Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Slovensko potrebuje novú generáciu strojárov


Dňa 10. 2. 2020 sa uskutočnilo online finále vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami.

Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, prezentovať svoje projekty, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave. Akcia bola vyvrcholením aktivít zameraných na propagáciou bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ktorá by sa neuskutočnila bez pomoci našich partnerov z priemyslu, a to hlavných partnerov Hollen, s. r. o., Volkswagen Slovakia, Tatravagónka Poprad a Siemens Slovensko. Ďalšími partnermi podujatia sú NORD-Pohony, s. r. o., KONŠTRUKTA – Industry, Slovenská spoločnosť údržby, Zväz automobilového priemyslu, Výskumný ústav zváračský, ŠVECGROUP a Microstep. Patrí im veľká vďaka. Jedným z dôvodov, prečo priemyselní partneri podporujú túto súťaž, je, že Slovensko nevyhnutne potrebuje novú generáciu strojných inžinierov. Dopyt po absolventoch Strojníckej fakulty STU v Bratislave neustále narastá.  

My vo Volkswagen Slovakia sme veľmi hrdí a tešíme sa, že môžeme túto súťaž, túto olympiádu sprevádzať, dnes už po niekoľkýkrát, povedal člen Predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia pán Sebastian Krapoth.

Tento rok sme, bohužiaľ, nemohli privítať študentov a pedagógov z celého Slovenska priamo na pôde našej fakulty. Pandemická situácia neumožnila študentom osobne spoznať pedagógov, študentov, vidieť laboratóriá a skvelé projekty. Snažili sme sa študentom priblížiť prostredie fakulty a študijné programy aspoň prostredníctvom virtuálneho dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 3. 2. 2021. 

„Hlavným cieľom súťaže Strojárska olympiáda je popularizácia technického vzdelávania, pretože Slovensko nevyhnutne potrebuje novú generáciu strojných inžinierov,“ povedal dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave profesor Ľubomír Šooš.

V súčasnosti zvláda naša krajina krízu predovšetkým vďaka strojárstvu a automobilovému priemyslu. Práve preto je nesmierne dôležité poukázať na dôležitosť technického vzdelávania mladých ľudí.

„Firma HOLLEN pôsobí v automobilovom priemysle už 20 rokov a sme radi, že môžeme cez Strojársku olympiádu podporiť mladých talentovaných študentov, ktorí svojou nápaditosťou, húževnatosťou a tvorivosťou budú v budúcnosti pomáhať Slovensku udržať si postavenie strojárenskej a automobilovej veľmoci,“ povedal generálny riaditeľ Hollen, s. r. o., pán Tomáš Osuský. 

Kvalita prác a prezentačné schopnosti študentov sa neustále zvyšujú každým rokom. Medzi najlepších študentov tohto ročníka patrili: Viliam Krištof, Christian Izakovič z Gymnázia Jána Hollého Trnava, Martin Gelo zo Strednej odbornej školy Stará Turá, Adam Nespala zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej  Karola Adlera v Bratislave, Matej Gurňák z Gymnázia Juraja Hronca v Bratislave. Súťažiacich sme sa snažili motivovať, aby vo svojej práci pokračovali. Je priam obdivuhodné, že to študenti zvládli na takej vysokej úrovni v ťažkých podmienkach online výučby v súčasnosti. Už teraz sa tešíme, keď privítame týchto výnimočných ľudí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

www.studujstrojarinu.sk

www.sjf.stuba.sk


Fotogaléria k článku