Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Nové trolejbusy prispejú k čistejšiemu ovzdušiu v Žiline


Podpora ekologických druhov dopravy je jedným z kľúčových cieľov Ministerstva dopravy a výstavby SR. V meste Žilina sa s pomocou fondov Európskej únie kompletne vymenil vozový park trolejbusov. Do prevádzky boli na jar nasadené ďalšie dva kusy vozidiel s pomocným pohonom. Dokopy až 29 energeticky úsporných vozidiel prispeje k zvýšeniu kvality ovzdušia v tomto krajskom meste.

 Žilina je dobrým príkladom mesta, ktoré dokáže využiť eurofondy naplno. Vďaka novým, pohodlným a ekologickým trolejbusom financovaným cez operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) cestujú Žilinčania verejnou dopravou pohodlnejšie, zlepšuje sa tiež kvalita ovzdušia v meste. 

Tri projekty za štyri roky

V Žiline sa v rámci OPII realizovali dokopy tri projekty nákupu trolejbusov za viac ako 15 miliónov eur.

V prvej fáze bolo zakúpených 15 trolejbusov, neskôr si Dopravný podnik mesta Žilina uplatnil opciu v zmluve s dodávateľom na ďalších 12 kusov trolejbusov. Boli zakúpené ďalšie dva nízkopodlažné trolejbusy s pomocným pohonom, ktoré slúžia na obslúženie koncového rekreačného a oddychového územia, kde zabezpečuje dopravu MHD.

Cieľom obnovy vozidlového parku trolejbusov bolo zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy v meste Žilina v súlade s národnými stratégiami a výzvou OPII na vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Pôvodné žilinské trolejbusy odrádzali verejnosť od cestovania vzhľadom na zastaranosť a z toho vyplývajúcu nedostatočnú spoľahlivosť, bezpečnosť a rýchlosť prepravy. Aj preto bolo jednou z podporných aktivít projektu hneď po samotnom zaobstaraní nových trolejbusov šíriť medzi cestujúcou verejnosťou informácie o modernizácii vozidlového parku, získať ich dôveru a pritiahnuť väčšie množstvo cestujúcich z individuálnej automobilovej dopravy. Cieľovou skupinou je viac ako 100-tisíc ľudí žijúcich v Žiline a okolí, ktorí denne využívajú MHD na prepravu v krajskom meste.

Tento cieľ synergicky podporil aj riadiaci orgán OPII, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, mediálnou kampaňou v prvej polovici tohto roka, v ktorej bol jeden z televíznych spotov venovaný práve žilinským trolejbusom.

Technický opis nových trolejbusov

Dopravný podnik mesta Žiliny v súčasnosti disponuje týmto vozidlovým parkom nových trolejbusov:

Trojnápravový kĺbový trolejbus, v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 250 kW. Dĺžka vozidla 18,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 4, obsaditeľnosť 130 cestujúcich. Celkový počet trolejbusov je 18 kusov. 

Dvojnápravový sólo trolejbus, v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 160 kW. Dĺžka vozidla 12,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 3, obsaditeľnosť 90 cestujúcich. Celkový počet trolejbusov je 9 kusov. 

Všetky vozidlá sú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a samostatnou klimatizáciou pracoviska vodiča. Vozidlá sú vybavené systémom rekuperácie elektrickej energie s jej využitím pre napájanie vlastných spotrebičov ako aj spätného vrátenia do trolejovej siete. Sú prispôsobené na podmienky prevádzky na trolejbusovej dráhe v Žiline s menovitým napätím 750 V js. Pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom sú vozidlá vybavené výklopnou plošinou, súčasne majú inštalovaný systém nakláňania podvozka, tzv. kneeling, čím prispievajú k väčšej bezpečnosti a komfortu cestujúcich pri nastupovaní a vystupovaní. Vozidlá sú zároveň vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, najnovšou generáciou vozidlového tarifno-informačného systému, bezpečnostným kamerovým systémom, systémom diaľkového ovládania výhybiek a systémom EBS.

 Technické parametre trojnápravových trolejbusov typu ŠKODA 27 Tr Solaris a dvojnápravových trolejbusov typu ŠKODA 26 Tr Solaris:


ŠKODA 27 Tr Solaris

ŠKODA 26 Tr Solaris

karoséria

Solaris Urbino IV    

Solaris Urbino IV    

elektrovýzbroj

Škoda Electric       

Škoda Electric       

výkon trakčného motora

250 kW

160 kW

prúd pri trvalom výkone motora

426 A

231 A

menovité napätie motora

425 V

520 V

počet miest na sedenie/státie

42/89

30/61

maximálna rýchlosť

65 km/h

65 km/h


Posledné dve vozidlá, ktoré zlepšujú dopravu najmä v okrajových oblastiach mesta, sú parciálne sólo trolejbusy typu Škoda 26TrA Solaris.

Tie boli do trolejbusového depa Dopravného podniku mesta Žilina dovezené vo februári 2020. Ide o model trolejbusu s pomocným batériovým pohonom, čo v praxi znamená, že je oproti „bežnému“ trolejbusu vybavený batériami, ktorých energia sa využíva na jazdu po trase mimo trakčného vedenia.

Typ parciálneho trolejbusu Škoda 26TrA Solaris je nový a doposiaľ nebol schválený na prevádzku na trolejbusových dráhach v Slovenskej republike. Preto bol pred spustením vozidiel do „ostrej“ prevádzky nutný homologizačný proces, v rámci ktorého sa overovali jazdné prevádzkové vlastnosti vozidiel. Obidva trolejbusy absolvovali skúšobnú prevádzku bez cestujúcich, následne skúšobnú prevádzku s cestujúcimi. V máji boli obidve vozidlá oficiálne prevzaté od výrobcu a hneď zaradené po reálnej prevádzky.

Dnes parciálne trolejbusy jazdia spoľahlivo v oboch režimoch. Jazda na trakčné batérie je plynulá, svižná a vodiči si tento spôsob jazdy veľmi pochvaľujú. 

Parciálne trolejbusy budú prioritne jazdiť na linke č. 67, ktorá zabezpečuje obslužnosť na Vodné dielo Žilina – mestskú rekreačnú a oddychovú zónu, pretože ide o vozidlo bez akýchkoľvek emisií. Ďalej budú zabezpečovať ekologickú dopravu do území, kde nie je vybudované trakčné vedenie, budú využívané pri poruchách trakčného vedenia na jazdu trolejbusu v prípade výpadku napätia v trakčnom vedení. Ako maximálne ekologické vozidlá prispejú k zvýšeniu kvality ovzdušia v mesta Žilina. 

Technické parametre parciálneho trolejbusu typu Škoda 26TrA Solaris:

karoséria

Solaris Urbino IV

elektrovýzbroj

Škoda Electric

výkon trakčného motora

160 kW

typ batérie

Nano Lithium Titanathe

vstupné/menovité napätie

750 V/655 V

inštalovaná energia

45,40 kWh

kapacita batérie

70 Ah

počet miest na sedenie/státie

25/51

maximálna rýchlosť

65 km/h

požadovaný dojazd na batérie

min. 10 km (počas 6 rokov)


Pozitívne ohlasy verejnosti zaväzujú k ďalším zlepšeniam

Dokončením obnovy vozidlového parku trolejbusov Dopravný podnik mesta Žilina dosiahol 100 % podiel nízkopodlažných trolejbusov  a priemerný vek vozidiel menej ako tri roky.

Na nové typy vozidiel, ktoré zabezpečujú MHD v Žiline, pozitívne zareagovala aj cestujúca verejnosť, ktorá mohla svoj názor vyjadriť na webovej stránke dopravného podniku prostredníctvom viacerých ankiet.

Na otázku, čo považujete za najväčšie plus žilinskej MHD, prevážila odpoveď – modernizácia vozidlového parku, za ktorú hlasovalo 54,67 % hlasujúcich.

Na otázku, ako ste spokojní s cestovaním v novom nízkopodlažnom trolejbuse Škoda 27Tr-Solaris, prevážila odpoveď – veľmi, za ktorú hlasovalo 72,06 % hlasujúcich.

Mesto Žilina v spolupráci s ministerstvom dopravy pripravuje ďalšie projekty, ktoré by mohli byť podporené z eurofondov. Medzi ďalšie projekty, ktoré by mohli ešte vylepšiť dopravu v meste Žilina, patrí modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, ako aj výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.

Fotogaléria k článku