotné ovládanie trakčného obvodu vidieť na nasledujúcom obrázku, ktorý znázorňuje spôsob, akým vodič električky trakčný obvod ovláda. Všetko ovplyvňuje pedál jazdy (PJ) v kabínevodiča.


Obr.3 Trakčnýa riadiaci obvod električky Tatra T3 (schéma)


Trakčné motory má električka T3 celkovo štyri na dvoch trakčných podvozkoch.

Sú orientované oproti sebe a ich menovité napätie je 300 V. Tieto motory slúžia predovšetkým na rozbiehanie električky a na jej prevádzkové brzdenie.

Zrýchľovač na električke predstavuje zariadenie, ktoré slúži na plynulý rozjazd a brzdenie vozidla. 

Linkový stýkač na električke slúži na zapínanie a vypínanie trakčného obvodu. Maximálne relé plní funkciu prúdovej ochrany trakčného obvodu.

Zberač slúži na uzatvorenie elektrického obvodu medzi trolejom, električkou a koľajnicou. Skladá sa zo základne, výtlačných pružín, navíjacieho bubna, dolných a horných ramien, stabilizačných tyčí, dvoch uhlíkových líšt a pletencov. Súčasťou zberača je bleskoistka, ktorá predstavuje napäťovú ochranu umiestnenú na streche električky.

Súčasťou obvodu napätia 24 V je aj ovládanie vonkajších dverí. Nad každými dverami sú elektromotory napätia 24 V, ktoré dvere ovládajú, vrátane trecej spojky, prevodovky a ťahadla. Chod motora je ovládaný v krajných polohách a vypínaný dvernými kontaktmi, ovládaný dvernými vačkami, ktoré sú upevnené priamo na výstupnom hriadeli prevodovky. Dvere majú pre vyššiu bezpečnosť na poslednom schode lištu, do ktorej vbehnú pri zatváraní.

Zaujímavosťou električiek Tatra T3 je vnútorné osvetlenie, ktoré je pre cestujúcich napájané jednosmerne napätím 600 V a vybavené prepolovačom, aby sa takto zabránilo poškodeniu žiaroviek. Výhodné je to aj v tom, že vodič sa vďaka vnútornému osvetleniu napätia 600 V dokáže veľmi rýchlo presvedčiť o prítomnosti napätia v sieti.

Súčasťou výbavy T3 je aj núdzové osvetlenie, ktoré je pod napätím 24 V a nachádza sa nad každými dverami. Osvetlenie kabíny vodiča je tiež pod napätím 24 V. Kúrenie je potom napájané napätím 600 V u vodiča v kabíne aj u cestujúcich vo vozni.


Informácie pre vodiča Tatry T3

Informácie pre vodiča poskytujú elektronické meracie prístroje, a to ampérmeter, ktorý meria veľkosť prúdu v trakčnom obvode pri jazde aj pribrzdení. Voltmeter slúži zasa na zobrazenie stavu nabitej vozidlovej batérie. Rýchlomer podáva informácie o aktuálnej rýchlosti vozidla. Na paneli vodiča sa tiež nachádzajú kontrolné svetlá pre čeľusťové brzdy, smerové svetlá, diaľkové svetlá, zatvorenie a otvorenie dverí, kontrolné svetlo zrýchľovača či svetlo vyhrievania zrkadla. Ďalej vodič pracuje s prepínačmi dverí, núdzovou jazdou, zaisťovacím spínačom, stieračmi a osvetlením– vonkajším, vnútorným, núdzovým alebo smerovým, a tiež s obsluhou rádiostanice. Vodič ovláda aj pieskovače, ktoré slúžia na sypanie piesku na koľaj, čo zlepšuje adhéziu medzi kolesom a koľajnicou.

Včlánku je pripomenutá električka Tatra T3, ktorá sa stala najvyrábanejšou električkou na celom svete. V Bratislave jazdí už viac ako pol storočia. Technické parametre, konštrukcia vozidla, trakčný a riadiaci obvod poukazujú na základné princípy fungovania netradičného vozidla a jeho využitie v mestskej prevádzke. Jej pokrokovosť v čase jej vznikuje pre nás v súčasnosti veľkou inšpiráciou a pripomienkou technickej vyspelosti Československa pred rokom 1989. 


Poďakovanie

Autori ďakujú Slovenskej technickej univerzite, Strojníckej fakulte a grantovým agentúram APVV projekty číslo APVV 15-0295, APVV 15-0164, VEGA projekty číslo 1/0604/15, 1/0748/15, KEGA projekty číslo 014STU-4/2015, 039STU-4/2017 a Dopravnému podniku Bratislava,a. s. za ich podporu pri písaní tohtočlánku.


Jan Rybář,
Dana Šišmišová,
Alexandra Javorská,
Simona Klvačová
Stanislav Ďuriš

Fotogaléria k článku