Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

PROTIPOŽIARNA PREVENCIA, HASENIE VODNOU HMLOU – NAJÚČINNEJŠIE SYSTÉMY HASENIA


Na oheň sa dá pozerať hneď z niekoľkých pohľadov. Oheň ako zdroj tepla, pokroku, priemyslu a ako naozaj vynikajúci pomocník, vďaka ktorému je ľudstvo tam, kde je, a oheň ako nebezpečný živel, ktorý je neskrotný a niekedy je naozaj zlý pán. Asi nie je ťažké uvedomiť si, že každá tragédia nás posunula ďalej aj v oblastiach, ako je protipožiarna bezpečnosť a ochrana.

Mnoho technických objavov v minulosti vznikalo práve vďaka častým a ťažko kontrolovateľným požiarom. Ľudia boli jednoducho nútení zamyslieť sa a začať vzájomne spolupracovať, aby vzniknutý oheň efektívne uhasili. Napriek potenciálnym zlým vzájomným vzťahom sú ľudia ochotní kooperovať, aby dosiahli jediný cieľ a tým je uhasiť požiar. Skúsenosti aj z našej krajiny sú jednoznačné. Senníky postavané mimo obytnej časti obce spojili ľudí pri ich hasení, rozstupové medzery medzi domami boli také, aby oheň z jedného domu nepoškodil druhý, lesné výruby mali zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť pred ohňom medzi nimi, aby oheň sa nešíril vzduchom a podobne. Čo si máme pod pojmom oheň alebo horenie predstaviť? Je to reťazec chemických reakcií, pri ktorom horľavé materiály vďaka kyslíku z atmosféry vyvíjajú vysokú teplotu.

Podmienkou pre horenie tvoria súčasne prítomnosť vzduchu, zápalnej teploty a horľavej látky. Spojením týchto troch elementov vzniká oheň alebo horenie. Ak by sme eliminovali hociktorú z týchto zložiek, oheň zoslabne a postupne sa uhasí, samozrejme, ak pri chemicko-fyzikálnej reakcii nevzniká kyslík – napríklad pridaním ľahkých zliatin, lítiových batérií a podobne. 

  My, ktorí sa zaoberáme protipožiarnou prevenciou a dlhodobo vyvíjame systémy hasenia, sme veľmi opatrní pri vyjadreniach, čo je naozaj účinné pri hasení ohňa. Čím a ako uhasiť oheň, totiž závisí od mnohých faktorov. Sme si však viac ako istí, a zvlášť pri bytových domoch, že najúčinnejšia je PREVENCIA. Keď už však horí, je naozaj neskoro alebo sa stále dá niečo urobiť?

Viete, ako postupovať keď už požiar vznikol? Viete, kde sa vo vašom bytovom dome nachádza najbližší hasiaci prístroj (HP)? Viete, ako ho použiť? Je dostatočne účinný? Je tento hasiaci prístroj správnym prostriedkom na uhasenie práve tohto ohňa? Neurobím použitím nesprávneho HP väčšiu škodu ako oheň? Neublížim sebe alebo ostatným? Ako sa chrániť pred vzniknutým dymom? 

Ak ste na ktorúkoľvek z týchto otázok nevedeli odpovedať, ste v ohrození o to viac, ak bývate v bytovom dome.

Na základe štatistických údajov môžeme konštatovať, že v roku 2018 zomrelo na následky požiarov 39 osôb (najviac od roku 2011), 159 bolo zranených, priame škody takmer 8 mil. €. Až 55 percent všetkých požiarov spôsobila nedbalosť dospelých osôb. Na nasledujúcom grafe sú uvedené najčastejšie príčiny, ktoré boli iniciátorom vzniku požiaru. (zdroj MINV a HaZZ):

graf


Najviac požiarov (19,5 %) bolo v marci a najmenej v októbri (5 %). Najfrekventovanejším dňom vznikov požiarov je sobota, čas medzi 16. a 17. hodinou. 

 

Aj váš vchod sa v noci zamyká? A viete, že to tak nemá byť? Jedine, ak je v dosahu kľúč, respektíve zariadenie na deaktiváciu zámku. A čo únikové cesty vo vašom bytovom dome? Nevyzerá to u vás aj takto?

obrázok


Dostávame veľmi často otázky typu, čo je najúčinnejšie použiť pri požiari, ako mám požiar uhasiť. V súčasnosti pri dostupnosti rôznych hasiacich technológiách a hasiacich prístrojoch je na nás, ako vieme s nimi zaobchádzať a správne použiť.

 

Čo možno nevieme o možnostiach hasenia 

 

Zasiahnutí požiarom nás väčšinou vyhľadajú až po incidente a až potom začínajú riešiť prevenciu. O práškovom hasiacom prístroji viete, že ho nemožno použiť na ľudí (pozor na dýchacie cesty), keď ho použijete v miestnosti, ohrozíte nielen seba a osoby vo vašom okolí, ale poškodíte aj všetku mechaniku a elektroniku prítomnú v miestnosti. Prášok je totiž veľmi agresívny. Je známy prípad z nemenovanej spoločnosti, ktorá opravuje a vyrába motory do prúdových lietadiel, kde sa vznietil malý oheň (z oleja). Mechanik použil na hasenie práškový HP a vinou toho niekoľko desiatok motorov, stovky súčiastok museli ísť na odpis. Škoda sa počítala v desiatkach miliónov eur. Samozrejme, ani čata upratovačov nikdy nevysaje prášok, ktorý budete roky nachádzať po celom dome či byte.

obrázok

Na ilustráciu uvedieme jeden príklad nesprávneho použitia HP. V rodinnom dome vyhorela detská izba. Dcéra nechala nabíjať telefón na posteli a išla von s priateľmi. Izba sa nachádzala na poschodí rodinného domu, majiteľ varil a započul čudné zvuky. Išiel situáciu skontrolovať na poschodie a uvidel posteľ v plameňoch. Prvé, čo mu po zavolaní hasičov napadlo, bolo utekať do garáže, kde z auta vybral práškový HP, ktorý použil pri hasení požiaru. Samozrejme, HP držal v ruke prvýkrát a tak to aj dopadlo. Na takmer roztopenú posteľ vyrobenú z PE molitanu použil tento HP. Čo jeho zásah spôsobil? Oheň už zrazu nebol len na jednom mieste, ale rozšíril sa do celej izby. Hasiči, ktorí našťastie zasiahli včas a požiar uhasili, situáciu zachránili. Všetko dobre dopadlo, ale pán bol poučený. Všetko našťastie dobre dopadlo. Dcéra mala novú izbu a celý dom prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Pán má po tomto incidente už dom dobre chránený nielen hasiacimi prístrojmi, ale aj stabilným zariadením.


obrázok

O hasení hotelových izieb vo výškových budovách ostanú veľmi silne zážitky a podvedome už bude človek hľadať únikové cesty v každom takomto zariadení, ak bol účastníkom takejto evakuácie. Po takomto zážitku už vždy budete podvedome hľadať únikové cesty v každom hoteli, penzióne či budove.


Na použitie HP treba podľa tejto fotografie nosiť náradie na prestrihnutie reťaze, zlodej síce má problém, ale on hasiť nepôjde. Myslíte, že budete pri vznikajúcom požiari mať čas takúto reťaz odstraňovať? Budete mať vôbec čím, keď váš byt bude v plameňoch? Ako to vyzerá vo vašom bytovom dome?

obrázok

Nové možnosti hasenia najmodernejšou technológiou

Naša spoločnosť sa venuje progresívnym hasiacim zariadeniam na báze vodnej hmly, ktoré neustále zdokonaľujeme a výsledkom je využívanie až 95 percent objemu vody na hasenie požiaru, hasiči pri klasických metódach maximálne 5 percent. Po aktivácii našich zariadení vás ani susedov nevytopíme. Máme definovanú normu a po praktických skúškach overenú skutočnosť, že do 10 sekúnd je vždy po ohrození a čo takisto nie je zanedbateľné, neškodíme životnému prostrediu (hasíme vodou, pri špeciálnych aplikáciách s 0,5 % bio- penou). V distribúcií máme HP, pri ktorých sa eliminuje riziko z neúspechu, že zoberiete nevhodný prístroj. Jeden takýto prístroj vám dobre poslúži na každý typ požiaru. Naše výrobky sú dielektrické do 1 000 V. Efektívnosť a účinnosť hasenia sú našou silnou stránkou.


Príklad dýzy s vodnou hmlou - dostrek až do 12 m

obrázok

Hmlový hasiaci prístroj je aj na hasenie el. zariadení pod napätím do 35 kV (z 1 m)73

obrázok


Príklad zapojenia – stabilný hasiaci systém

obrázok

Jedna dýza (pootočená o 90°)

obrázok


Máme špeciálne aplikácie pre priemyselné zariadenia, haly, výrobne technológie, teplárenský priemysel, rafinérie, zdravotníctvo, domácnosti. Našimi nosnými produktami sú aplikácie pre historické objekty, pamiatky, múzeá, ale aj transformatorovne (do 245 kV) a špeciálne vojenské aplikácie. Pochopiteľne máme aj súpravy prúdnic a špeciálnej výzbroje pre profesionálov. Naše motto „jeden, dva, tri a je po ohni“ je pravdivé a blíži sa ku skutočnosti.


Na záver by sme chceli upriamiť pozornosť na skutočnosť, že by sme sa nemali báť upozorňovať na nedostatky, ktoré vnímame v tejto oblasti prevencie pred požiarmi. Možno to vyznie ako klišé, ale skutočne to môže zachrániť životy, vaše zdravie a majetky. Buďme bdelí, lebo oheň „čaká“ na našu nepozornosť, ale hlavne ľahostajnosť.


prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., spoluautor a odborný garant

Ján Boroň, ALATYR - hasiace systémy, s.r.o.

www.fire-stop.skFotogaléria k článku