Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

SITEL - Tisíce kilometrov optických trás - Budúcnosť informačných technológií


Spoločnosť SITEL, s .r .o., má viac ako 25 ročné skúsenosti na Slovensku v oblasti výstavby integrovaných telekomunikácií, ponúka špičkové produkty a riešenia, široký sortiment moderných telekomunikačných technológií formou komplexnej starostlivosti o zákazníka. V zahraničí pôsobí prostredníctvom partnerských spoločností v Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a na Ukrajine.

SITEL, s. r. o., predstavuje silnú spoločnosť, popredného dodávateľa a overeného spoľahlivého partnera v celom spektre telekomunikačnej výstavby, servisu a prenájmov.

Svoje aktivity SITEL, s. r. o., priebežne rozvíja vo viacerých oblastiach – výstavba optických a metalických trás, budovanie dátových sietí, satelitná a bezdrôtová komunikácia, obchodné aktivity s výrobkami, využívanými v oblasti telekomunikačnej výstavby. Pre svojich partnerov zabezpečuje celý reťazec telekomunikačnej výstavby od projekcie cez samotnú výstavbu a inštaláciu až po záručný a zmluvný servis.

Spoločnosť prevádzkuje nielen historicky prvé, ale súčasne aj najväčšie neutrálne kolokačné centrum na Slovensku. Dátové centrá SITELPOP predstavujú významný stredoeurópsky telekomunikačný uzol, ktorého služby využívajú desiatky zahraničných a domácich operátorov.

Vysokú kvalitu a profesionalitu práce spoločnosti potvrdzuje skutočnosť, že SITEL, s. r. o., je partnerom všetkých významných telekomunikačných spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, významných domácich i zahraničných investorov a vyšších dodávateľov.

SITEL, s. r. o., je spoločnosť, na ktorú sa partner môže spoľahnúť za každých okolností.

Telekomunikačné stavby sme pripravení a schopní vykonávať podľa potreby a požiadaviek komplexne na kľúč ako čiastočnú dodávku či subdodávku. Máme vlastné strojné a prístrojové vybavenie, naša odbornosť a skúsenosti sú zárukou rýchlej dodávky v špičkovej kvalite. K firemným prioritám patrí okamžitá reakcia na prevádzkové potreby zákazníka, variabilita a operatívnosť v realizácii investičných akcií. Vysokú kvalitu a profesionalitu našich služieb okrem iného potvrdzujú certifikáty podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Najlepšie vyjadrujú úspech firmy referencie – v každej jednej z oblastí pôsobenia s hrdosťou radíme medzi našich partnerov najsilnejších hráčov na trhu.

SITEL, s. r. o., sa významne  zapojil do budovania globálnej informačnej diaľnice. V súčasnosti prevádzkujeme viac ako tisíc kilometrov vlastných optických diaľkových i metropolitných trás, stovky kilometrov vybudoval pre domácich aj zahraničných operátorov. Medzi najvýznamnejšie naše úspechy patrí vybudovanie vlastných kolokačných a dátových centier.

SITELPOP v Bratislave je najstaršie, ale aj najväčšie kolokačné a dátové centrum kategórie Tier 3 s nezávislou možnosťou výberu poskytovateľa telekomunikačných služieb. Technologická plocha presahuje výmeru 1 100 m2, v tomto jedinom telekomunikačnom uzle terminujú chrbticové siete všetkých národných a viac ako tri desiatky zahraničných operátorov. Samozrejmosťou je možnosť inštalácie vysokokapacitných stojanov, ekologické úsilie o maximálnu energetickú účelnosť a všetka potrebná inštalačná a servisná podpora. Výsledkom je zmluvná dostupnosť služby až do úrovne 99,999 %.

SITELNET neutrálna optická sieť – predstavuje od operátora nezávislú optickú infraštruktúru, ktorá je prostredníctvom prenájmu nenasvietených optických vlákien dostupná všetkým záujemcom – telekomunikačným operátorom, ISP, štátnym orgánom či súkromným spoločnostiam z rôznych segmentov hospodárstva. Ktorýkoľvek partner SITELNET má vďaka SITELPOP k dispozícií prakticky neobmedzené možnosti domácej a zahraničnej konektivity.

SITEL, s. r. o., je mnohoročným autorizovaným partnerom pri výstavbe a rekonštrukcii infraštruktúry železničnej prevádzky. Disponuje praktickými skúsenosťami nielen z projektovania, budovania a prevádzky káblových trás a káblovodov pre informačné siete, ale aj ich využívania v oblasti bezpečnosti, riadenia, kontroly, merania odberu zdrojov vody, plynu a elektrickej energie. V mestách je možnosť využitia pri budovaní systému SMART CITY.

Na Slovensku máme záujem rozšíriť našu spoluprácu so spoločnosťami pri výstavbe terminálov IDS TIOP, v rekonštrukciách uzlov a vo výstavbe – rekonštrukciách. Našu ponuku spolupráce vieme rozšíriť aj pri budovaní diaľníc a rýchlostných ciest za účelom vybudovania alebo napájania na už vybudované kabelové trasy.

Bližšie informácie sú spracované na www.sitel.sk


Fotogaléria k článku