Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

TUNEL KORBEĽKA NA E50/D1/R3 – EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ BARBARSTVO


Podnikatelia a verejnosť chcú diaľnicu aj vodu. 

Pri klimatických zmenách je šanca na úseku Turany – Hubová mať oboje alebo sa vyvolá deštrukcia zásob vody a financií. 

 Uprostred sporov o to, či realizovať absolútne rizikový tunel Korbeľka alebo variant V1o s odklonom mimo zosuvného územia, ktorý je o stovky miliónov eur lacnejší v investíciách a údržbe, rýchlejšie postaviteľný a ochráni bez tunela Korbeľka čistú pitnú vodu vo Veľkej Fatre, prehliadame negatívny vplyv mimovládnych organizácií od roku 2008 na termín začatia výstavby a na obrovské zásoby podzemnej vody vo Veľkej Fatre.

 Prečo absolútne rizikový tunel Korbeľka?

Vedľa neho prebieha meškajúca výstavba tunela Čebrať. Dva tunely zhruba 7 km od seba v tomto území... Na tuneli Čebrať museli prerušiť stavebné práce na dva roky, aj keď tam robili prieskum podobne ako na tuneli Korbeľka. Aby sa mohlo pokračovať na tuneli Čebrať, musel sa riešiť novou trasou. Neexistoval iný povrchový variant. Na tuneli Korbeľka existuje a už bol predfinancovaný a lepšie pripravený. 

Prečo potreba ochrany čistej pitnej vody vo Veľkej Fatre?

Táto voda je použiteľná bez úpravy pre obec Šútovo a ďalšie obce a mestá v Turci, na Orave a Liptove...

 Práve mimovládky sa najviac podieľali na oddialení začiatku výstavby úseku D1 Turany – Hubová, už trikrát doteraz na desať rokov. Dôvodom je rašelinisko, medvede atď. Pre nich sú migrujúce medvede a ďalšie premnožené zvieratá (mimovládky ich „zakazujú“ strieľať) dôležitejšie ako obyvatelia, udržateľný život ľudí a firiem s prírodne čistou vodou. Svedomím a rozumom zelených nepohla ani minulý rok krv dvoch mŕtvych ľudí a ťažko zraneného po stretnutiach s medveďmi. Zdá sa, že nie sú zelení od vzťahu ľudia – príroda. Pozri napríklad návrh lesoochranárov na zrušenie Národného parku Nízke Tatry! Prečo sa niekde priväzujú k stromom a tu nie?

Rozhodnutie, osem rozkladov aj žaloba

Rozhodnutím v záverečnom stanovisku ministerstva životného prostredia k Správe o hodnotení vplyvov diaľnice D1 Turany – Hubová nebol daný súhlas na povrchové varianty s odklonom, na ktorý štát už väčšinou vykúpil pozemky (Šútovo, Kraľovany atď.). V roku 2010 sa realizovali prípravné práce (skrývka pôdy, betónové pätky pod stĺpy, asfaltyodlesnenie, prístupové cesty atď.) za desiatky miliónov eur z daní obyvateľov SR.

Obce, mesto Turany, vodárne, občania, verejnosť, organizácie podnikateľov, firiem podali osem rozkladov proti záverečnému stanovisku. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) ich však zamietlo, akoby mu nezáležalo na výdavkoch štátu, Európskej komisie, názoroch obyvateľov mesta Turany a obcí, komunít, firiem, ale hlavne nezáležalo na ochrane a zveľaďovaní zásob podzemnej pitnej vody pri stavbách. Zvolilo trasu s tunelom Korbeľka prvýkrát navrhnutú za Mečiarovej vlády. 

Treba upozorniť, že spor pokračuje, pretože bola podaná žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MŽP v záverečnom stanovisku o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v ktorom ministerstvo súhlasí so zmenou a stavbou vo variante s tunelom Korbeľka. Je pozoruhodné, že ani štátne, ani súkromné „slobodné“ médiá verejnosť o tom od marca 2018 náležite neinformujú. Štát, respektíve MŽP pritom suverénne koná a dodatočne si objednalo a realizuje vraj podrobný hydrogeologický prieskum. Hoci bola podaná žaloba, neexistuje žiadne predbežné opatrenie. V súčasnosti už kolíkujú trasu, v novembri označili stromy na výrub. Napriek tomu, že neexistuje dokumentácia, napriek tomu, že je podaná žaloba, toto všetko sa deje, len teraz sa začal podrobný hydrogeologický prieskum. Je Slovensko právny štát?

Drahšia výstavba a územie bez vody

Áno, je to škandál. MŽP rozhodlo o trase úseku Turany – Hubová na D1/E50 bez podrobného hydrogeologického prieskumu a prieskumu zásob najkvalitnejšej podzemnej pitnej vody na Slovensku

Prieskum sa realizoval vrtmi každých 300 až 500 metrovJedna z mimovládok tvrdila, že rozhodnutiu predchádzal najpodrobnejší prieskum na Slovensku. Ten sa však robil na tuneli Višňové.

Klamú verejnosť a poukazuje to na „ich“ záujmy a populizmus. Na tunel sa spotrebuje priemerne 2,8-krát viac betónu na kilometer ako na povrchový variant a z toho plynú financie. Obce a občania už čiastočne dostali zaplatené a istý vedec, obhajca tunela, keď nemá argumenty, píše o boľševizme. Komunity, obce, obyvatelia, firmy, ktoré sú proti predraženému tunelu Korbeľka, nerobili internetové petície, ktoré sa dajú manipulovať, ale normálne písomné, listové. Ktoré sú serióznejšie?


Zvolená trasa Korbeľka bude drahšia o 183 miliónov eur než povrchový variant, vyčíslilo pôvodne ministerstvo dopravy. O pár rokov neskôr sa v záverečnej správe MŽP uvádza cena trasy s tunelom Korbeľka „iba“ o 100 miliónov eur vyššia. Pozoruhodné... Kam sa podelo na papieri 83 miliónov eur nákladov, kde sú zohľadnené ďalšie zbytočne vyvolané náklady? Za ušetrených 183 miliónov eur by štát mohol postaviť momentálne najpotrebnejší slovenský úsek Brodno – Kysucké Nové Mesto na D3/E75, čo je multimodálny Core Corridor TEN-T z Bratislavy do Česka a Poľska. Minister dopravy tvrdí, že nemá peniaze na tento úsek. Tu sú, len sa treba k tomu postaviť chlapsky. Vieme, že ministri dopravy a životného prostredia to majú ťažké s mimovládkami, keď tie majú za sebou medvedie šelmy (minulý rok stretnutie s premnoženými šelmami neprežili dvaja ľudia).

 

Ale voda má najväčšiu váhu pre existenciu človeka a firiem. V správe sa váha tohto kritéria nezodpovedne (účelovo?) relatívne znížila alebo sa dikciou, textáciou v správe problém vody relativizuje.


////   Vážené dámy a páni, vážení múdri, slušní ľudia, 

hľadáme sprievodcov po živote, ľudí, ktorých slová sú pravé, dôveryhodné a so zárukou, ľudí, ktorí už pred nami niečo vedia, poputovali od prameňa života kus cesty, sú skúsenejší, múdrejší, pretože kráčajú hrdinskejšie a neskrývajú sa za nevolené mimovládne organizácie.

Pripomenieme citát: „Voda je jednoduchá substancia, jej prirodzenosťou je, že je studená, vlhká a priezračná.“ AVICENNA, 980 – 1037, lekár, prírodovedec.


Popredný slovenský klimatológ profesor Milan Lapin na otázku v novinách, či musíme byť pripravení, že úrady vyzvú ľudí a firmy na šetrenie vodou, odpovedal: „Samozrejme, Slovensko rozhodne nepatrí medzi krajiny, ktoré majú prebytok vody, nie sme krajinou, ktorá má veľmi výdatné zásoby vodných zdrojov.“ Na Slovensku budeme šetriť nielen pre klímu, ale aj pre tunel Korbeľka.


Mimovládky po prvé...

Prvé zabrzdenie výstavby spôsobili mimovládky už v roku 2008. Atakovali ministerstvá a poslali list Európskej investičnej banke, aby neposkytla peniaze na variant bez tunela Korbeľka, ktorý bol vtedy v procese schvaľovania. Žiadali nové posúdenie vplyvov na životné prostredie, z čoho plynie ich pokrytectvo, že kritizujú v súčasnosti obyvateľov ďalších ôsmich obcí, inštitúcií, firiem (že brzdia stavbu úseku D1), ktorí presadzujú lacnejší, rýchlejšie postaviteľný variant. Ten im zaručí čistú pitnú vodu bez úpravne, teda bez zbytočne vyvolaných vyšších nákladov. Alebo ich budú – tieto vyššie náklady na diaľnicu a pitnú vodu – v budúcnosti ako vyvolanú škodu hradiť mimovládky so štátom a s Európskou komisiou obyvateľom a firmám? A čo klimatické zmeny? Zásoby pitnej vody sa zmenšujú. Vydávame nové zákony, nariadenia Európskej komisie na ochranu zásob podzemnej vody a tu ich ideme stavbou tunela Korbeľka vydrénovať.


Bez znalosti histórie sa ľahko manipuluje s ľuďmi. Preto pripomeňme ďalšie aktivity, vývoj.


Hospodárske noviny 12. júna 2018 uviedli: „Tunel Korbeľka, ktorý si vyžiadali ekoaktivisti, sa nepozdáva samospráve a vodárom.“ Otázka: Kto z nich je volený, má zodpovednosť pred občanmi a firmami?

Ústava SR, čl. 4 ods1: … podzemné vody..., sú vo vlastníctve SR… republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo... v prospech občanov a nasledujúcich generácií

Otázka: Prečo mimovládky a pod ich lobingom exekutíva nedodržujú ústavu? O tom by mali rozhodovať súdy.

Minister Lázsló Sólymos, TASR, 1. februára 2018: „Zrejme nikoho netreba presviedčať, že ochrana vody je pre každú krajinu tá najpodstatnejšia záležitosť a naša novela (vodného zákona) zvyšuje… ochranu.“ ???!!!


Európska komisia, Európska investičná banka, štát na základe listov od Priateľov zeme – CEPA a 14 mimovládnych organizácií by nemali financovať projekty, ktoré porušujú rámcovú smernicu o vode 200/60/ES, nariadenia EÚ, zákony a vyhlášky SR o ochrane podzemných vôd. Tým sa porušuje právo obyvateľov, budúcich generácií SR a EÚ. Úlohou štátu a EÚ je zabezpečiť všestrannú ochranu vôd a zlepšiť jej kvalitu. Pochybný projekt „Korbeľka“ je nahraditeľný modifikovaným povrchovým variantom V1o mimo zosuvného územia, ktorý okrem záchrany zásob podzemnej pitnej vody je lacnejší na investície aj na prevádzku (pozri záverečná správa MŽP).

 

… po druhé...

Druhýkrát mimovládky zabrzdili výstavbu diaľnice, keď sa ministri dopravy Ján Figeľ a Ján Počiatek snažili na D1 urýchlene rozbehnúť výstavbu povrchového variantu úseku Turany – Hubová po splnení ekologických pripomienok Európskej komisie pre modifikovaný variant bez tunela Korbeľka. Štát ich splnil. Veď medvede môžu migrovať aj pod diaľnicou a ekoduktmi. Aj tak zavadzia migrantom z Veľkej Fatry do Malej Fatry cesta prvej triedy a železnica. Vtedy mimovládky znovu písali Európskej komisii žiadosti ešte vo väčšom rozsahu.

 

… a po tretie

Tretíkrát zabrzdili začiatok výstavby v roku 2017, keď presadili v rámci tzv. EIA tunel Korbeľka v záverečnom stanovisku MŽP. Dôkazom sú slová ministra dopravy v denníku Pravda 29. mája 2017: „… vyjde variant s tunelom Korbeľka, z toho vyplýva, že, samozrejme, ideme od nuly...“ Takže tento úsek s Korbeľkou by podľa odhadov nebol dokončený skôr ako v roku 2029. Mimovládky v informáciách pre médiá vypúšťajú mýty o dokončení v roku 2025, 2026 atď.

 

Celkovo spôsobili doteraz mimovládky zdržanie 17 rokov. Modifikovaný povrchový variant mimo zosuvu by bol dokončený oveľa skôr, keby ho nebrzdili. Keby boli ochotné počúvať protiargumenty a hľadať konsenzus. Jedno je však isté: Voda je existenčná záležitosť pre všetkých. Pre ľudí, pre firmy, zvieratá a celý ekosystém. Pri vode priestor na kompromisy nie je.

 

Tunel pláva

Bola podaná žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia v záverečnom stanovisku MŽP. Podľa nej rozhodnutie obsahuje nesprávne závery, je podopreté dôvodmi, ktoré si vnútorne protirečia a sú argumentačne slabé, rozhodnutie a predchádzajúce konanie má znaky nedostatočného zistenia stavu a nedostatočnosti podkladov, z ktorých si správny orgán tvoril úvahy, závery. Prípadným zvýšením nivelety sa síce zníži množstvo drénovaných vôd okolo tunela, ale na drénovanie vôd a ich množstvo nad niveletou to nebude mať vplyv. Vrty potvrdzujú, že vody sú 100 metrov a viac nad tunelom aj po zvyšovaní nivelety. Takže tunel „pláva“ v podzemných zásobách vody. Chcú drénovať alebo extrémne ešte zvyšovať náklady? Nie sú známe zberné oblasti prameňov. Nie je možné ani presne vymedziť zbernú oblasť tunela. Zdá sa, že to vie len „vševedko“ z mimovládok a MŽP. A dajú si to „pofúkať“ pečiatkami odborníkov, ktorí sa ale poistia pri vode alibistickými textami. 

Odborníci vodári tvrdia, to sa ani nedá nikdy presne zistiť, na to by sa musel rozkopať celý masív Fatry. Geologická mapa preukazuje, že je nutné uvažovať o vplyve výstavby a prevádzky na celé zloženie a štruktúru masívu Veľkej Fatry. Závery súvisiace s vplyvom výstavby a prevádzky tunela Korbeľka na podzemné zásoby vody, vodné zdroje sú a budú v rovine predpokladov, podopretých len bodovými údajmi o geológii a hydrologických pomeroch. Pribudne okolo 11 vrtov skoro na 6-kilometrovom tuneli. Je však nespochybniteľné – Korbeľka ako stavebné dielo bude v prípade realizácie fungovať ako hlavný odvodňovací prvok a významne ovplyvní režim a množstvá podzemnej vody. 


Je zrejmé, že takmer 6 km dlhý tunel Korbeľka bude mať v chránenej vodnej oblasti negatívny vplyv na aktuálne existujúce a potenciálne podzemné vodné zdroje. Otázny môže byť jedine presný rozsah zhoršenia kvality i množstva vodných zdrojov, predpokladané zhoršenie bude významné. Odborný hydrogeologický posudok súčasne jasne uviedol, že všetky závery ohľadne vplyvu výstavby a prevádzky tunela Korbeľka na vodárenské zdroje podzemnej vody sú iba v rovine predpokladov, podopretých len bodovými údajmi o geológii, pomeroch hydrogeológie a nedostatočným pozorovaním, t. j. vytkol nedostatočné zistenie stavu a neucelenosť zistení. Tým, že ministerstvo dopravy teraz urýchlene od augusta 2018 realizuje na dodatočnú objednávku podrobný prieskum, sa len potvrdzuje téza, že sa mohlo rozhodnúť o trase s tunelom Korbeľka neúplnými zisteniami, aby vyšla trasa s Korbeľkou. Alebo sa výsledky teraz prispôsobia tejto trase? Nevieme (pozri kauza úseku R2 pri trase okolo kúpeľov Sliač). Už kolíkujú, označujú stromy. Bude mať niekto odvahu podpísať sa pod dôsledky takéhoto konania? V súčasnosti už vieme, že aj keď sa niveleta zvýšila, tunel sa nachádza minimálne pod 100-metrovým stĺpcom vody. Objednávku na podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum realizuje Dopravoprojekt, ktorý zabezpečuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Tieto práce sa realizujú napriek tomu, že starostovia, komunita informovali Dopravoprojekt a Národnú diaľničnú spoločnosť, že je podaná žaloba a že nesúhlasia s tunelom Korbeľka.


Príklad, z ktorého sa treba poučiť

Nemožno opomenúť skúsenosti s vodnými zdrojmi v Malej Fatre pri stavbe tunela Višňové – Dubná skala na D1, západne cca 16 km. Z tunela neustále vyteká voda v množstve 270-400 l/s. Zdá sa, že Slovensko obišlo nariadenia o ochrane podzemných vôd tým, že ich deklaruje ako horninové. Stĺpec zásob vody v masíve klesol zhruba o 100 m a, ako upozornili vodárne, na martinskej strane vyschol potok, stratili sa niektoré studne alebo sa museli prehlbovať. To sú fakty a realita. Vytekajúca voda je prietokom taká zakalená, že jej spätná úprava na parametre pitnej vody by si vyžadovala vybudovanie nákladnej úpravárenskej technológie.


Vo Veľkej Fatre sú však väčšie zásoby pitnej vody. Sme poučiteľní? Alebo „kašleme“ na deti, na vnukov, ktorí tu budú po nás? Nie všetky mimovládky sú vhodným sprievodcom životom a slušným zdrojom vzdelania. Ohrozujú nám základné životné podmienky existencie. Napríklad vodu. Česť výnimkám.


Podľa klimatológov sú v súčasnosti v Turci teploty, aké boli pred 70 rokmi v Komárne. Znamená to, že „severné Slovensko“ sa stáva suchším, výpary sú vyššie.

 

Voda nad zlato

Ak máme vedomosť, že určitou činnosťou (stavbou tunela Korbeľka) môže človek narušiť, ohroziť, kontaminovať až poškodiť stav podzemných vôd majúcich význam pre zásobovanie ľudí pitnou vodou, tak uprednostnenie tejto činnosti, odôvodňujúc jej realizáciu vyššou ochranou živočíchov a biotopov, je hazardom s budúcnosťou vody pre obyvateľov a podnikateľov.  Voda aktuálne je najdôležitejšou komoditou vo svete, má vyššiu hodnotu ako napríklad ropa a jej význam bude ďalej iba narastať, lebo voda ako základná podmienka života je nenahraditeľná. Bez vody človek prežije maximálne 1 až 3 dni, bez automobilovej dopravy prežil tisícročia. Žilinská regionálna komora SOPK v mene firiem a investorov chce diaľnicu, ale sme aj zodpovední – ekonomicky aj ekologicky. Vždy sme prioritne presadzovali D1/E50, D3/E75, R3, D4, R7.Nikdy sme si nemysleli, že ŽRK SOPK, ktorá má v stanovách, že podporuje ekologické riešenia, bude zelenšia ako „zelení“. Firmy majú prirodzené pozitívne záujmy s komunitami a so slušnými obyvateľmi pri ochrane zásob podzemnej pitnej vody. Pritom, čo je ekologické, je tu aj ekonomické. Múdri a skúsení ľudia vedia, že bez vody nebude ani medveďov, ani ľudí.


„Českí zelení“ blokujú už niekoľko rokov výstavbu 17-kilometrového úseku diaľnice D49 na hlavných európskych koridoroch (CoreCorridor TEN-T) Brno – Ružomberok – Košice ( pri Zlíne ) v smere na Púchov kvôli škrečkovi poľnému. Pozoruhodné je, že ich predstaviteľ, ktorý zdržuje výstavbu diaľnice z Česka na Slovensko, podporil z Česka naše mimovládky a tunel Korbeľka, teda zdržanie!


Chýba zodpovednosť, etika, slušnosť

Načo nám je formálne demokratický proces, tzv. EIA, keď transparentným výsledkom bude zníženie zásob vody? Nedostatok vody mimovládky za desiatky rokov hodia na nezodpovedných obyvateľov a podnikateľov, lebo produkujú skleníkové plynyAle to sú naše deti, aký „systém“ ich tak vychováva? Áno, budeme nezodpovední, keď dnes nezastavíme „korbeľkové dobrodružstvo“ mimovládok, jednostranných vedcov, ovplyvnenej exekutívy. Bolo by to ekonomické a ekologické barbarstvo „ekovodoteroristov“. 

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo životného prostredia rozhodlo o trase úseku Turany – Hubová na D1/E50 bez podrobného hydrogeologického prieskumu a prieskumu zásob najkvalitnejšej podzemnej pitnej vody na Slovensku.

 

Na Slovensku budeme šetriť nielen pre klímu, ale aj pre tunel Korbeľka.


Klimatické zmeny, zásoby pitnej vody sa zmenšujú. Vydávame nové zákony, nariadenia Európskej komisie na ochranu zásob podzemnej vody a tu ich ideme stavbou tunela Korbeľka vydrénovať ako pri tuneli Višňové. Pokrytectvo mimovládok, ministerstva?

 

Pochybný projekt Korbeľka je nahraditeľný modifikovaným povrchovým variantom V1o mimo zosuvného územia, ktorý okrem záchrany zásob podzemnej pitnej vody je lacnejší na investície aj na prevádzku


Tunel Korbeľka pláva v podzemných zásobách vody.Ján Mišura

slovo riaditeľa SOPK Žilina

Fotogaléria k článku