Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne, 61. ročník

23.01.2020 Magazín 05-06/2019

Kľúčová veľtrhová akcia pre 1 662 vystavovateľov z 30 krajín sa konala od 7. do 11. októbra 2019. Táto mimoriadna medzinárodná udalosť patrí každoročne medzi najvýznamnejšie strojárske a priemyselné veľtrhy v rámci Európy. Samotný veľtrh sa orientoval na budúcnosť českého priemyslu a ekonomiky, pre ktoré sú najvýznamnejšie investície do inovácií a vývoja nových produktov, služieb, vzdelávania a digitálnej transformácie. Tento ročník veľtrhu sa tak niesol najmä v duchu prvkov a iniciatív Priemyslu 4.0, digitálnych tovární, inovácií a strojárstva, prvýkrát v histórii obohatený o českú národnú expozíciu.

Popri Medzinárodnom strojárskom veľtrhu (MSV) sa konali ďalšie súvisiace podujatia, ako napríklad veľtrh Transport a Logistika a ENVITECH, ktorý pristupuje k technológiám a službám z environmenálneho hľadiska a podčiarkuje ich využitie pri ochrane a obnove životného prostredia v dlhodobom horizonte. Na MSV sa do popredia dostali najmä české a medzinárodné firmy vrátane spoločností zo Slovenska. Na veľtrhu sa predstavilo 1 662 vystavovateľov z 30 krajín z celého sveta s tým, že za päť dní veľtrh prilákal viac ako 80 000 návštevníkov.

Po otvorení veľtrhu sa zástupcovia našej redakcie v spolupráci s Ministerstvom zahraničného obchodu Českej republiky a predstaviteľmi odboru pre vnútorné vzťahy MSV zúčastnili na odbornej konferencii s názvom Digitálna budúcnosť firiem – recept úspechu, na ktorej vystúpil aj český minister priemyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. Mimoriadny význam malo slávnostné otvorenie Českej národnej expozície Country for the Future, ktorá predstavila nové inovačné stratégie Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky na najbližších 11 rokov. Nová stratégia sa nesie práve v duchu aktuálne skloňovaného Priemyslu 4.0, ktorý sa orientuje najmä na digitálnu transformáciu firmy s cieľom zvyšovať produktivitu, prinášať digitalizáciu, stanovovať stratégie, optimalizovať komunikáciu v intencii vnútropodnikových systémov a dátovým tokom v reálnom čase, ktorú by mala zabezpečovať Stratégia sietí 5G.

Na slávnostnom otvorení priblížili konkrétne ciele tejto stratégie okrem českého ministra priemyslu a obchodu aj minister zahraničných vecí Českej republiky Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D., a takisto predseda vlády Ing. Andrej Babiš. Význam tohtoročného MSV podčiarkla prítomnosť aj ďalších členov českej vlády, a to nielen na sneme Zväzu priemyslu a dopravy ČR, ktorý je tradičným diskusným fórom zamestnávateľov a vlády, ale aj na oficiálnom otvorení MSV, počas ktorého sme mali možnosť stretnúť sa s podpredsedom Senátu PČR Milanom Štěchom, podpredsedníčkou vlády a ministerkou financií Alenou Schillerovou, podpredsedom vlády a ministrom obchodu a priemyslu Karlom Havlíčkom, ministrom zahraničných vecí Tomášom Petříčkom, ministrom dopravy Vladimírom Kremlíkom, ministrom životného prostredia Richardom Brabecom, ministrom zdravotníctva Adamom Vojtěchom, ministerkou práce a sociálnych vecí Janou Maláčovou, ministrom poľnohospodárstva Miroslavom Tomanom a ministrom školstva mládeže a telovýchovy Robertom Plagom.

Veľtrh tradične prilákal medzinárodných vystavovateľov nielen z Európy, ale aj Číny alebo Ruska. Zastúpenie mali, samozrejme, aj niektoré slovenské spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na technologické inovácie v rámci Priemyslu 4.0. Medzi najvýznamnejších vystavovateľov z Českej republiky patril Kovosvit MAS (kovoobrábacie stroje), ŽDAS (železničná výroba), Koboušek Group (kontrola kvality a meracie prístroje), ďalej 4dot (online diagnostika vibrácií strojov), Neuron SW (audio diagnostika), ABRA software (IT/IS na automatizáciu a digitalizáciu), ZKL Bearings CZ (strojársky koncern na výrobu ložísk), Balet (manipulačná technika), Vanad 2000 (laserové a plazmové stroje), TDZ Turn (multifunkčné stroje), ATAS elektromotory Náchod (asynchrónne a komutátorové motory), Šmeral Brno (tvarovacie stroje) a PBT Rožnov p. R. (stroje nedeštruktívneho testovania a metrológie).

V rámci prezentácie Slovenska na MSV Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zabezpečila účasť pre 25 slovenských inovatívnych a úspešných spoločností v národnej expozícii pod značkou GOOD IDEA SLOVAKIA za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov Českej republiky. Medzi popredné spoločnosti patrili napríklad SIMAP GROUP, a. s., Softigo, s. r. o., či T – Industry, s. r. o., ktoré boli expertmi na hlavnú tému veľtrhu Priemysel 4.0 a digitálna továreň. Ďalej možno spomenúť spoločnosť MERCHANT, ktorá prostredníctvom automatizácie výrobných procesov a aplikácie priemyselnej robotiky zabezpečuje efektívnejšiu a kvalitnejšiu výrobu. Prelomové produkty a riešenia zamerané na inovácie a vynálezy sme mali možnosť vidieť v spoločnosti AerobTec, ktorá sa venuje výrobe pohonných jednotiek pre UAV (Unmanned Aerial Vehicle) technológie. Najrýchlejší 3D skener na báze bieleho svetla je zase riešením z radov spoločnosti ROBUSTECH, ktorá ponúka kvalitatívne riešenia v oblasti 3D. Pozoruhodným exponátom bol najmä odolný ultraľahký kontajner od spoločnosti WINFA, ktorý propagovali priamo počas výstavy. Do portfólia spoločnosti WINFA však nepatril iba spomínaný kontajner, ale aj špeciálne hutnícke materiály, široký sortiment vysokopevnostných, oterovzdorných, pevnostných, pancierových a nástrojových plechov valcovaných za studena, ktoré sa vyrábajú na báze kvalitnej švédskej technológie.

Počas snemu Zväz priemyslu a dopravy ČR tento rok ocenil tiež úspešné firmy a osobnosti, konkrétne generálneho riaditeľa Meopta-optika Vítězslava Motka, cenu za rozvoj priemyslu a regiónu si odniesli Třinecké železiarne a cenu za úspešnú malú a strednú firmu získala tento rok šumperská firma SHM. V rámci MSV boli udelené aj zlaté medaily za exponáty, konkrétne produkty: FreeTurn – multifunkčný sústružnícky nástroj od výrobcu CERATIZIT GROUP, Citizen Cincom D25-1M8 – inovácia výrobného stroja od výrobcu CITIZEN MACHINERY CO., LTD, asymetrické radiálne súdkové ložisko s kazetovou klietkou od výrobcu ZKL Brno, a. s., AIRSKIN® – inovácia v automatizačnej technike a Industry 4.0 od výrobcu Blue Danube Robotics GmbH, športový elektromobil StudentCar SCX – za inováciu v transporte a logistike od výrobcu StudentCar, VŠB-TUO a nakoniec produkt digitálne dvojča výrobnej bunky VIRTUÁLNE SPREVÁDZKOVANIE za inováciu v automatizačnej technike a Industry 4.0 od výrobcu Vysoké učení technické v Brne, Fakulta strojného inžinierstva, Ústav výrobných strojov, systémov a robotiky.

Z pohľadu konkrétnych odborov sa MSV v Brne zameriaval na banskú, hutnícku, keramickú a sklársku techniku, ďalej na materiály a komponenty pre strojárstvo, pohony, hydrauliku a pneumatiku vrátane chladiacej techniky a klimatizáciu. Do popredia sa dostala aj energetika a silnoprúdové elektrotechnika, elektronika, automatizácia a meracia technika, ktorú dopĺňala technológia pre ochranu životného prostredia a cirkulárne ekonomika. Významnou oblasťou veľtrhu bola aj oblasť výskumu, vývoja, transferu technológií a finančných služieb, transportu a logistiky, obrábacích strojov a náradia. Okrajovo sme sa stretli aj so segmentom zlievarenstva, zvárania, povrchových úprav a značenia, ako aj s odbormi, ako sú plasty, gumy a kompozity, ako aj chémia pre strojárstvo. Samostatným odborom veľtrhu bol už spomínaný Priemysel 4.0 a digitálna továreň (Smart Factory) – integrované procesy a IT riešenia. Kompletný zoznam vystavovateľov si môžete prezrieť na oficiálnej stránke veľtrhu https://www.ibvv.cz/cs/akce/mezinarodni-strojirensky-veletrh/vystavovatele.

Napriek tomu, že samotný veľtrh trval celých päť dní, jeho rozsah nám neumožnil, aby sme detailne spoznali a navštívili všetkých vystavovateľov. Okrem samotného veľtrhu bolo pripravených množstvo sprievodných akcií.

Na záver by sme chceli za redakciu skonštatovať, že podujatia ako Medzinárodný strojársky veľtrh zohrávajú v súčasnosti mimoriadnu rolu, pretože demonštrujú dosiahnuté úspechy, pričom zároveň načrtávajú a predstavujú nové možnosti a inšpirujú na rozvíjanie priekopníckych myšlienok v sektore Priemyslu 4.0 a digitalizácie. Za celú redakciu ďakujeme Ministerstvu priemyslu a obchodu Českej republiky, Ministerstvu zahraničných vecí Českej republiky, ako aj predstaviteľom odboru pre vnútorné vzťahy MSV a tešíme sa na ďalšiu kooperáciu.

Kompletné informácie sú k dispozícii na oficiálnej stránke veľtrhu https://www.bvv.cz/msv/