Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Vodné mlyny na Malom Dunaji

29.07.2019 Ekológia

      Mlynárstvo na našom území oddávna patrilo medzi pomerne rozšírené remeslá. Jeho rozvoj bol úzko spätý s vynálezom vodného kolesa. Vodné mlyny sa na území Slovenska rozšírili až po relatívnom ustálení pomerov v Európe v 8. a 9. storočí. Ich dynamický rozvoj nastal koncom 13. storočia. Po zákaze prevádzky lodných mlynov na riekach v 18. storočí, hlavne na Dunaji a Váhu, ako prekážok intenzívnejšej lodnej dopravy sa mlyny presťahovali na menej frekventované vodné toky a boli prebudované na stacionárne pobrežné mlyny. Práve na Malom Dunaji bola vybudovaná sústava pobrežných kolových mlynov v Jahodnej, Tomášikove, Jelke a Dunajskom Klátove. Jediný lodný mlyn sa zachoval v Kolárove.

Lodný mlyn v Kolárove

Plávajúci lodný mlyn sa nachádza na okraji mestečka Kolárovo na ľavom brehu starého ramena Malého Dunaja. Na rozdiel od klasických vodných mlynov, budovaných nastálo na brehu potokov a riek, lodné mlyny boli vlastne člny ukotvené od jari do jesene ďalej od brehu, aby využívali čo najsilnejší prúd v rieke a s brehom ich spájala iba lávka. Lodný mlyn tvoria dva člny s lopatkovým kolesom a nadstavbou so samotným mlynským zariadením. Jediný existujúci plávajúci mlyn na Slovensku je v skutočnosti iba replika  Radvanského mlyna (pomenovaného podľa dunajskej obce Radvaň pri Komárne), ktorý zhorel koncom druhej svetovej vojny ako posledný z lodných mlynov na južnom Slovensku. Jeho kópiu podľa dobových kresieb a modelu s využitím zopár pôvodných súčastí zhotovili nadšenci v komárňanských lodeniciach začiatkom 80. rokov pre muzeálne účely. K mlynu vedie pravdepodobne najdlhší drevený krytý most. S dĺžkou 86 metrov patrí k raritám v strednej Európe. Bol postavený v roku 1992 na základe výpovedí pamätníkov pôvodného mosta, zničeného v polovici 20. storočia tiahnucimi ľadovými kryhami.

Vodný kolový mlyn Jahodná

 Kolový mlyn Jahodná  sa nachádza na ľavom brehu Malého Dunaja v obci Jahodná, v chatárskej oblasti Alba Régia a pochádza pravdepodobne z konca 19. storočia. Jeho zaujímavosťou je, že pracoval po druhej svetovej vojne aj ako píla. Zrekonštruovali ho v roku 1999, dnes je však v dezolátnom stave a verejnosti neprístupný. Pri našej  návšteve ho strážil veľký pes a koza, ktorá sa však nechala uplatiť čerstvo natrhanou púpavou. Vstup je na vlastné nebezpečie pre jeho značne schátraný stav.

Vodný kolový mlyn Tomášikovo

Mlyn sa nachádza v krásnom prostredí lužného lesa približne 2 km od obce Tomášikovo na pravom brehu Malého Dunaja. Ide o kolový mlyn postavený koncom 19. storočia, v ktorom sa mlelo až do roku 1960. Vďaka tomu sa zachoval prakticky v pôvodnom stave. Dnes je v správe Vlastivedného múzea v Galante ako vzácna technická pamiatka. V jeho útrobách sa nachádza kompletné prevádzkyschopné mlynské zariadenie, ktoré je prístupné širokej verejnosti.

Vodný kolový mlyn Jelka

Vodný kolový mlyn alebo Némethov mlyn na pravom brehu Malého Dunaja pri obci Jelka patrí medzi pozoruhodné technické pamiatky. V roku 1905 bol prestavaný z pôvodného lodného mlyna na kolový a je považovaný za stredoeurópsku raritu. Ide o valcový trojpodlažný drevený mlyn s nadstavcom pre výťahy, žľabom na spúšťanie vriec do vozov a prachovou komôrkou. Obec ho začiatkom 90. rokov zrekonštruovala a zriadila v ňom múzeum, ktoré je v správe Vlastivedného múzea v Galante.


Vodný mlyn Dunajský Klátov

Kultúrna technická pamiatka vodný mlyn v Dunajskom Klátove sa nachádza na pravom brehu Klátovského ramena Malého Dunaja. Je typickým príkladom spodkového mlyna. Terajšiu stavebnú úpravu získal pri prestavbe v roku 1920. Naposledy sa v mlyne pracovalo v štyridsiatych rokoch 20. storočia. V roku 2016 komplexne rekonštruovali celý objekt a vybudovali vyhliadkovú plošinu na protiľahlom brehu Klátovského ramena. Rekonštrukcia bola spolufinancovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V budove mlyna sa nachádza stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným zariadením.

Rozsiahlejšiu fotogalériu k jednotlivým mlynom si môžete pozrieť v interaktívnej mape po otvorení odkazu QR kóde, magazín. str. 44


Ing. Miroslav Pokorný

www.pokorny.sk


Fotogaléria k článku