Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

IT Budúcnosť nových informačných technológií - Multikanál SITEL


Flexibilita systému, rýchlosť výstavby, úspora stavebných materiálov a nákladov 

Spoločnosť SITEL, s. r. o., má dlhoročné skúsenosti na Slovensku v oblasti výstavby integrovaných telekomunikácií, ponúka špičkové produkty a riešenia, široký sortiment moderných telekomunikačných technológií. V zahraničí pôsobí prostredníctvom dcérskych spoločností v ČR, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a na Ukrajine. 

Predstavujeme silnú spoločnosť, popredného dodávateľa a overeného spoľahlivého partnera v celom spektre telekomunikačnej výstavby, servisu a prenájmov. SITEL, s. r. o., priebežne rozvíja aktivity vo viacerých oblastiach – optických technológiách a výstavbe optických a metalických trás v budovaní dátových sietí, v satelitnej a bezdrôtovej komunikácii.

Pri realizácii káblových trás sa do výkopov veľmi často kladie aj značné množstvo betónových žľabov a plastových chráničiek, čo si vyžaduje dokonale identifikovať jednotlivé chráničky. Tento problém možno eliminovať prostredníctvom progresívnej technológie budovania vysokokapacitných a organizačne dokonale usporiadaných káblovodov, a to použitím sústavy plastových multikanálov SITEL a prístupových plastových káblových komôr.

Multikanál sa vyrába zo spevneného polyolefínového plastu, čo poskytuje výhody ako nízka hmotnosť, mechanická odolnosť a tuhosť. Sú minimalizované bežné problémy spojené s manipuláciou a prepravou. Multikanál urýchľuje a uľahčuje stavebné postupy a zároveň poskytuje vysokú úžitkovú hodnotu.

Vďaka materiálom a technológii, používanými na výrobu multikanálu SITEL , má tento systém

rad predností a výhod:

 •  vysoký pomer pevnosti a tuhosti oproti nízkej hmotnosti
 •  vynikajúca odolnosť proti záťaži
 •  minimalizované rozmery a hĺbka výkopu
 •  vynikajúce mechanické a chemické vlastnosti a vodotesnosť
 •  flexibilita systému vo všetkých smeroch,
 • ľahký vstup do káblových komôr, nie sú potrebné ďalšie výkopové práce 
 • usporiadanie vysokokapacitných káblovodov
 • vysoká húževnatosť, variabilita, ľahká manipulovateľnosť a jednoduchá montáž
 • konštrukcia pre suchý proces bez nutnosti použitia betónu prináša 50 % úspory  oproti bežným betónovým žľabom alebo pri uložení káblov do plastových chráničiek s ich následným obetónovaním
 • rýchlosť výstavby
 • dlhá životnosť

Pre všetky tieto prednosti, ktoré multikanály SITEL spĺňajú v plnej miere, možno povedať, že v súčasnosti neexistuje porovnateľný výrobok, ktorý by bol schopný plne konkurovať tomuto systému.

Multikanály sa dodávajú v troch základných veľkostiach (štvor-, šesť- alebo deväťotvorové) so svetlosťou jedného otvoru 105 x 105 mm, čo umožňuje pohodlné zatiahnutie káblov. Dĺžka jedného dielu multikanálu je 1 118 mm.

Využitie je pri budovaní metropolitných sietí, výstavbe káblových trás, železničných a električkových tratí, uzlov, chrbtových rozvodov a areálov a priemyselných parkov 

Partneri projektanti, investori a dodávatelia tento pojem multikanál používajú ako všeobecné pomenovanie, pričom v skutočnosti na multikanál SITEL je vydaný EÚ certfikát č. 017534785 zo dňa 25. 6. 2012. SITEL má všetky požadované dokumenty na splnenie noriem potrebných na výstavbu.

Certifikačné školenie na projektovanie káblových trás a káblových komôr, ktoré sa konalo v ČR organizované spoločnosťou SITEL Česko v roku 2019, poukázalo na praktické skúsenosti a praktické využitie optických trás a káblovodou pri železničnej prevádzke, pri meraní odberu zdrojov vody plynu a elektrickej energie aj budovaní informačných sietí. V mestách je možnosť využitia pri budovaní systému smart city.


Ing. Eduard Nemec

riaditeľ spoločnosti  SITEL, s. r. o.

www.sitel.sk


 

Fotogaléria k článku