Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Eurofondy na modernizáciu dopravy využívame nadpriemerne


Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je jedným z najúspešnejších programov z hľadiska čerpania európskych fondov. Čerpanie peňazí z tohto operačného programu, ktorý riadi Ministerstvo dopravy a výstavby SR, tvorí takmer polovicu zo všetkých vyčerpaných eurofondov na Slovensku.

Desiatky dopravných projektov v realizácii

Na projekty v oblasti dopravy a informatizácie bolo ku koncu júla uhradených 1,02 miliardy eur (zdroj EÚ + povinné národné spolufinancovanie). Investície smerovali do diaľnic, ciest I. triedy, ale aj železničnej a verejnej osobnej dopravy.


„Rád konštatujem, že v našom operačnom programe ideme podľa stanovených plánov. Vďaka fondom EÚ sme v posledných dvoch rokoch zmodernizovali viac ako 80 kilometrov ciest I. triedy, ďalšie desiatky sú vo výstavbe alebo sa pripravujú. V štyroch slovenských mestách zlepšujeme verejnú osobnú dopravu cez viaceré užitočné projekty, ktoré si cestujúca verejnosť veľmi pochvaľuje, a dúfame, že aj vďaka nim sa zlepší životné prostredie a dopravaná situácia v mestách,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.


Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ako jeden z troch operačných programov má OP Integrovaná infraštruktúra už v predstihu splnený záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca tohto roku. 


Kde sa eurofondy v doprave objavia

Výhody plynúce z realizácie eurofondových projektov v doprave môžu využívať obyvatelia vo všetkých krajoch Slovenska.

V Bratislavskom kraji smerujú európske zdroje najmä do rozvoja verejnej osobnej dopravy. V hlavnom meste jazdí ďalších 15 nových moderných električiek a pripravujú sa projekty výstavby a modernizácie električkových tratí.

V Nitrianskom a Trnavskom kraji sa investuje predovšetkým do modernizácie ciest I. triedy.

V ďalších regiónoch Slovenska – v strede a na východe – sa pokračuje vo výstavbe kľúčových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a tiež v modernizácii železničnej infraštruktúry. Všetci obyvatelia Slovenska sa budú môcť tešiť na ďalšie moderné regionálne vlaky, ktoré pribudnú do roku 2019. V rámci projektov na podporu verejnej osobnej dopravy boli zakúpené trolejbusy v Prešove a Žiline. V príprave sú desiatky ďalších projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie úrovne verejnej dopravy v našich najväčších aglomeráciách.


Mosty na cestách I. triedy

Len z eurofondov sa počas posledných dvoch programových období zmodernizovalo alebo zmodernizuje takmer 90 mostov. Mosty, na ktorých rekonštrukcia práve prebieha, boli diagnostikované ako objekty v zlom až havarijnom technickom stave. Preto boli zaradené do eurofondových projektov modernizácie. Ako prvé sa začali opravovať mosty na východe Slovenska. Z eurofondových projektov v rámci OPII je na opravu mostov vyčlenených okolo 41 miliónov eur (príspevok z eurofondov + štátny rozpočet), ďalšie projekty opravy a modernizácie mostov realizuje SSC zo štátneho rozpočtu. Najviac z týchto projektov je na území Žilinského, Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Plánované cieľové výstupy projektov OPII: 

  • 140 km diaľnic a rýchlostných ciest
  • 300 km ciest I. triedy
  • 40 km železničných tratí
  • 18 km električkových tratí
  • 116 vlakov a vozidiel MHDwww.opii.gov.skFotogaléria k článku