Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

KUHN už štvrťstoročie na Slovensku


Spoločnosť KUHN-Slovakia, s. r. o., so sídlom v logistickom parku Senec je súčasťou rakúskej skupiny KUHN-Gruppe, ktorá strategicky pôsobí v oblasti stavebných strojov, manipulačnej techniky a výroby obrábacích strojov.

Divízia stavebných strojov skupiny Kuhn, ktorej súčasťou je aj Kuhn Slovakia, s. r. o., združuje dcérske firmy v ôsmich krajinách strednej Európy. Je to Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko.

Firmu KUHN-Baumaschinen založil v roku 1973 Günter Kuhn v Eugendorfe pri Salzburgu a dodnes funguje ako rodinný podnik. Jedným z najdôležitejších krokov vo vývoji firmy bolo prevzatie zastúpenia značky KOMATSU v roku 1994, čo podporilo expanziu na nové trhy v strednej Európe vrátane Slovenska. V roku 2019 si skupina pripomína 25. výročie tejto udalosti. Pôsobenie na Slovensku začal KUHN Holding Gesellschaft m. b. H. v januári 1995 ako nový vlastník spoločnosti KOMATSU Slovakia, s. r. o., ktorá v nasledujúcom roku prijala názov materskej skupiny KUHN.

Skupina KUHN dnes ponúka aj slovenským zákazníkom istotu, akú predstavuje spoľahlivý a silný partner servisné pobočky a servisní partneri na Slovensku a tiež sesterské spoločnosti v susedných krajinách.

Filozofia podnikania a rozvoja spoločnosti


KUHN-Gruppe dodáva stroje a systémy pre sektor stavebníctva, dopravy a ďalšie odvetvia, ako aj pre organizácie verejného sektora. Zásadou je limitovať oblasť špecializácie na konkrétne značky a modely strojov a zariadení s cieľom podporiť silnú pozíciu značky na globálnom trhu. Skupina dáva prednosť decentralizovaným predajným a servisným službám v súlade s firemným mottom: „Naše služby – váš úspech!“ Znamená to, že zákazník je v centre pozornosti, aby mal zabezpečené služby v najvyššej kvalite.

KUHN-Gruppe je predovšetkým obchodná spoločnosť, ktorá nadviazala úspešnú spoluprácu s významnými svetovými výrobcami strojov a zariadení systémov na báze exkluzívnych a inak výhodných zmlúv. Na tomto princípe rozširuje svoje aktivity aj do ďalších segmentov, v ktorých získava partnerov na najvyššej profesionálnej úrovni v danej oblasti. Od roku 1986 skupina dodáva aj manipulačnú techniku prostredníctvom svojej divízie KUHN-Ladetechnik. Na Slovensku tento segment reprezentuje od roku 2006  jej dcérska spoločnosť KUHN-MT Slovakia, s. r. o., Senec. V roku 2011 prevzal KUHN významného európskeho výrobcu obrábacích strojov, rakúsko-taliansku spoločnosť Emco, ktorá sa stala treťou divíziou skupiny.

Úspešné pôsobenie skupiny KUHN je založené aj na lojálnych a motivovaných zamestnancoch. Firma od svojich ľudí očakáva odbornosť, ochotu plniť úlohy a iniciatívu; vyžaduje tiež, aby sa neustále snažili o osobný a profesionálny rast. Na druhej strane, svojich zamestnancov informuje o úlohách a vývoji podniku. Podporuje kolegiálnu spoluprácu a odmeňuje podľa výkonov.

Princípy a ciele spoločnosti

Chceme byť ziskoví, ďalej ziskovosť posilňovať a tým zaistiť ochranu spoločnosti a pracovných miest v nej.

Nepodstupujeme nezdravé riziká.

Nesnažíme sa o rast obratu za každú cenu, ale skôr o zdravý prirodzený rast.

Želáme si partnerskú spoluprácu s našimi zákazníkmi a dodávateľmi.

Chceme zabezpečiť a zlepšovať kvalitu na všetkých úrovniach.

 

 Naše služby – váš úspech!

Dlhodobý úspech skupiny KUHN je založený najmä na atraktívnom portfóliu produktov renomovaných výrobcov a prozákaznícky orientovanom servise.

Osvedčené vzťahy budované spoločne s obchodnými partnermi, ktoré v mnohých prípadoch trvajú už viac ako tri desaťročia k obojstrannej spokojnosti, znamenajú aj pre KUHN-Slovakia, s. r. o., ak KUHN-MT Slovakia, s.r.o. výzvu pokračovať na tejto ceste systematicky ďalej.

 

KUHN - špecialista na stavebné stroje KOMATSU a manipulačnú techniku PALFINGER 

Produktové portfólio KUHN-Slovakia, s. r. o.

Stavebné stroje Komatsu:

- Hydraulické rýpadlá pásové a kolesové

- Kolesové nakladače

- Dozéry

- Dampery s pevnýmrámom aj kĺbové

- Motorové grejdre

- Rýpadlo-nakladače

 - Kompaktné rýpadlá a minirýpadlá

- Kompaktné a šmykom riadené nakladače


Ostatné stroje a zariadenia:

-  Cestné valce, frézy a finišéry  Ammann

- Hydraulické kladivá, drviace čeľuste a drapákové kliešte Furukawa

- Ripper Xcentric

-  Automatizácie stavieb TOPCON

- Triediče, drviče a haldovacie dopravníky  

Produktové portfólio KUHN-MT Slovakia, s. r. o.

       Hydraulické nakladacie žeriavy Palfinger :

od 1 do 200 tonometrov so 120 modelmi.

K najdôležitejším odvetviam ich využitia patrí: stavebníctvo, doprava a logistika, integrované záchranné systémy, technické služby miest a obcí, odpadové hospodárstvo, manipulácia s kovovým šrotom a drevnou guľatinou.

Ďalšie sú určené pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, farmy, montáž na traktory a vyvážacie prívesy.

 

Nosiče kontajnerov Palfinger :

vo dvoch modelových skupinách, a to hydraulické jedoramenné hákové naťahovače kontajnerov a hydraulické dvojramenné reťazové nakladače kontajnerov s nosnosťou od 3 do 30 ton.

               

www.kuhn.sk

www.kuhn-mt.sk


Fotogaléria k článku