Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Editoriál 4/2019


Vážení čitatelia, milí priatelia,

Skôr ako sa pustíte do čítania, prezerania, listovania nášho magazínu, dovoľte, aby sme vám pripravili pohodu k dobrej káve. Myšlienky na letné dni už určite máte a v duchu hľadáte svoju destináciu na dovolenku. My vás teraz prevedieme európskymi destináciami odbornosti od Francúzska cez Spojené kráľovstvo, Fínsko do Poľska a Česka. 

Pri príprave nášho magazínu sme boli ešte v období prichádzajúcej jari. Na jar všetko v prírode ožíva a prebúdza sa do nového života. K novým nápadom sme prichádzali aj my. Hľadáme novú cestu, zaujímavosti, ktoré sa už stali alebo sa pripravujú, pre odbornú skladbu nášho magazínu.

Určite si dovolím, milí čitatelia a priatelia, upriamiť vašu pozornosť na pestrosť článkov, ktorými chceme oživiť záujem vo všetkých odborných kruhoch, najmä v oblasti obchodných spoločností v doprave a v stavebníctve. Predstavujeme vám medzinárodnú stavebnú skupinu COLAS Slovakia. Táto spoločnosť prináša spojenie slovenských firiem Inžinierske stavby, a. s., a Cesty Nitra s cieľom vytvoriť veľkú stavebnú spoločnosť, v ktorej sa spája stavbárska história s budúcnosťou svetovej stavebnej spoločnosti pri výstavbe a údržbe dopravnej infraštruktúry s bohatým výrobným programom.

Európske zdroje pri modernizácii dopravy na Slovensku sú stále sledovaná téma. Príspevok MDV SR prináša komplexný prehľad hodnotenia čerpania európskych fondov v doprave, ktorý je spracovaný podľa jednotlivých operačných programov (OP a OPII) od roku 2004 podľa programových období v jednotlivých módoch dopravy po nové programové obdobie od roku 2021.

Predstavujeme úspešný projekt pre naše zdravie a zdravý život v mestách – Implementácia projektu AIR TRITIA – CE1 101 (jednotný prístup k vysokému riadeniu kvality ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regiónoch TRITIA) slovenského, českého a poľského pohraničia. 

Systematické odstraňovanie bariér už aj na Slovensku. Článok približuje túto problematiku z celosvetového a európskeho pohľadu. Náš magazín je pri tom. Budeme pomáhať a vytvárať prostredie pre rozvoj mobility a odstraňovanie bariér na Slovensku.

Príspevok o recyklácii stavebného a demolačného odpadu v medzinárodnom meradle prichádza k nám z krajiny tisícich jazier – Fínska. Realizácia tohto projektu prináša 15 – 35 % ekonomickej úspory pri výrobe betónu a betónových prefabrikátov. Rovnako výborné výsledky touto technológiou recyklácie dosiahli cestárske spoločnosti v Česku pri oprave komunikácií.

Titulná strana magazínu vystihuje novinky a aktivity v spoločnosti TERRASTROJ, spol. s r. o., ktorá zorganizovala pre svojich zákazníkov, obchodných partnerov a fanúšikov prezentáciu stavebných strojov pod názvom JCB EXPERIENCE DAY. Prvý stavebný stroj z novej X série prichádza s extrémnou silou, extrémnym komfortom a excelentným ovládaním. Anglická spoločnosť JCB pri meste Rocester usporiadala začiatkom júna medzinárodnú konferenciu k technologickým inováciám. Boli sme pri tom. 

Veríme, že tieto príspevky vás obohatia o poznatky v oblasti nových strojov, technológií a ekológie.

Tešíme sa na ďalšie nové stretnutia.

Ing. Ladislav Olexa, PhD.