Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Terminál intermodálnej prepravy v Lužiankach

31.07.2019 Magazín 06/2018

Spoločnosť STRABAG, s. r. o., spoločne so Železnicami Slovenskej republiky v októbri tohto roku slávnostne otvorili nový terminál intermodálnej prepravy (TIP) Lužianky.

Moderné servisné zariadenie je súčasťou strategického priemyselného parku Nitra-Sever a na hlavnú železničnú sieť je napojené jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou.

Hlavným podnetom na výstavbu TIP Lužianky je rozvoj a rozširovanie priemyselného parku a s ním spojený zámer výstavby siete podobných terminálov. Investícia má prispieť k zníženiu vplyvu prepravy produkcie parku Nitra-Sever na životné prostredie a tiež k úspešnému naplneniu celoeurópskeho záväzku do roku 2030 presunúť 30-50 % výkonov cestnej dopravy na železnice či vodu.

Terminál sa nachádza v tesnej blízkosti závodu Jaguar Land Rover, ktorý bude s ročnou produkciou na úrovni 150 000 kusov vozidiel jeho najväčším používateľom. Produkcia Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o., ale i prípadných ďalších záujemcov bude uskladnená na ploche viac ako 56 000 m2 a následne expedovaná prostredníctvom štyroch dvojpodlažných nakladacích rámp a príslušných manipulačných koľají. Takáto špecifikácia je unikátna tým, že na vlakové súpravy umožňuje naložiť až 8 áut naraz.

„V rámci tejto stavby bola vybudovaná trať dlhá 1,8 kilometra, ktorá nadväzuje na štyri expedičné koľaje končiace sa nakladacou rampou,“ povedal Branislav Lukáč, riaditeľ spoločnosti STRABAG. V zrekonštruovanom úseku Dražovce – Lužianky boli opravené dva pôvodné mosty a nanovo vybudovaný tretí, jednopoľový železobetónový doskový most so zabudovanými nosníkmi ponad existujúcu cestnú infraštruktúru strategického parku.

Súčasťou projektu bolo zhotovenie prevádzkovej budovy, prístreška na opravu vozňov, objektu sociálneho zázemia a vrátnice. Tie boli postavené v spolupráci so spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.

STRABAG PaIS bol tiež hlavným zhotoviteľom unikátnej nakladacej rampy projektovanej na expedíciu približne 700 áut denne. Technická zložitosť a členitý pôdorys si vyžadovali inovatívny prístup k tvorbe projektovej dokumentácie, čiastočne realizovanej technológiou BIM.

Projekt získal prvú cenu v súťaži Tekla BIM Awards v kategórii projekty infraštruktúry a zároveň postúpil do celosvetového kola Tekla Global BIM Awards 2018.

Stavba TIP Lužianky v číslach:

    • Počas najväčšieho stavebného ruchu pracovalo na stavenisku 150 až 180 pracovníkov a približne 50 stavebných strojov.
    • Použilo sa 200 000 mgeotextílie a 400 000 mgeomreží.
    • Zrealizovalo sa 144 000 mnásypov.
    • Zabudovalo sa viac ako 700 000 ton kameniva.
    • Položilo sa 270 koľajových polí, ktoré vytvorili približne 5 400 metrov koľají.
    • Zadláždilo sa 85 000 mspevnených plôch, komunikácií a parkovísk.
    • Celkovo sa zrealizovalo 4 000 metrov oplotenia.
    • Položilo sa viac ako 18 000 mcementovej stabilizácie CBGM.
    • Celková plocha, na ktorej sa projekt realizoval: 156 000 m2.