ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Súčasný stav a vývoj v slovenskom stavebníctve

Rok 2018 by mohol priniesť podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika významný posun v riešení závažných tém, ktoré dlhodobo trápia podnikateľov v slovenskom stavebníctve. Bude to prínos nielen pre stavbárov, ale predovšetkým pre štát ako významného investora aj celú ekonomiku krajiny. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa naďalej bude usilovať o prinášanie konštruktívnych návrhov a vecnú diskusiu s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy, ako aj so sociálnymi partnermi o zlepšovaní. Viac nám osobne odpovedal prezident ZSPS. Aký vývoj očakávate v sloven... viac

Od prvého hrubortriediča ku kompletnému radu mobilných drvičov a triedičov

Všetko sa začalo v roku 1996, keď Kees Hoogendoorn, pôvodne díler drvičov HARTL v Holandsku a Belgicku, vyrobil mobilný hrubotriedič, ktorý dovtedy nikto nevyrábal. Tak sa pôvodne z predajcu stal popredný svetový výrobca mobilných triedičov KEESTRACK.  Po prvotnom obrovskom úspechu hrubotriediča sa pán Kees Hoogendoorn rozhodol ísť vlastnou cestou. V čase, keď väčšina výrobcov začala premiestňovať svoju výrobu do Číny, respektíve Ázie, sa KEESTRACK vydal cestou založenia nového výrobného závodu v Českej republike, v Šternberku. Tu sa od roku 2001 vyrábajú triediče a od roku 2004 aj odrazové dr... viac

Spoločnosť MaS Technik s.r.o.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v aktuálnom období sa snaží naša spoločnosť vyhovieť požiadavkám stálych, ale aj nových zákazníkov pre ich plnú spokojnosť. Počas posledných rokov sme na trhu stavebných strojov a mechanizácie sme dosiahli slušné postavenie aj vďaka týmto prioritám. Spoločnosť MaS Technik, ponúka široké spektrum komplexných služieb a produktov vrátane nájmov strojov pre stavebníctvo a vysokozdvižných vozíkov pre manipuláciu s materiálmi.  Na výber poskytujeme ekonomické riešenia s vynikajúcim pomerom cena/kvalita. Pre náročných zákazníkov ponúkame špičkové stroje... viac

Vývoj hasičskej nadstavby na hasenie požiarov v neprístupných terénoch

Pri zdolávaní pozemných lesných požiarov v neprístupných terénoch zohráva mobilná hasičská technika dôležitú úlohu. V súčasnosti je v takýchto podmienkach nedostatočné zastúpenie techniky, ktorá by spĺňala svojím vyhotovením lesotechnické a protipožiarne požiadavky na zabezpečenie dostatočného hasenia uvedených požiarov. Zameraním tohto príspevku je oboznámenie odbornej verejnosti s vývojom hasičskej nadstavby pre bázový stroj – lesný kolesový ťahač, čím sa využije jeho univerzálnosť. Lesné kolesové ťahače rôznych typových vyhotovení patria k najviac zastúpeným strojom v lesníckej prevádzke, z... viac

Prídavné zariadenia - Metalport

Spoločnosť METALPORT, s.r.o., je slovenská strojárska, výrobno-obchodná spoločnosť, ktorej hlavným výrobným programom je vývoj, výroba, predaj a servis prídavných zariadení pre zemné a stavebné stroje. Vznik spoločnosti sa dátuje do roku 1999 a za ten čas si spoločnosť vybudovala zvučné meno na domácom aj zahraničnom trhu. Svoje portfolio produktov vyrába na ploche 4 000 m2 a expeduje do 20 krajín Európy. Vlastné vývojové a konštrukčné oddelenie využívajúce najnovšie 3D CAD/CAM programové vybavenie a investíciee do moderných CNC technológií podporuje výrobu vysokokvalitných výrobko... viac

MOŽNOSTI POUŽITIA REPKOVÉHO OLEJA NA POHON VZNETOVÝCH MOTOROV

V štandardných dieselových motoroch prakticky nie je možné používať neupravený repkový olej. Medzi najzávažnejšie dôvody patrí teplotná nestabilita repkového oleja, zanášanie motora nánosmi, vyššie emisie tuhých látok, je agresívny k tesniacim materiálom.  Repkový olej sa vyznačuje za studena veľkou viskozitou, ktorá v zimnom období môže byť až 40-krát vyššia ako pri nafte. Prejavuje sa to zvýšeným opotrebovaním až znefunkčnením palivovej sústavy motora. Závislosť viskozity repkového oleja je uvedená na obr. 1.  Na znečisťovaní motora sa zúčastňuje predovšetkým zložka repkového oleja gly... viac

Aktuálna generácia strojov Hitachi radu 6

Hitachi je celosvetovým lídrom medzi výrobcami v oblasti rýpadiel, ktoré sú nasadzované v baniach a kameňolomoch. Výkonné minirýpadlá sú perfektné stroje na rýchle a úsporné práce na staveniskách so stiesnenými priestorovými pomermi. Kolesové rýpadlá sú univerzálne rýpadlá pri stavbe ciest a hlbinnom dobývaní. Ich enormná sila, pevnosť a pohyblivosť umožňujú efektívnu prácu takmer pri všetkých podmienkach použitia.  V priebehu uplynulého roka bol na európsky trh postupne uvádzaný najnovší rad strojov Z Axis-6 a ZW-6 od firmy Hitachi. Stredné, veľké pásové a kolesové rýpadlá a stredný rad koles... viac

TECHNOLÓGIA VÝSTAVBY CEMENTOBETÓNOVÝCH KRYTOV

Na vozovkách, na ktorých sa očakáva veľké dopravné zaťaženie alebo treba zabezpečiť ich dlhšiu životnosť, je vhodný cementobetónový kryt (CBK). Okrem vozoviek na rýchlostných cestách a diaľniciach možno tento kryt použiť na konštrukcie pohybových plôch letísk, terminálov, parkovísk pre ťažké vozidlá a iných spevnených dopravných plôch. Pre svoju vysokú požiarnu odolnosť sú vhodné aj na vozovky v tuneloch. V porovnaní s asfaltovými vozovkami je hlavnou výhodou CBK jeho tuhosť (prenáša zaťaženie do podložia veľkou plochou, nedochádza k vyjazdeniu koľají), nižšie nároky na údržbu (CBK vydrží okol... viac

Predstavennie noviniek JCB na rok 2018

V dňoch 12. a 13. marca sa uskutočnila každoročná udalosť JCB Press Launch 2018. V anglickom Rocestri priamo v centrale spoločnosti JCB sme spolu s ostatnými novinármi z celého sveta mali možnosť ako prví vidieť a odskúšať najnovšie inovácie a produkty spoločnosti. Ako obvykle nabitý program s kopou nových informácií a prezentaciío novinkách, vylepšeniach a dynamické ukážky nam nedali ani na chvíľu vydychnúť. Začneme predstavením S generátorov JCB Power System. Spoločnosť JCB Power Systems bude používať kombináciu technológie riadenia tuhých častíc novej generácie, ktorá bude obsahovať dieselo... viac

TRIBOTECHNIKA A  DIAGNOSTIKA STROJOV

V tribotechnickej praxi sa často stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú často zo subjektívnych, ale aj objektívnych dôvodov, teda často ide najmä o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechniky a mazacích služieb. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná na spoľahlivosť strojov a zariadení, a to napriek tomu, že sa pravidelne konajú odborné podujatia, školenia a počet certifikovaných tribotechnikov neustále narastá.  V minulosti platila smernica pre zavádzanie techniky mazania, resp. bol... viac