Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

EDITORIAL 6 2017 MSaM ( november – december)


Riaditelia stavebných spoločností predpokladajú aspoň na najbližšie dva roky pozitívny vývoj v stavebníctve. Ich predikcie na rok 2018 poukazujú na priaznivejšiu situáciu v segmente inžinierskeho staviteľstva, najmä v oblasti stagnujúcich diaľničných projektov, keď firmy budú môcť konečne naplno uplatniť svoj potenciál. 

Na druhej strane sa očakáva situácia, že nejedna spoločnosť nebude schopná pružne reagovať na rastúci dopyt po stavebných prácach v dôsledku nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. Zároveň spoločnosti poukazujú na zvyšujúci sa nárast cien stavebných materiálov v roku 2018, v dôsledku rastúcej ceny za palivo a energie.

Napriek týmto výhľadom zostáva väčšina odborníkov a realizačných firiem optimistická, pričom očakávajú stabilizáciu v stavebníctve, či už v objeme stavebnej výroby, alebo v predaji stavebných strojov a mechanizácie.

Najnovšie produkty od výrobcov stavebných strojov, zariadení, techniky a stavebných materiálov budete môcť vidieť na celosvetovom veľtrhu stavebníctva INTERMAT 2018 v Paríži.

V apríli sa veľtrh predstaví s novou segmentáciou, usporiadanou podľa profesií, medzi nimi bude zvláštna pozornosť venovaná výrobe betónu. Segment EARTHMOVING & DEMOLITION bude hlavnou novinkou a jeho cieľom bude ponúknuť celkový prehľad o demolácii a zemných prácach.  

V mesiaci jún nás čaká predsa len dostupnejšia výstava EXPO Lesný lom, kde sa budeme môcť stretnúť aj so slovenskými a s českými vystavovateľmi stavebnej a ťažobnej techniky či s výrobcami prídavných zariadení.


Vážení čiatelia a milí praitelia,

ďakujeme vám za stálu priazeň a spoluprácu, tešíme sa na ďalšie odborné a priateľské stretnutia v roku 2018.


Prajeme vám v novom roku fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky.Miroslava Kremnická, šéfredaktorka MSaM