Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

AMMANN oslavuje 150. výročie


Spoločnosť Ammann pri svojom okrúhlom výročí zdvojnásobuje úsilie v oblasti technológie a udržateľnosti – dvoch hnacích síl, ktoré stoja za prvými 150 rokmi úspešnosti.

„Spoločnosť Ammann, rovnako ako zvyšok sveta, zaznamenala za posledných 150 rokov veľa zmien,“ povedal generálny riaditeľ Hans-Christian Schneider, priamy potomok Jakoba Ammanna, ktorý spoločnosť založil v roku 1869. „Čo sa však nezmenilo, je náš záväzok poskytovať zákazníkom výrobky predstavujúce riešenie.“

Tieto riešenia tradične zahŕňajú použitie technológie. „Všetky naše výrobky, od najľahších hutniacich strojov až po najväčšie obaľovne asfaltových zmesí a betonárky, prostredníctvom technológie pomáhajú zákazníkom prekonávať výzvy, ktorým čelia na staveniskách po celom svete,“ dodal Schneider.

Tieto technologické pokroky sa často vyvíjajú niekoľko rokov alebo aj desaťročia. „Inovácia v spoločnosti Ammann sa nezačala pred niekoľkými rokmi,“ povedal Schneider. „Bola súčasťou spoločnosti od jej založenia.“

Ako jeden z mnohých príkladov uviedol prvý mechanizovaný stroj. Tento stroj, patentovaný spoločnosťou Ammann v roku 1908, vyrábal a pokladal počiatočné formy asfaltu. „Keď sa obzrieme späť, uvidíme, že tento prvý mechanizovaný stroj využíval vtedy revolučnú technológiu,“ uviedol Schneider. „Pri pohľade dopredu je jasné, že tento dôraz na vývoj technológií musí pokračovať.“

Stroj, ktorý vyriešil veľký problém s prašnosťou, takisto predstavoval raný posun smerom k udržateľnosti. „Stroj zlepšil okolie okolo neho,“ povedal Schneider. „Išlo o jedno z prvých snáh o udržateľnosť v cestnom stavebníctve. Udržateľnosť spolu s technológiou zameranou na riešenie je obvyklým motívom v celej histórii spoločnosti Ammann.“

Dnešné výrobky spoločnosti Ammann sú vyvíjané s maximálnym dôrazom na udržateľnosť. Hutniace stroje sú konštruované tak, aby dosiahli cieľ v tých najvzdialenejších oblastiach a minimalizovali tak spotrebu paliva a opotrebovanie. Finišery vďaka automatizácii optimálne využívajú materiál. Technológia obalovní asfaltových zmesí a betonárok spoločnosti Ammann umožňuje výrobu zo 100 % recyklovaných materiálov.

„Spoločnosť dlhodobo investuje do úspechu našich zákazníkov a udržateľného rastu podniku a náš úspech dokazuje, že tento prístup funguje,“ uviedol Schneider. „Vďaka inovatívnym výrobkom, zamerania na zákazníkov a vysokokvalifikovaným zamestnancom máme teraz v našom 150. roku veľmi dobrú pozíciu vo svete.“


O firme Ammann

Ammann je rodinný podnik šiestej generácie, ktorý vyrába obaľovne asfaltových zmesí, betonárky, hutniacie stroje a finišery v deviatich výrobných závodoch v Európe, Číne, Indii a Brazílii. Hlavným zameraním podniku je výstavba ciest a dopravnej infraštruktúry. V roku 2019 spoločnosť oslavuje 150. výročie založenia. Viac informácií o spoločnosti nájdete na webe ammann.com a o jej 150. výročí na adrese 150years.ammann.com.

www.kuhn.sk