Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Ovládanie stavebného stroja 2D - 3D - iMC


Hydraulické Pásové Rýpadlo 2D

TOPCON 2D ovládanie X-52

Výškový kontrolný systém TOPCON 2D ovládania umožňuje užívateľovi exaktnú kontrolu hĺbky a náklonu vďaka využitiu existujúcej výšky alebo lasera ako referenčného horizontu. Na displeji je jasne rozoznateľná navážka a odkop. Na kontrolu výšky nie sú potrebné žiadne ďalšie osoby v pracovnej oblasti – to zvyšuje bezpečnosť práce a precíznosť. TOPCON 2D ovládanie X-52 sa dá jednoducho rozšíriť na 3D.


Tyč s kompasom 

• zapuzdrovaná kvôli odolnosti voči poveternostným vplyvom

• maximálna presnosť

• informuje systém o pozdĺžnom a priečnom náklone stroja

• vyrobená úplne bez železa

 

GNSS prijímač MC-i4

• centrálna výpočtová jednotka

• možná montáž v kabíne

• prachotesná a vodotesná podľa IP67

• integrovaný modem so SIM kartou (3D)


Displej GX-55

• 6,5“ (16,5 cm) farebný displej

• zadávanie cez dotykovú obrazovku

• flexibilné nastavenie zobrazovania

• tlačidlá rýchlej voľby na displeji

• údaj o pozícii lyžice v reálnom čase

• údaj integrovaný vo svetelnej lište

 

Senzor náklonu TS-i3

• jedno- alebo dvojosový senzor

• montáž na lyžici, násade, výložníku a podvozku

• všetky senzory prepojené káblom

• prachotesný a vodotesný podľa IP69K


 Laserový prijímač LS -B10

• oblasť príjmu: vert. 120 mm, horiz. 270 stupňov

• plne integrovaný prijímač

• horizontálny laser ako referenčný snímač

• informácia o výške v reálnom čase


Hydraulické pásové rýpadlo 3D-GNSS   

TOPCON 3D ovládanie X-53i

TOPCON 3D ovládanie kontroluje okrem výšky navyše aj náklon prístroja cez dve osi. Určenie polohy a pozície sa uskutočňuje automaticky prostredníctvom GNSS (Global Navigation Satellite System) a vytvára digitálny 3D model terénu. Satelitné ovládanie umožňuje precízne výsledky vo veľmi krátkom čase aj v komplexných náklonoch pri maximálnej bezpečnosti. Ani tu nie sú potrební žiadni spolupracovníci v pracovnej oblasti.


3D-LPS

TOPCON 3D ovládanie X-53i LPS

Local Positioning System (LPS) sa 360-stupňovým hranolom, namontovaným na zadnej časti stroja, orientuje podľa tachymetra (totálna stanica). To umožňuje použitie v tienených oblastiach so zlým alebo žiadnym signálom GNNS. Senzor IMU umožňuje prácu až do dvoch minút aj bez priameho vizuálneho kontaktu s totálnou stanicou.


Rádiový modem Satelline Easy

• frekvencia vysielania od 403 do 473 MHz

• prenáša údaje o korekcii pri prevádzke so základnou stanicou


GNSS anténa PG-S3

• čistá prijímacia jednotka

• namontovaná na zadnej časti stroja

• veľmi ľahká a robustná

• využitie všetkých bežných satelitov

• jednoduchá montáž a demontáž


IMU senzor 

• 3-osový senzor

• namontovaný na podvozku


Hranol stroja 

• oblasť príjmu 360 stupňov

• rýchlouzáver na ľahkú montáž a demontážBuldozér 2D

TOPCON 2D ovládanie Z-52

TOPCON Z-52 pre pásové podvozky riadi výšku a priečny náklon radlice. Prostredníctvom lasera ako referenčného bodu užívateľ vykonáva exaktné určenie pozície. Svetlý, dobre čitateľný displej neustále informuje o potrebných údajoch.


TOPCON 2D ovládanie sa dá ľahko rozšíriť na 3D.
Buldozér 3D

TOPCON 3D ovládanie Z-53

3D ovládanie takisto umožňuje ovládanie radlice do výšky a priečneho náklonu. Určenie polohy a pozície sa však vykonáva automaticky prostredníctvom GNSS alebo podľa výberu prostredníctvom totálnej stanice. Zostavuje sa prehľadný digitálny 3D model terénu.

Nakoľko na overenie výšky nie sú potrebné žiadne ďalšie osoby v pracovnej oblasti, bezpečnosť pri používaní sa maximalizuje.Buldozér MC MAX                               

TOPCON 3D-MC MAX

Tento integrovaný 3D pásový systém si ako jediný systém dodatočného vybavenia vystačí bez stožiarov na radlici. Strojníci tak majú ten najlepší výhľad a maximálnu kontrolu. Každý IMU senzor na radlici a pásovom podvozku určuje pozíciu 6-smerovej radlice.

 

GNSS prijímač MC-R3

• integrovaná rádiová, GNSS a riadiaca jednotka

• riadi hydraulické ventily

• trieda ochrany IP66


Satelline Easy

• rádiový modem

• frekvencia vysielania od 403 do 473 MHz

• prenáša údaje o korekcii pri prevádzke so základnou stanicou  


IMU senzor MC 2

• 3-osový senzor

• riadenie 6-smerovej radlice


GNSS anténa 

• čistá prijímacia jednotka

• namontovaná na radlici

• veľmi ľahká a robustná

• využitie všetkých bežných satelitov

• jednoduchá montáž a demontáž


IMU senzor MC C2 2+ 

• určovanie polohy radlice so 100 hz


GNSS anténa MC-G3

• inštalácia na streche kabíny

• príjem všetkých bežných satelitov

Buldozér 


Hydraulické pásové rýpadlo iMC rýpadlo

Inteligentné ovládanie stroja pre rýpadlá 

Toto 3D riešenie pre rýpadlá montuje Komatsu vo výrobe a integruje ho do stroja. Hydraulické valce so senzormi dráhy zdvihu a IMU (Integrated Messurement Unit) zabraňujú tomu, aby hrana lyžice neprenikla do plánovanej stavebnej plochy. Sériovo pripojiteľný poloautomatický režim znižuje námahu pre vodiča a zvyšuje produktivitu. Integrovaný internetový modem umožňuje diaľkovú údržbu a znižuje tak náklady.


Senzory dráhy zdvihu 

• namontované na hydraulických valcoch zvonku

• poskytujú aktuálnu pozíciu lopaty

• osvedčená senzorová technológia zaručuje precíznu prácu


Riadiaca jednotka 

• 12,1-palcová dotyková obrazovka

• voliteľné rozdelené náhľady

• kompas ukazuje pozíciu hrany lyžice

• postupné nastavovanie otočnej lyžice


GNSS prijímač mc-r3

• integrovaná rádiová, GNSS a riadiaca jednotka

• riadi hydraulické ventily

• trieda ochrany IP66


Satelline Easy

• rádiový modem

• frekvencia vysielania od 403 do 473 MHz

• prenáša údaje o korekcii pri prevádzke so základnou stanicou


Meracia jednotka IMU +

• 3-osový senzor

• zabudovaný pod kabínou


GNSS anténa 

• čistá prijímacia jednotka

• namontovaná na zadnej časti stroja

• veľmi ľahká a robustná

• využitie všetkých bežných satelitov

• jednoduchá montáž a demontáž


Buldozér iMC pásový podvozok

Inteligentné ovládanie stroja pre pásové podvozky 

Zvláštnosťou na iMC pásových podvozkoch je možnosť pracovať už pri hrubých zemných prácach v automatickom režime, zatiaľ čo väčšina iných ovládaní stroja ho môže používať až pri dokončovacích zemných prácach. Automatika pritom zasahuje okrem riadenia radlice aktívne aj do hnacieho ústrojenstva a zabraňuje tak preklzovaniu pásov.  Modely na pásovom podvozku D37 až D155 sú už z výroby vybavené týmto 3D riešením. Integrovaný internetový modem umožňuje diaľkovú údržbu a znižuje tak náklady.


+LPS

Ovládanie tachymetrom 

• EXi/PXi-24 na pásovom podvozku možno na objednávku dodatočne vybaviť riadením prostredníctvom tachymetra (LPS), na to je potrebný tachymeter Topcon a 360-stupňový hranol

• všetky i pásové podvozky možno dodatočne vybaviť 2D laserovým riadením, na to je potrebný plošný laser alebo laser náklonu.


Display GX-55

• 6,5“ (16,5 cm) farebný displej

• zadávacie cez dotykovú obrazovku

• flexibilné nastavenie

• tlačidlá rýchlej voľby

• údaj o pozícii radlice v reálnom čase

• údaj integrovaný vo svetelnej lište


Senzory dráhy zdvihu 

• namontované na hydraulických valcoch zvonku

• poskytujú aktuálnu pozíciu lopaty

• osvedčená senzorová technológia zaručuje precíznu prácu


Meracia jednotka IMU +

• nainštalovaná vysoko presná inerciálna meracia jednotka

• senzory na radlici nie sú potrebné

• určovanie pozície radlice so 100 hz


GNSS prijímač MC-R3

• integrovaná rádiová, GNSS a riadiaca jednotka

• riadi hydraulické ventily

• trieda ochrany IP66


Satelline Easy

• rádiový modem

• frekvencia vysielania od 403 do 473 MHz

• prenáša údaje o korekcii pri prevádzke so základnou stanicou


GNSS strešná anténa 

• čistá prijímacia jednotka

• montáž na streche kabíny

• ochrana pred krádežou a poškodenímwww.kuhn.sk