Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Výstavba nového cyklomosta cez rieku Morava. Spojí obce Vysoká pri Morave a Marchegg


Most cez rieku Morava prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou troch riek Kamp – Thaya – March. Dĺžka mosta bude 270 metrov a predpokladaný termín ukončenia je v prvej polovica roka 2022. Projekt realizuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci so spolkovou krajinou Dolné Rakúsko v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Cykloturizmus je v Bratislavskom kraji veľmi obľúbeným spôsobom trávenia voľného času. Už dnes existuje v Bratislavskom kraji viac ako tisíc kilometrov značených cyklotrás. Projekt okrem ekologickej cyklodopravy a turizmu podporí cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj. Taktiež pomôže vytváraniu nadnárodných partnerstiev, a teda je odpoveďou na neustále sa meniacu diverzitu európskej spoločnosti,“ uviedol na kontrolnom dni stavby Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Nový cyklomost cez rieku Morava bude mať dĺžku 270 metrov a šírku 4 metre. Konštrukcia bude zavesená na oceľových pilieroch. Návrh mosta je realizovaný ako 5-poľová konštrukcia s rozpätím hlavného poľa 80 m a oboch predpolí 2 x 25 m. Maximálna výška pilierov je 17 metrov a po dokončení ostane minimálna plavebná výška 7 metrov. Stavebné práce sa realizujú prevažne z rakúskej strany z dôvodu ochrany slovenskej chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Na slovenskej strane sa bude realizovať násyp prístupovej rampy a predpolie.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v priebehu prvého polroka 2022. Celkové náklady na projekt sú spolu 5 912 800 eur s DPH. Bratislavská župa financuje 2 170 800 eur s DPH, z čoho väčšina pochádza z eurofondov.

Lokalita

 • Cyklomost je situovaný na slovenskej strane v povodí rieky Morava v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie približne 5 km južne od obce Vysoká pri Morave v okrese Malacky. Na rakúskej strane sa začína priamo v obci Marchegg pri Pamätníku colnej stráže.
 • Nový most vytvorí prepojenie medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 13 (Cesta železnej opony) s rakúskou národnou cyklotrasou Kamp – Thaya – March (KTM).
 • Od Cyklomosta slobody v Devínskej Novej Vsi je nový most vzdialený približne 10,5 km proti toku rieky Morava.
 • Stavba leží mimo porastu lužného lesa.


Základné parametre stavby

 • Dĺžka cyklomosta: 270 m
 • Šírka mosta: 4 m
 • Rozpätie mosta: 5-poľová konštrukcia s rozpätím hlavného poľa 80 m a oboch predpolí 2 x 25m
 • Výška mosta: 20 m (od hladiny Q po vrch pylónov)


Technické riešenie

 • Dominantným prvkom návrhu je samotné premostenie rieky Morava. Ide o konštrukciu zavesenú na oceľových pilieroch.
 • Mostný objekt je navrhnutý ako 5-poľový s rozpätím hlavného poľa 80 m a oboch predpolí 2 × 25 m. Nosnú konštrukciu tvoria dva konštrukčné systémy.
 • Hlavné pole s rozpätím 80 m je navrhnuté ako visutá oceľová konštrukcia s nosným lanom a so závesmi, predpolia (západné a východné) sú navrhnuté ako železobetónové dvojtrámové nosníky s nábehmi.
 • Niveleta mosta bola navrhnutá tak, aby výška ponad rieku Morava spĺňala plavebný gabarit, ktorý mal šírku 50 m a výšku 7 m nad bežnou plavebnou hladinou.
 • Kolmo na most je navrhnutá nájazdová rampa, ktorá prepája existujúcu cyklotrasu so samotným mostom.

Stavba sa skladá z troch stavebných objektov:

 • Úprava cyklistickej komunikácie (SO 101-00)
 • Cyklomost ponad rieku Morava – hlavný objekt (SO 201-00)
 • Cyklomost ponad rieku Morava – predpolie Rakúsko (SO 202-00)


Postup stavebných prác

 • Vzhľadom na situovanie objektu bude čo najviac stavebných prác prebiehať z rakúskej strany, kde je pomerne bezproblémový prístup. Na slovenskej strane sa bude realizovať násyp prístupovej rampy a predpolie.
 • Samotná oceľová konštrukcia sa bude montovať smerom od stredu ku krajom (k podperám) pomocou autožeriava.


Náklady

 • Náklady na výstavbu sú 5 912 800 eur s DPH (z toho most 5 124 098,67 eura s DPH), z toho Bratislavský samosprávny kraj bude hradiť 2 170 800 eur s DPH.
 • Projekt bude financovaný prostredníctvom Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko a v zmysle pravidiel programu ich BSK spolufinancuje 5 %.
 • O údržbu sa bude starať Regionálna správa ciest Bratislavského kraja.

Začiatok formulára


Začiatok stavebných prác: apríl 2021
Predpokladaný termín ukončenia: marec 2022

Ing. Michal Feik, riaditeľ odboru komunikácie a propagácie

Bratislavský samosprávny kraj

www.bratislavskykraj.sk


Tip na cyklovýlet: Z Bratislavy do Vysokej pri Morave

Očarujúce lúky a lesy, ale aj architektonické skvosty a hlavne krásna príroda.

Hrad Devín, vodárenské múzeum, Cyklomost slobody či historický železničný viadukt ponad Moravu. To sú len niektoré vychytávky, ktoré môžete vidieť na jednej z najkrajších cyklotrás pri Bratislave. A pritom vôbec nemusíte šliapať do pedálov dlhé vzdialenosti. Celá trasa meria okolo 35 kilometrov a je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Okrem krátkej výnimky medzi Karlovou Vsou a Devínom vedie mimo akejkoľvek automobilovej dopravy.

Najkrajší úsek celého výletu sa začína pri Cyklomoste slobody. Práve pri ňom sa nachádza významná križovatka cyklochodníkov – cez most sa dostanete do rakúskeho Schlosshofu, doprava do Marianky, rovno vedie trasa k Devínskemu jazeru a doľava smeruje cyklotrasa do Vysokej pri Morave.

Celá táto oblasť, ktorou cyklotrasa prechádza, sú vlastne lužné lesy a zaplavované lúky v blízkom okolí rieky Moravy. Nechýbajú bocianie hniezda, staré stromy, jazierka a mokrade. Pre informáciechtivých výletníkov je k dispozícii náučný chodník s tabuľami. Nádherná prírodná scenéria je doslova balzamom na dušu.

Fotogaléria k článku