Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Česko-slovenské podnikateľské fórum v Žiline


Dňa 9. apríla 2019 sa konalo v hoteli Holiday Inn v Žiline v rámci PROPED (projekt ekonomickej diplomacie) Česko-slovenské podnikateľské fórum. Na akcii sa zúčastnili zástupcovia 21 českých firiem a 20 slovenských firiem, čo predstavovalo viac než 60 osȏb. Tohtoročné podnikateľské fórum nadviazalo na Česko-slovenské ekonomické fórum v Žiline zo dňa 4. júna 2018 pri príležitosti 100. výročia spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Hlavnými organizátormi tohtoročného fóra boli Veľvyslanectvo ČR v Bratislave a Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v Žiline. Obidve inštitúcie spolupracovali pri výbere českých a slovenských firiem s Regionálnou hospodárskou komorou Brno, Krajskou hospodárskou komorou Moravskosliezskeho kraja, Olomouckého kraja a Zlínskeho kraja. Česko-slovenské podnikateľské fórum rovnako ako vlani financovalo Ministerstvo  priemyslu a obchodu ČR. 

Tohtoročné fórum bolo zamerané na B2B individuálne rokovania českých a slovenských firiem zo strojárskeho, elektrotechnického, energetického a ekologického odvetvia. Akvizičnou činnosťou uvedených komȏr na českej strane sa zabezpečil záujem viac ako tridsiatich českých firiem. Ich profily dostala SOPK v Žiline, ktorá im zaisťovala potenciálnych partnerov na slovenskej strane.

Fórum stručne uviedli páni Ján Mišura, riaditeľ SOPK Žilina, Pavel Balcárek, podpredseda predstavenstva SOPK Žilina, a Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat ZÚ Českej republiky v Bratislave. S krátkou prezentáciou o česko-slovenských obchodných vzťahoch a možnostiach podpory exportérov zo strany Ministerstva priemyslu a obchodu ČR vystúpil Jiří Dorňák, zástupca riaditeľa odboru zahranično-ekonomických politík. Po tomto zhruba 20-minútovom úvode fóra sa začalo priame rokovanie firiem podľa vypracovaného časového harmonogramu. V priebehu viac než troch hodín sa uskutočnilo približne 130 firemných rokovaní.

Z rozhovorov s účastníkmi podnikateľského fóra vyplynula ich spokojnosť s akciou. To vedie organizátorov k záveru založiť v Žiline každoročnú tradíciu tohto fóra. Je zrejmé, že napriek blízkym bilaterálnym firemným vzťahom je potreba organizovať akcie podobné tejto a tým iniciovať prvé stretnutia aj na úrovni B2B. Je to jeden z možných spȏsobov, ako napomȏcť zvrátiť nepriaznivý trend v obchode medzi ČR a Slovenskom v poslednom období. Ten sa prejavil rýchlejším rastom dovozu Slovenska než vývozu na Slovensko v roku 2018 (medziročný rast dovozu o 7,9 % a vývozu o 2,56 %).

V roku 2018 bola Slovenská republika (SR) pre ČR 4. najväčším obchodným partnerom s podielom 6,3 % na celkovom zahraničnom obchode ČR, 2. najväčším vývozným trhom s podielom 7,6 % na celkovom českom vývoze a 4. najväčším dovozným trhom s podielom 5,0 % na celkovom českom dovoze. Pre väčšinu českých firiem a podnikateľov je SR stále prvou voľbou exportnej destinácie. Dȏvod záujmu českých podnikateľov o slovenský trh je logický. Expanzia na Slovensko je jednoduchšia ako na iné trhy. Kľúčovú úlohu hrá takmer žiadna jazyková bariéra, teritoriálna blízkosť, spoločná história či blízka mentalita a kultúra.

 

Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat,

Veľvyslanectvo ČR v Bratislave

www.mzv.cz/bratislava

Fotogaléria k článku