Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

130 rokov výroby cementu na Slovensku

22.01.2020 Magazín 03/2019

Začiatky výroby portlandského cementu v Ladcoch sú spojené s menom viedenského  bankára a veľkostatkára Adolfa Schenka. Ten sa v roku 1889 rozhodol postaviť v tejto dedinke na Považí novú cementáreň. Reagoval na prudký rozmach priemyslu vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku a snažil sa pri tom využiť výskyt kvalitného vápenca na svojom pozemku. V tomto roku oslavuje cementáreň v Ladcoch svoje 130. narodeniny. O jej minulosti i dnešných zámeroch sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom Ing. Antonom Barcíkom. Firmu riadi štvrť storočia a historicky je už jej 17. generálnym  riaditeľom. 

 

 Za 130 rokov prešla cementáreň viacerými premenami. Ktoré momenty z histórie považujete za najzásadnejšie?

 Prvé roky najstaršej cementárne na Slovensku boli mimoriadne náročné na  manuálnu prácu. Ladeckí cementári zažili veľa zložitých situácií, ale nezľakli sa ich, dokázali držať krok s technologickými výzvami. Jubilantka je dáma v rokoch, ktorá vždy kráčala s technickou módou. Prvá rozsiahla modernizácia sa tu uskutočnila v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia, druhá v šesťdesiatych rokoch a tretia na rozhraní tisícročí. Kým v prvom roku existencie fabrika vyrobila 2 387 ton cementu, v historicky najúspešnejších rokoch už dokázala vyprodukovať viac ako milión ton tohto stavebného materiálu. Cement z fabriky v Ladcoch spája celé Slovensko – spevňuje tisícky stavieb: priehrady, mosty, diaľnice, byty, školy, kostoly atď. Fabrika, ktorá premieňa kameň z hory Butkov na cementový prášok, dáva ľuďom na Považí prácu už 130 rokov. Dáva chlieb celým generáciám. 

Z dôležitých historických míľnikov stojí za to spomenúť rok 1999, keď do cementárne vstúpil strategický partner – nemecká stavebná firma Berger Holding Passau, GmbH, a spolu so slovenskými akcionármi a s domácim manažmentom stabilizovali tzv. nezávislú orientáciu spoločnosti, ktorá v cementárenskom odbore je skôr výnimkou.


Minulosť fabriky je neobyčajne pestrá. Aká je súčasná tvár 130-ročnej jubilantky? Čím je výnimočná dnes?

 Považská cementáreň je v súčasnosti jednou z najmodernejších cementární v strednej Európe. Vyrába portlandské, troskové portlandské a špeciálne cementy v nadštandardnej kvalite, spĺňajúce európske technické normy. Export smeruje najmä do Rakúska, Česka, Poľska a Maďarska. K zvyšovaniu jej výkonnosti aj k zlepšeniu podmienok ochrany životného prostredia prispeli hlavne investície po roku 2000. Cementáreň postupne zmenila aj palivovú základňu. Fosílne palivo (uhlie) významne nahradili alternatívne palivá (50-60 percent), ako je mäsovokostná múčka, opotrebované pneumatiky, tzv. tuhé alternatívne palivá ako textil, papier, drevo, plasty. Zhodnocovaním odpadov, ktoré produkujú iné výrobné odvetvia, prispievame k ochrane životného prostredia. K najvýznamnejším novším investíciám patrí nové slinkové silo v hodnote 17 miliónov eur, ktoré umožňuje zvýšiť už tradičnú kvalitu ladeckých cementov a je zároveň ďalším krokom pri minimalizovaní nepriaznivých vplyvov fabriky na životné prostredie.

          Najnovšou významnou investíciou je realizácia nového kalcinátora, ktorá umožní zhodnocovanie menej kvalitných TAP-ov. Tie prinesú nielen zníženie spotreby fosílnych palív a zníženie emisií CO2, ale aj súbežné zníženie nárokov na ich deponovanie na skládkach odpadov.

Za technické, technologické, ekologické napredovanie a kvalitu produkcie získala naša firma opakovane množstvo celoštátnych ocenení: Najlepší exportér SR, certifikáty kvality Slovak Gold a Grand Prix Slovak Gold či Slovak Gold Exclusive za etiku a komplexný hospodársky vývoj spoločnosti. Prínos duševnej práce bol ocenený na národnej i medzinárodnej úrovni viacerými ochranným známkami a patentmi.

 

V posledných rokoch získala vaša firma viacero ocenení – napríklad európsku cenu Zlatá Europea – aj za výnimočnú nepodnikateľskú aktivitu. Časť kameňolomu Butkov, z ktorého najstaršia slovenská cementáreň nepretržite ťaží najdôležitejšiu surovinu na výrobu svojho tradičného produktu, sa premenila na najmladšie pútnické miesto na Slovensku. Prečo firma podporuje takúto premenu?


Spoločnosť, hlavne európska, prechádza obdobím straty kultúrnych a duchovných hodnôt, ktoré sú historickým odkazom našich predkov. Pre prinavrátenie pravých hodnôt môžu najviac urobiť tí, ktorí vedú určité spoločenstvá politického, hospodárskeho či kultúrneho života. Tí majú možnosť ašpirovať na niečo vyššie a hlbšie ako bežný kolobeh života.

Pomáhať komunite v mieste pôsobenia našej firmy patrí k našim základným hodnotám. Poslaním každého z nás je šíriť dobrú zvesť. Preto sme podporili vytvorenie Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na 11. poschodí nášho kameňolomu, ako originálneho diela s nadčasovými hodnotami. Jeho súčasťou je od roku 2013 monumentálny 12-metrový kríž, postupne pribudli pamätníky svätcov Jána Pavla II. a svätej Faustíny, o rok neskôr vyrástla kamenná kaplnka a na prístupovej ceste pribudlo štrnásť zastavení krížovej cesty. Od minulého roka celý areál symbolicky ochraňujú rozprestreté ruky 9-metrovej sochy Matky Božej. Do areálu si každoročne nachádzajú cestu tisícky pútnikov nielen z celého Slovenska. Ak teda cement z butkovského kameňa spojil Slovensko materiálne, pútnické miesto Butkov spojilo Slovensko duchovne. Dnes sa nerodia také diela, ktoré by nás všetkých spájali. Preto vznik a budovanie nového duchovného piliera Slovenska na hore Butkov je pre nás neuveriteľná výzva, pocta a poslanie.

        

Ochranné ruky by neraz potrebovalo aj ťažko skúšané slovenské stavebníctvo. Aký darček k narodeninám ste uvítali od kormidelníkov slovenskej ekonomiky?


Slovenské stavebníctvo v posledných rokoch mierne rástlo, ale vyvíjalo sa proporcionálne horšie, ako sa darilo ekonomike krajiny. Výkony v stavebníctve pozitívne ovplyvňujú aj iné odvetvia, zamestnanosť i verejné financie. Tento multiplikačný efekt je oveľa silnejší než v iných sektoroch. Vyžaduje si to zásadnú zmenu prístupu k podnikateľom. Predovšetkým by malo ísť o vyrovnanie podmienok podnikania pre zahraničných investorov a domáce podnikateľské subjekty, aby sa odstránili selektívne intervencie iba v záujme niektorých subjektov či odvetví. Žiada sa zmena v energetickej politike, ktorá, osobitne v nákladoch za prenos elektrickej energie, nebude znevýhodňovať domáce subjekty oproti podmienkam v zahraničí. Iba pri dosiahnutí rovnakých podmienok ako v ČR by sa naša ekonomická situácia zlepšila o niekoľko miliónov eur ročne. Tie by sme mohli investovať, resp. zlepšiť sociálnu oblasť v spoločnosti. Táto konkurenčná nevýhoda sa zvyšuje pri firmách, ktorých predmet hospodárskej činnosti je sprevádzaný vysokou energetickou náročnosťou výroby (cement a pod.). No a v neposlednom rade by bola prínosom nižšia úroveň daňového a odvodového zaťaženia.

Napriek tomu, že vonkajšie trhové prostredie, osobitne pre stavebné firmy v SR, je ovplyvňované viacerými vonkajšími negatívnymi faktormi, Považská cementáreň a jej dcérske spoločnosti dokázali obhájiť svoje trhové pozície úrovňou predaja cementu aj objemom predaných betónových zmesí.

           


Bilancovanie býva zvyčajne spojené s plánovaním. Aká je vaša vízia do  nasledujúcich desaťročí?

       

V prvom rade dlhodobo stabilizovať naše konkurenčné výhody, na prvom mieste kvalitu produkcie a vlastnú nenapodobiteľnú firemnú kultúru.

Hlavným ekonomickým cieľom firmy je dosiahnuť vyšší podiel spaľovania alternatívnych palív, ktorý zabezpečí výrazné dosiahnutie úspor v nákladovej oblasti. 

Naďalej chceme ostať zodpovedným a spoľahlivým obchodným partnerom a zároveň zamestnávateľom. Našu zodpovednosť v súčasnej permanentnej nestabilite spoločnosti, ktorá na jednej strane prináša ľudstvu výdobytky, ktoré doteraz nezažilo, ale zvnútra ostáva prázdna, vidíme nielen v orientácii na číselné ekonomické ukazovatele hospodárenia spoločnosti. Konkrétne kultúrne, duchovné a etické hodnoty čoraz viac zostávajú bez povšimnutia. Medziľudské vzťahy zhrubli. Relativizovanie pravých hodnôt vyvoláva potrebu revízie súčasného globálneho modelu vo svete. Každá firma okrem finančnej prosperity má zároveň morálne poslanie, teda vytvárať lepší svet a dávať nádej druhým.

www.pcla.sk