Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

PROGRAM TÝCHTO DNÍ (AJ V AUTOSEKTORE) JE UDRŽAŤ SA V ÚSPEŠNOM PODNIKANÍ


Po mnohých rokoch sa väčšina obyvateľov priemyselných štátov zaoberá neočakávanou otázkou. Namiesto toho, aké auto si kúpim (potrebujem ho, lebo…), je otázka všeobecne „modernejšia“ – kúpim si ďalší spotrebič? Taký, ako do domácnosti ?! Alebo budem mať ďalej istotu v energetickom mixe – domácnosť s elektrickými spotrebičmi a auto na ropné produkty (okrem kúrenia to opačne nemávame).

Technikov a zodpovedných ľudí aktívnych generácií (teda od 25-ročných juniorov až po 65-ročných seniorov v pracovnom pomere) zaujíma zmysel ich práce v širších súvislostiach. Diskusie pracujúcich na miestach súvisiacich s mobilitou sa (väčšinou) točia okolo pohonu, pohonných hmôt, materiálov a ostatných 40 rokov aj o otázkach spojených so životným prostredím a návratom hmôt po ich životnosti v stroji alebo mechanizme do pozície zdrojov surovín a materiálov. Je to o to náročnejšie, že dnes si pripadáme čoraz viac fyzicky osamotení (každý pracuje na tom svojom, keď uteká z práce k rodine, obyčajne cestuje sám), viditeľný je až potom v spoločenstve rodiny, kde funguje aj psychicky: spoločenstvo – kolektív – klub na diskusiu, ak aj tento mechanizmus nenahrádza samotou s počítačom... Sociálne siete mu síce umožnili nových kamarátov, riešenie cudzích problémov, neosobný vzťah a i., ale rozhodnutie je na ňom.

a) Čo nás dáva do pohybu

Na obrázku 1 sú pre Slovensko trendy tvorby parku registrovaných nových automobilov podľa výrobcov v zónach sídla zriaďovateľa výrobnej spoločnosti. Napríklad automobily vyrobené na Slovensku (aj keď ich už vyrábame viacej ako milión ročne) sú pri predaji a registrácii na Slovensku započítané do EU_15 značky Peugeot, Citroen a značky VW Gr., resp. Škoda do S. a V. Európy a autá značky KIA aj Hyundai do Ázie. Ak porovnáme celkový park automobilov 2008 až 2017, za ostatných 10 rokov bol rozšírený (park osobných motorových vozidiel a malých úžitkových automobilov – MÚA do 3,5 t) o 40 %, aj keď za ostatných desať rokov sme vyradili spolu viacej ako 440 000 automobilov – tie prevažne mali už viacej ako 20 rokov po prvej registrácii. Z grafu je zrejmé, že tradičný výrobca ŠKODA, ktorá ostala vitálna aj po roku 1993, udržiava osvedčenou značkou pre naše územie „výmenou staré za nové“, vrátane pokrytia segmentmi zodpovedajúcimi nášmu teritóriu, navyše vhodnou kombináciou kvality a ceny si vytvára dlhoročnú perspektívu. Mnohé značky výrobcov s centrálami sídliacimi v západnej Európe – Nemecku, Francúzsku, Taliansku, i UK, modernými výrobkami dosahujú rastúci podiel na slovenských cestách. Ťahúňom sú tu značky, ktoré sa vyrábajú aj u nás.

b) Počet automobilov

Nákup (dovoz) automobilov pre štáty strednej a východnej Európy je  charakterizovaný najviac určujúcim faktorom – CENOU. Na porovnanie uvádzam priemerné (katalógové) ceny u nás realizovaných nákupov v troch najmenších segmentoch – mini, malé a dolná stredná trieda, v porovnaní s celkovým nákupom v danom roku:

Tab. 1: Parametre nakupovaných vozidiel v roku 2001 [ZAP, MV SR,výpočet Le]

2001

Počet OA

Podiel v roku

Priemerná cena [€]

Kat. A, B, C

59 500

86 %

16 200.-

Celkovo

69 655

100 %

19 400.-


Tab. 2.: Parametre nakupovaných vozidiel v roku 2017 [ZAP, MV SR,výpočet Le]

2017

Počet OA

Podiel v roku

Priemerná cena [€]

Kat. A,B,C

49 306

51 %

17 500.-

Celkovo

96 085

100 %

25 740.-


Porovnaním tabuliek môžeme konštatovať, že priemerná cena nových automobilov stúpla o 6 000 eur (to je tiež o 40 %) hlavne presunom nákupov slovenskými zákazníkmi na drahšie alternatívy športových a multifunkčných vozidiel. Zásluhou je aj (možno) nárast nákupov právnickými osobami (dnes je to 75 % nových!!!).

c) Dovoz automobilov

predurčuje kvalitu parku. Pri už uspokojujúcej hustote automobilov (u nás je t. č. temer 500 OA/1 000 obyvateľov) relatívne vysoká cena automobilov by na Slovensku neumožňovala rýchlejšiu inováciu parku, a teda znižovanie jeho priemerného veku, aj keď podľa obr. 2 v tomto desaťročí stále stúpa. Individuálny dovoz – obr. 3 – je „zlacňovaný“ nákup. Registráciou kvalitných automobilov (emisie a výrobok) z viacerých dôvodov si doma pomáhame:

  • Z EU_15 individuálným dovážaním hlavne prémiových automobilov veľmi populárnych značiek (prvý majiteľ ich odpredáva v západnej Európe, aby mohol kúpiť značkové auto po stále ponúkanom novšom variante). Novinky by mohli byť pre nich ohrozením (napr. nezvládnuteľné nové technológie).


Obr. 1: Vývoj parku osobných a malých úžitkových automobilov na Slovensku v ostatných 10 rokoch [Zdroj: ZAP SR, MV SR]


  • Dovozom zo strednej Európy a z východnej Európy (sú to hlavne škodovky) nakupuje jednotlivec overené návyky a udržiavanie zručností vo svojom parku (25 % automobilov na Slovensku tvoria práve nové i jazdené automobily z tohto prostredia, niekedy sú u nás registrované ako „veterány“ ).
  • Importéri sa zúčastňujú na predajoch ojazdených automobilov z dôvodu využívania servisných zariadení, náradia a návykov i skúseností zamestnancov.

Konštatovanie 1: V registráciách nových dovezených automobilov cez importérov   vidíme význam rozvoja výroby automobilov na Slovensku – v časti EU_15 sú zastúpené u nás vyrábané a predávané prémiové športové automobily VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7 (teraz i Q8) a menšie hromadne vyrábané automobily značky VW. Pestrosť parku umne dopĺňa produkcia japonských a hlavne kórejského výrobcu – Hyundai/Kia. Ročný predaj ázijských výrobcov nad 30 000 je neočakávaný.


Obr. 2: Ročný predaj nových osobných a malých úžitkových automobilov na Slovensku v ostatných 10 rokoch podľa sídla výrobcu [Zdroj: ZAP SR, MV SR, autor]

 

Obr. 3: Ročný individuálny dovoz osobných a malých úžitkových automobilov na Slovensko [Zdroj: MV SR, ZAP SR, autor]

Časť strednej a východnej Európy úspešne zastupuje Škoda. Jej ročný podiel pri stúpajúcej šírke ponuky už nie je 50 % ako to bolo v 90. rokoch, ale v absolútnom počte je zastúpená na Slovensku viac ako 600 000 vozidlami. 

Konštatovanie 2: V individuálnom dovoze (obr. 3) vidieť nárast počtu kvalitných automobilov na Slovensku zväčša z platformových automobilov koncernu VW Gr. Individuálnym nákupom pribúdajú najviac v náročných výbavách ako ojazdené. Očakávaným doplnením nákupu sú aj prémiové automobily veľkých európskych i ázijských značiek. Tak sa dostanú na Slovensko aj už lacnejšie luxusné automobily. Sú jasné najväčšie registrácie automobilov z európskej 15-tky a z Ázie – japonské a kórejské výrobky, ktoré vďaka automobilom KIA a HYNDAI, vyrábaným na Slovensku a v Česku, prerazili v celej Európe.


  • Slovensko a modernosť – zhrnutie 

Porovnanie obdobia záverečnej dekády 20. storočia na Slovensku a prvých dvoch desaťročí tohto storočia v oblasti strojárstva – automobilového priemyslu a mobility dáva možnosť oceniť schopnosti generácií po druhej svetovej vojne aj s nie veľmi vydareným modelom 100 %-ného vlastníctva výrobných prostriedkov štátom. Výsledky hodnotení poukazujú na prínosy vôle, technických zručností, vzdelania v produktových oblastiach. Moderné automobily primerane zasiahli rozšírenú potrebu dodávateľských sietí – multisektorov a ich prepojenie v globálnom prostredí svetovej extratriedy. Elektronika, elektrotechnika, informatika i logistika, zvládnutie výroby komponentov i dielov z plastu, z kombinovaných materiálov, zvládnutie technológií práškovej metalurgie i zvárania hliníka, zapojenie robotov do náročných operácií vecne obohacujú realizáciu priamo, podporujú človeka v systémovom myslení a inováciách a hospodárenia so zdrojmi podľa „mysli globálne, konaj lokálne“.


       doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.

www.sjf.stuba.sk


Fotogaléria k článku