Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Editoriál - Ing. Ladislav Olexa, PhD.


Magazín vstupuje do XVI. ročníka. Dlhoročná tradícia nás zaväzuje prinášať stále nové a zaujímavé odborné články z poznania vedecko-technického napredovania, hospodárskeho vývoja v krajine i z aktuálneho života obchodných firiem. Magazín je oknom do všetkých oblastí národného hospodárstva a jeho obsah je kreovaný aktuálnym vývojom a dianím v spoločnosti.

Náročné obdobie pandémie je pre každého z nás skúškou, ako vieme prežiť. Životné prostredie, podmienky sa výrazne zmenili a my sme nútení nastaviť nové pravidlá a formy komunikácie. Naším cieľom je udržateľnosť projektu nášho magazínu. Pilierom periodika sú odborné témy, ktoré napĺňajú skúsení odborníci z vedy a praxe. Výhodou magazínu je, že sa kliknutím nestratí a môžeme sa k nemu kedykoľvek vrátiť.

V tomto 84. vydaní by sme radi upriamili vašu pozornosť na zaujímavé projekty a rozhovory. Predstavujeme ďalšie moderné technológie, inovatívne materiály, stavebnú mechanizáciu i dopravné prostriedky a zariadenia.                                                                                                                                                                                                    Pripravili sme súbor informácií z rezortu dopravy a stavebníctva. V rozhovore so štátnym tajomníkom MDV SR Jaroslavom Kmeťom sa dozviete o príprave niektorých projektov v Pláne obnovy SR a v oblasti Zelené Slovensko. Prezident ZSPS Pavol Kováčik poukazuje na zlý stav v stavebníctve a žiada o prijatie okamžitých konkrétnych opatrení v investičnej výstavbe na Slovensku. Z akademického vedenia univerzít Slovenska sme zaznamenali výzvy, získané zo skúseností a z výskumu orientovaného na hľadanie využívania nových zdrojov a energií potrebných na ochranu životného prostredia. Z toho dôvodu je potrebné orientovať sa na moderné vysokoškolské vzdelávanie na úrovni európskych univerzít. Je nutná a viac než žiaduca požiadavka na novú generáciu absolventov vysokoškolského štúdia.

Vážení čitatelia, koľajová doprava má obrovský vplyv na ekológiu prostredia. Na strane 10  predstavujeme realizáciu projektu EÚ. Obsiahly príspevok komponovaný zainteresovanými odborníkmi komplexne približuje modernizáciu železničnej dopravy vo Vysokých Tatrách.                                                                                                            Vývoj koľajovej dopravy som spracoval v publikácii Koľajová doprava vo Vysokých Tatrách (2008) a realizácia nového projektu pre Vysoké Tatry ma veľmi zaujala. To je môj vklad a dôvod na spracovanie odborného príspevku. Ďakujem všetkým spoluautorom za spoluprácu.  

Som rád, že som sa mohol s vami podeliť o skúsenosti získané z dlhoročnej praxe pôsobenia v oblasti osobnej dopravy a logistiky vo východoslovenskom regióne. Pri príležitosti 100. výročia Tatranskej elektrickej železnice v roku 2008 sa konala medzinárodná konferencia EÚ – príležitosť na rozvoj dopravy vo Vysokých Tatrách. Cieľom konferencie bolo poskytnúť východiská pre integrovaný rozvoj dopravy v tejto oblasti a zároveň načrtnúť nové strategické zámery rozvoja dopravy s potrebami rozvoja cestovného ruchu s využitím eurofondov. Ako organizátora tejto konferencie, ktorú sme pripravili s odborníkmi z fakúlt Žilinskej univerzity – Fakultou riadenia a informatiky a Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – ma veľmi teší, že cieľ konferencie sa naplnil, o čom svedčí aj realizácia tohto projektu z fondov EÚ Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách.

Ďakujem vydavateľke magazínu a šéfredaktorke Miroslave Kremnickej za príležitosť spracovať tento príspevok a možnosť vyjadriť aj svoj osobný postoj.                                           Oceňujem tiež jej prínos k udržiavaniu technického povedomia na Slovensku a snahu publikovať odborné príspevky k trvalej udržateľnosti.                                                           Želám neutíchajúci záujem všetkých autorov, partnerov a čitateľov.   

S úctou 

Ladislav Olexa