Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

maniTech - novinka od INFOCAR, a.s.


Spoločnosť INFOCAR, a. s., je lídrom na slovenskom trhu v oblasti telematiky, ktorá má na Slovenskú vlastný vývoj SW a HW už od r. 1999 a zároveň patrí k najvýznamnejším dodávateľom GPS systémov s vysokým počtom inštalácii v SR. Bližšie informácie o súčasných novinkách nám priblížil Peter Haník – riaditeľ pre nepriamy predaj.

Monitorovanie práce a parametrov manipulačnej techniky
Našim zákazníkom v súčasnosti prinášame komplexné riešenia, ktoré okrem monitorovania transportu a vyhodnocovania práce v teréne zahŕňa nakladanie, vykladanie a manipuláciu s materiálom v skladoch a v halách. Pre potreby monitorovania prevádzky manipulačnej a skladovej techniky sme vyvinuli špecializovanú aplikáciu s názvom MANITECH, ktorá dáva klientovi úplné informácie o prevádzke parku vysokozdvižných vozíkov. Súčasťou riešenia sú funkcie, ktoré zabezpečujú alebo kontrolujú dodržiavanie predpisov BOZP, ako je blokovanie vozíka pri neautorizovanej obsluhe, dodržiavanie povolenej rýchlosti v objekte, signalizácia opustenia vymedzenej pracovnej zóny alebo prekročenia maximálnej nosnosti vozíka. Funkcia registrovania nárazov vozíka s možnosťou jeho následného blokovania umožňuje pri manipulácii s materiálom a tovarom predchádzať škodám, prípadne okamžite identifikovať situáciu, ak ku škodovej udalosti dôjde. Naše riešenie súčasne poskytuje klientom informácie o intenzite využívania vozíkov na prácu s tovarom alebo o miere dlhodobého využitia kapacity vozíkov v konkrétnych podmienkach ich nasadenia. Našim budúcim zákazníkom ponúkame možnosť bezplatného otestovania. Sme radi, že záujem o túto službu neustále stúpa, rovnako ako počet spokojných zákazníkov.

www.infocar.sk.