Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

ZAMETACIE VYSÁVAČOVÉ stroje COMAC


Upratovanie komunikácií a plôch v prostredí s vysokou prašnosťou s obmedzením potreby

 

Firma MTM Tech, s. r. o., a jej autorizovaný zástupca pre oblasť Slovenska uvádzajú na trh vysokoúčinný zametač popredného európskeho výrobcu upratovacej techniky COMAC. Ide o zametacie vysávačové stroje novej generácie CZ 140 T EU6 a HP 6000 EÚ 6. Stroje sú vybavené novou patentovanou technológiou na čistenie komunikácií TwinAction Systém.

Táto technológia v sebe kombinuje prvky mechanického a vákuového zametania a prináša vysokú úsporu vody pri vlastnom procese zametania. Rad hydrostaticky poháňaných strojov COMAC je novým progresívnym krokom v konštrukciách zametačov komunikácií, peších zón, verejných priestranstiev, parkových ciest, letiskových plôch atď.

V súčasnosti sa používajú pri stavbe zametacích strojov prakticky dva základné systémy konštrukcie. Tieto dva systémy ponúkajú vlastne dva rôzne druhy zametania. Prvý mechanický spôsob zametania je ideálny na zber ťažkých nečistôt, zatiaľ čo druhý systém ›– vákuový, sací – je ideálny na ľahšie nečistoty. Výsledok čistenia, zametania závisí vždy od použitého typu zberného systému aj od typu nečistôt. Pre trvalo kvalitné čistenie by bolo nutné používať oba tieto dva systémy. Teda dva rôzne stroje a to znamená zdvojenie pracovného času, nákladov a spotreby pohonných hmôt a vody.

Úspora nákladov na prevádzku alebo dva v jednom – jediný kompaktný stroj firmy COMAC CS140 Twin Action zaistí výkony a prácu dvoch takto štandardne vybavených klasických zametacích strojov, vďaka riešeniu, ktoré kombinuje dva spôsoby zametania v jednom systéme s dosiahnutím vysokej kvality zametania a práce. Výsledkom spojenia uvedených klasických dvoch „základných typov“ zametania je práve jedinečný a exkluzívny Twin Action System vyvinutý, navrhnutý a patentovaný spoločnosťou Comac.

Twin Action Systém kombinuje silu mechanického pôsobenia – v prípade pevného ťažkého odpadu – s účinnosťou sacej, vákuovej technológie pre jemný prach, drobné nečistoty a tým zaručuje vynikajúce výsledky zametania súčasne s efektom vysokého a jednoznačného zníženia spotreby vody.


Prečo sa Comac rozhodol vyvinúť cestný zametač novej generácie s revolučným systémom Twin Action, ktorý nemusí nutne pri práci používať vodu?

Ak chceme odpovedať na túto otázku, jednoducho analyzujeme všetky nevýhody existujúcich používaných konštrukcií zametačov, ktoré majú potrebu použitia vody pri zametaní:

• Bežné cestné zametacie stroje používajú štandardne systém rozprašovania a kropenia vody, na predné, bočné kefy. To vyžaduje pomerne zložitý vodný systém zložený z nádrže na vodu, dýz, rôznych filtrov, čerpadiel, rúrok, armatúr, ventilov. Navyše je čerpadlo poháňané hydraulickým systémom. To všetko je celý rad súčastí, ktoré môžu zlyhať a vyžadujú častú údržbu (vápenec, pevné zvyšky nečistôt, potreba čistenia, výmeny filtrov, vysoká spotreba vody atď.).


• Pri práci na jeseň a v zimných mesiacoch, pri nízkych teplotách 0° a nižšie, by vodný okruh štandardného vákuového zametača mal byť vyprázdnený, aby sa predišlo jeho možnému zamrznutiu a poškodeniu.

• Rovnako v zimnom období, v prípade zametania nečistôt a prašného povrchu pri teplotách 0° a nižšie je nebezpečné striekať vodu na povrch vozovky, respetíve chodníka, kde voda okamžite mrzne a vytvára sa vážne riziko a nebezpečenstvo pre pohyb chodcov, osobných automobilov a motocyklov.

• Pri teplotách pod bodom mrazu nie je ani možné vodu striekať na kruhové kefy či hlavnú valcovú kefu, voda mrzne a celé ústrojenstvo zametača sa potom razom stáva nefunkčným.

• Pri použití vody sa časť „potlačeného“ prachu, zvlhčeného vodou, neodstráni, ale „prilepí“ iba k povrchu, kde zostáva po odparení použitej vody.

• Zametacie stroje bežne nesú zásobu 400 až 800 litrov vody, v závislosti od typu modelu a táto mimoriadna hmotnosť okrem iného ovplyvňuje negatívne spotrebu PHM a opotrebenie pneumatík.
• Smietkovník vákuového zametača je plnený mokrým prachom, nečistotami a vodou rozprašovanou na prach pre potlačenie jeho prašnosti a hmotnosť nametených nečistôt zahŕňa aj tento obsah vody s následným dosahom na zvýšenie nákladov na likvidáciu a vypúšťanie.

• Vákuové sacie stroje sa nemôžu bez problémov používať v cementárňach, tehelniach alebo v zlievarňach, kde sa nemôže využiť voda vzhľadom na to, že materiály, ktoré sa v týchto prostrediach zametajú, sú vysokohygroskopické.


Bežné vákuové zametacie stroje nemožno použiť v krajinách s veľkým nedostatkom vody, napr. na Blízkom východe alebo v Afrike.

A nielen v týchto častiach sveta, tento moment naberá v posledných obdobiach na dôležitosti aj v Európe a na ďalších miestach vzhľadom na celkové zmeny klímy a neustále znižovanie zásob vody.


Nový patentovaný Twin Action systém dokáže ušetriť na jednom stroji 50 000 až 70 000 litrov vody/rok používania.

• V prípade používania vákuového sacieho zametača sa do sacieho ústia, sacej hubice atď. strieka voda pri prevádzke prakticky po celý rok, bez ohľadu na typ uprataného povrchu a kvalitu materiálu, ktorý sa má nasať.

• Obsah zásobníka vody v závislosti od modelu a spotreby vody je obmedzený, čo často nedovoľuje ukončiť 6- až 8-hodinovú pracovnú zmenu a v priebehu zmeny treba zabezpečiť jej opätovné doplnenie.

• Ak sa upratovanie komunikácií vykonáva v noci alebo skoro ráno, je opätovné naplnenie relatívne rýchle, závislé od dojazdovej vzdialenosti stroja, ale počas bežnej dennej premávky môže dochádzať k zbytočnej strate veľkej časti pracovnej zmeny.

• Vďaka relatívne malej šírke vlastnej sacej hubice pri bežných zametačoch prúd prachu a nečistôt, ktorý je smerovaný do sacieho ústia pomocou oboch bočných kief a prednej tretej kefy, dochádza k tomu, že prach a nečistoty víriace v prúde nasávaného vzduchu nevstupujú do sacieho ústia, ale sú nasmerované mimo neho, kde dochádza k zvýšeniu prašnosti až trojnásobne.

Výhody systému TWIN ACTION :

Pre riešenie uvedených problémov spoločnosť Comac vyvinula kombinovaný mechanický + sací zametač s novým revolučným systémom Twin Action, ktorý používa hlavne centrálnu valcovú kefu a v prípadoch zametania v blízkosti stien alebo chodníkov používa aj pravú bočnú kefu, respektíve ľavú bočnú kefu, prípadne tretiu prídavnú kefu na ramene a pod.

 

Vlastné sacie hubice zametača sú široké, konštruované zhruba na 95 % šírky vlastného stroja

Pri patentovanom systéme Twin Action sací, vákuový systém je kombinovaný so systémom mechanického zametania a navyše systémom drviaceho rotačného prvku, drviaceho hriadeľa. To zvyšuje celkový účinok systému pri vlastnom zametaní a dáva nové možnosti zametania.

Hlavné aj bočné kefy pracujú v oblasti, ktorá leží v prúde silného nasávania, a to potom umožňuje prácu bez vody. Prach zdvihnutý od pracujúcej kefy sa okamžite stiahne a privedie do sacieho kanála bez toho, aby sa rozptýlil do okolitého prostredia.

Vysoký sací výkon a prietok vzduchu SK 140 (14 000 m3/hod.) prináša značné výhody pri čistení povrchu vozovky a nasávaný vzduch prestupuje potom 50 m2 plochy filtra, čo je viac než dvojnásobok při ostatných bežných zametacích strojoch.

Tým je zaistený opätovný vstup vystupujúceho prúdu vzduchu do okolitého životného prostredia bez toho, aby obsahoval aj tie najmenšie častice (PM10), a to bez použitia vody, so všetkými uvedenými problémami a nevýhodami pri jej použití.

Zásobník odpadu je naplnený prakticky suchým prachom a nečistotami a stroj po vykonaní upratovania vyprázdňuje zásobníky. CS140 bez smeti obsahoval pridaný objem a hmotnosť vody.

Stroj môže pracovať celú zmenu bez nutnej zastávky na doplnenie vody a bez údržby hasiaceho zariadenia.

Vďaka patentovanému systému Twin-Action s hlavnou valcovou kefou a podávajúcimi, drviacimi hriadeľmi, ktoré upravujú a rozdrobujú materiál pred vstupom do sacieho ústia, nie je nutné kropenie vodou. Navyše je možné upratať z povrchu vozovky i predmety, ktorý bežný zametač nie je schopný nasať. Veľké kusy kartónov, drevené a plastové palety a predmety. Predmety z hliníkového plechu, plastu, dreva, väčších rozmerov, hrudy posypového materiálu a stvrdnutého blata atď.

Drviací hriadeľ si s týmito prekážkami ľahko poradí a sacie ústie rozdrvený materiál ľahko natiahne do smetkovníka.

Stroj SK 140 T EU6 je okrem tohto revolučný systém vybavený hydraulickou reguláciou výšky šasi v celkovom rozsahu zhruba 150 mm. Nezávisle riešené odpruženie jednotlivých kolies dovoľuje regulovať náklon stroja. Všetky riadené kolesá minimalizujú polomer otáčania stroja a pod.

Nároky na bežnú dennú údržbu stroja a jeho ošetrovanie sú minimálne.

Vyspelý systém prenosu hlavných dát z prevádzky uzlov stroja dovoľuje sledovať správanie rozhodujúcich komponentov a systémov stroja pri práci, umožňuje plánovanie opráv, prestoje z titulu neuskutočneného servisu, ošetrenia a umožňuje predchádzať poruchám stroja.

Kabína stroja je enormne pohodlná, rozmerná a jej odhlučnenie je vysokokvalitné.

Ergonomické riešenie ovládacích prvkov v kabíne je vykonané s príkladnou starostlivosťou.


Základný rad zametacích strojov COMAC v súčasnosti tvoria stroje dvoch typorozmerov SK 140 T EU6 a HP 6000.

V tomto článku predstavujeme menší z nich SK 140 T EU6 vybavený revolučným systémom Twin Action


Technické dáta zametača CS 140 T EU 6


Rozmery v prevádzke stroja ( dĺžka x výška x šírka )

4,580 x 2,500 x 1,755 m

Hmotnosť stroja v štandardnom prevedení

4 500 kg

Max. výsypná výška nádrže na smeti

1.8 m

Objem nádrže na smeti                                                                                        

3.500

Sací výkon - Prietok vzduchu                                                                                                   

14.000 m3/h         

Výkon motora VM EURO6

105 HP / 79 kW

Maximálna rýchlosť  zametača                                                                                                          

40 km/h

Technické dáta  CS 140 T EU 6

jednotka

hodnota


Pracovný záber

Pracovná šírka centrálnej valcovej kefy

mm

1 400

Pracovná šírka s dvoma bočnými tanierovými kefami

mm

2 220

Pracovná šírka záberu s dvoma +  treťou prídavnou kefou

mm

2 620

Priemer centrálnej valcovej kefy                                                                      

mm

600

Priemer bočných tanierovýck kief                                                                 

mm

750


Nádrž na smeti 

Objem nádrže na smeti                                                                                        

l

3 500

Max. výsypná výška nádrže na smeti

mm

1 800


Sací výkon

Prietok vzduchu                                                                                                   

m3/h         

14 000

Povrch filtra                                                                                                            

m2

50

Výkon pohonu sacieho ventilátora                                                                          

kW

45


Výkony

Maximálna rýchlosť                                                                                                            

km/h

40

Maximálne stúpanie (prázdne vozidlo)                                                                                     

%

20


Motor

Motor

-

VM EURO6

Palivo

-

nafta

Výkon motora                                                                                                           

HP/kW

105/79

Objem motora                                                                                                                  

cm3

3 000

Otáčky motora

ot./min.

2 300


Rozmery a hmotnosti 

Dĺžka stroja s prednými kefami                                                                                         

mm

4 580

Šírka stroja                                                                                                                       

mm

1 755

Výška stroja v prevádzke                                                                                                                     

mm

2 500

Výška stroja pri preprave

mm

2 550

Max. výška stroja

mm

2 600

Hmotnosť stroja v štandardnom vyhotovení                                                                        

Kg

4 500


Charakteristika podvozku

Polomer otáčania                                                                                                                 

mm

4 250

Brzdy prevádzkové

-

hydraulické

Parkovacia a núdzová brzda

-

hydraulická

Pohon zadnej nápravy

-

Hydraulický

Kolesá

-

205/65R17,5

Perovanie

-

hydraulické, nezávislé

zavesenie

Kontrola výšky stroja

-

na všetkých 4 kolesách

Objem palivovej nádrže

L

105
Samotná kvalita zametania je preukázaná a overená nezávislým skúšobným strediskom európskej úrovne:

Zametací stroj Comac CS140 prešiel všetkými testami a bol zaradený do prvej kategórie vysokoefektívnych zametacích strojov (4 hviezdičky).


http://www.eu-nited.net/municipalequipment/upload/PM_10_Flyer/EUnited_ME_PM10-

Test_Flyer_final.pdf

Na základe výsledkov testov sú označené všetky zametače Comac CS140 EU6 TwinAction nálepkou „4 hviezdičky“ PM 10 a PM 2,5. United Municipal Equipment na dôkaz zaručenej dokonalej kvality zametania.

Týmto sa osvedčuje tiež schopnosť odstraňovať jemný prach z našich ulíc mesta, čo prispieva k zníženiu množstva PM 10 a PM 10 PM 2,5 vo vzduchu, ktorý dýchame každý deň.

Máte záujem zoznámiť sa s touto novinkou – zametacím strojom COMAC SK 140 T EU6 s revolučným systémom Twin Action?

Chcete udržiavať vaše komunikácie a prevádzkové plochy čisté, maximálne obmedzovať prašnosť prostredia a súčasne šetriť veľké množstvo vody?

Chcete sa dozvedieť viac o systéme Twin Action a zametačoch COMAC?

Prosím, kontaktujte nás. Sme pripravení predviesť vám stroj pri pracovnom nasadení priamo vo vašich skutočných konkrétnych pracovných podmienkach. Sme pripravení organizovať predvedenie stroja s praktickou ukážkou, s možnosťou overenia výkonu a jednoduchosti ovládania a obsluhy priamo z vlastnej skúsenosti.


Ing. Votava Jan

E mail: votava@mtmtech.cz;sedivy@mtmtech.cz;

www.mtmtech.cz

Tel: +420 602 668538,+420 602218567

Kontakt v SR:

KOBIT SK, s. r. o.; p. Jaroslav Kecera,

Tel : +421 911649202;

E mail : obchod@kobit.sk

 

 


 

Fotogaléria k článku